Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 juli.

Politik och åtgärder

Inrikes

Svenska SAS-anställda blåsta på dansk a-kassa – kan strida mot EU-rätten
https://www.sydsvenskan.se/2020-07-08/svenska-sas-anstallda-blasta-pa-dansk-a-kassa

EU

Förbundskansler Merkel vill ha snabb överenskommelse mellan medlemsländerna när det gäller EU:S återhämtning efter coronapandemin.
https://uk.reuters.com/article/uk-eu-germany/merkel-wants-swift-eu-deal-on-covid-economic-recovery-to-grow-unity-idUKKBN2491VK?il=0

Utrikes

Finlands gräns mot Sverige förblir stängd. I många europeiska länder har coronaläget gått ner till samma nivå som i Finland och gränsen kan därför öppnas mot dessa. Inrikesminister Ohisalo beklagade att smittläget är så olika i Sverige och Finland och tillade att man kan överväga regionala öppningar.
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/08/regeringen-oppnar-for-resor-fran-tiotals-nya-lander-fortfarande-stangd-grans-mot

Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge har återupptagit smittspårning på flygplan eftersom resandet ökar. När någon som nyligen har rest testas positivt eller utvecklar symptom inom 48 timmar efter resan kontaktas kommunläkaren till alla som suttit i närheten av den smittade.
https://www.nrk.no/norge/fhi-har-gjeninnfort-smittesporing-pa-fly-1.15083110

Serbien avstår från nya coronarestriktioner efter protester i huvudstaden
https://www.dw.com/en/serbias-vucic-backs-down-on-coronavirus-curfew-after-belgrade-protests/a-54096807

Brist på data över coronaviruset spridning i Afrika ger oro för en ””tyst” epidemi. Flera länder saknar eller har mycket begränsad kapacitet att utföra tester. En del afrikanska länder har dessutom varit ovilliga att dela med sig av den information de har om spridningen av covid-19. I länder beroende av turism finns det också en vilja att snabbt öppna upp landet.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-data-insigh/in-africa-lack-of-coronavirus-data-raises-fears-of-silent-epidemic-idUSKBN24910L

Sysselsättning och ekonomi

Fordonstillverkaren Daimler tvingas skära ner produktionskostnaderna ytterligare
https://uk.reuters.com/article/uk-daimler-outlook/daimler-to-deepen-cost-cuts-after-expected-quarterly-loss-idUKKBN249110?il=0

Coronakrisen får alla trafikbolag att blöda – kan komma in i en fas med ägarbyten
Sydsvenskan (premium) https://www.sydsvenskan.se/2020-07-08/coronan-far-alla-trafikbolag-all-bloda-bussar-farjor-flyg

Leveranserna av flygplan från Airbus ökade med 50 procent under juni i jämförelse med föregående månad. Första halvåret som helhet resulterade dock i de lägsta leveranserna på 16 år som en följd av Coronapandemin.
https://www.reuters.com/article/us-airbus-deliveries/airbus-first-half-deliveries-hit-16-year-low-despite-june-bounce-idUSKBN2492WS

Transporter

Luftfart

Coronapandemin öppnar för helt nya flygbolag, menar en analytiker
https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13795

Apollo flyger svenskar till Kroatien trots ökad smitta
https://www.omni.se/apollo-flyger-svenskar-till-kroatien-trots-okad-smitta/a/QoQ4p8

Sjöfart

Viking Line slutar sälja kryssningar mellan Åbo och Stockholm – följer Finlands rekommendationer
https://www.dn.se/ekonomi/viking-line-slutar-salja-abokryssningar-till-svenskar/

Kollektivtrafik

Uppmaningen att bara göra nödvändiga resor med kollektivtrafiken efterföljs inte – nu vill SL ha en lag för att kunna neka passagerare
https://www.svd.se/sl-vill-ha-laglig-ratt-att-neka-passagerare

Tjuvåkning kan slå tillbaka mot resenärerna – risk för höjda biljettpriser. Sedan bussarna stängde framdörrarna har biljettintäkterna sjunkit.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/plankningen-kan-sla-tillbaka-mot-resenerarna-turer-kan-stallas-in

Extra

En stor forskningsinsats pågår för att förstå om covid-19 kan sprida sig genom små luftburna partiklar som släpps ut av infekterade människor och förblir hängande i luften i timmar. De viktigaste åtgärderna mot coronavirusets spridning, såsom fysisk distans, regelbunden handtvätt och maskbärande, har sitt ursprung i antagandet att infektionen till stor del sprids av större droppar som matas ut från människors mun och näsor när de hostar, nyser, skriker eller sjunger.
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/08/scientists-join-forces-to-investigate-airborne-risk-of-coronavirus-who-studies


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...