Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 april.

Politik och åtgärder

Inrikes

Regeringen vidtar åtgärder för att lätta exportrestriktioner: https://www.transportnet.se/article/view/712865/regeringen_vidtar_atgarder_for_att_latta_exportrestriktioner

Folkhälsomyndigheten ska hämta in anonymiserad och aggregerad data från Telias mobiltelefonnät i syfte att följa svenskars rörelsemönster kopplat till spridningen av covid-19. Uppgifterna kan också användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder och för att utvärdera effekten av redan vidtagna åtgärder.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) uppmanar regeringen att pausa trängselskatten: https://www.svd.se/1500-trafikborgarradet-haller-presstraff?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd

Smittspridningen i Stockholm har börjat plana ut (en smittad person smittar i genomsnitt bara en annan person), medans en liten ökning har påbörjats i övriga landet enligt Folkhälsomyndigheten. Smittspridningen på äldreboenden uppfattas dock som ett problem: https://www.youtube.com/watch?v=LYZr36s4OIM&list=PLLqBo3UjMccAyAkJ9uiJkQpPjDYUoWlHp&index=2&t=0s

Folkhälsomyndigheten bekräftar bilden att många kan bära på coronaviruset utan att känna sig sjuka: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7448349

EU

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att förlänga inreseförbudet för icke-nödvändiga resor till den 15 maj: https://afp.omni.se/eu-urges-members-to-prolong-entry-ban-until-may-15/a/2GxXB4

EU-kommissionen arbetar på en plan som ska vägleda medlemsstaterna när de ska börja lätta på sina restriktioner: https://www.theguardian.com/world/live/2020/apr/08/coronavirus-live-news-us-trump-threatens-who-funding-uk-boris-johnson-global-cases-latest-updates?page=with:block-5e8df9c68f08ec70ceced0a1#block-5e8df9c68f08ec70ceced0a1

EU-kommissionen utfärdar rekommendationer om användandet av teknik och data, speciellt mobila applikationer och användning av anonymiserad mobildata, för att spåra spridningen av covid-19: https://techcrunch-com.cdn.ampproject.org/c/s/techcrunch.com/2020/04/08/call-for-common-eu-approach-to-apps-and-data-to-fight-covid-19-and-protect-citizens-rights/amp/

Eus finansministrar fortsätter att diskutera ekonomiskt stöd till medlemsstater för att mildra konsekvenserna av pandemin idag. Italien och Nederländerna står längst ifrån varandra. Förhandlingarna påbörjades i tisdags: https://euobserver.com/coronavirus/148022

Utrikes

Biltillverkare i USA och Italien siktar på att starta produktion under andra halvan av april eller början av maj. Lägre produktivitet väntas till följd av skyddsåtgärder mot spridning av coronaviruset:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-autos-plants/automakers-push-to-reopen-plants-with-testing-and-lots-of-masks-idUSKCN21Q3F2

Godstågen mellan Kina och Europa har återigen börjat rulla: https://www.railfreight.com/beltandroad/2020/04/07/china-europe-trains-see-record-figures-despite-corona-crisis/

Japan: Trots utropat nödläge åker Tokyoborna tunnelbana till arbetet: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan/japan-reports-biggest-daily-jump-in-covid-19-cases-as-emergency-begins-idUSKBN21Q0TF

Utan vaccin eller flockimmunitet finns risk för en ”andra våg” av smittspridning. Nedstängning av länder kan därför vara länge: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/lockdowns-cant-end-until-covid-19-vaccine-found-study-says

Sysselsättning och ekonomi

Över 15.000 ansökte om permitteringsstöd hos Tillväxtverket under det första dygnet. Stöd var möjligt att söka från och med i tisdags: https://www.di.se/nyheter/permitteringsstormen-over-15000-ansokningar-pa-ett-dygn/

GKN Aerospace i Trollhättan kommer att permittera ca 1600 av sina anställda från och med den 14 april. Företaget kommer att ansöka om permittering i fyra månader som ett första steg: https://www.transportnet.se/article/view/712714/1_600_permitteras_fran_gkn_aerospace?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

WTO varnar för att coronaviruset kan minska världshandeln med drygt 30 procent i sitt värsta scenario.  Ett mer optimistiskt scenario pekar på en minskning på knappt 13 procent. Återhämtningen kan dock ske relativt snabbt om protektionistiska åtgärder kan undvikas: https://www.freightwaves.com/news/wto-coronavirus-crisis-could-rival-great-depression

Transporter

Gränstrafik i södra Sverige minskar. Senaste siffrorna från Öresundsbron och Trelleborgs hamn visar på en påtaglig minskning av volymerna. Vecka 14 minskade godstrafiken över Öresundsbron med 12,5 procent jämfört med samma vecka 2019. I Trelleborgs hamn var nedgången 18 procent: https://www.trailer.se/granstrafiken-i-syd-minskar/

Luftfart

Resebranschen föreslår stödfond som ger resenärer pengarna tillbaka. Enligt Konsumentverket är det flygbolagen som är ansvariga för återbetalningen om flyget utgår ifrån ett EU-land (Flygpassagerarförordningen).

Flygbolaget ska då betala till resebyrån som i sin tur betalar tillbaka pengarna till den som har bokat resan. Resebyråer menar att betalningarna uteblivit och flygbolagen att återbetalningarna tar sin tid: https://www.dn.se/ekonomi/resebranschen-foreslar-stodfond-som-ger-resenarer-pengarna-tillbaka/

Sveriges regionala flygplatser befinner sig i en ansträngd situation. Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser, menar att regeringens stödåtgärder inte hjälper de regionala flygplatserna och efterfrågar ett direkt stöd för att dessa flygplatser ska kunna upprätthålla sina samhällsuppdrag så som mineralkartering, postflyg, tankning eller basering av polishelikoptrar och brandspaning. Källa: Svenska regionala flygplatsers nyhetsbrev 8 april 2020

Norwegian lägger fram ny krisplan: https://www.svd.se/norwegian-lagger-fram-ny-krisplan

Experter vid Europeiska investeringsfonden menar att de långsiktiga effekterna på flyget av coronaviruset är små: https://www.eib.org/fr/stories/coronavirus-impact-air-travel#

Sjöfart

Färjerederiet Stena Line planerar att stänga linjen mellan Trelleborg och Sassnitz permanent: https://www.transportnet.se/article/view/713008/klassisk_farjelinje_stangs?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Corona skyndar på digitalisering av sjöfarten: https://www.sjofartstidningen.se/corona-skyndar-pa-digitalisering/

Tåg

Coop ökar tågtransporterna med 50 procent, vilket resulterar i att 5 000 lastbilstransporter försvinner: https://www.transportnet.se/article/view/712589/coop_vaxlar_upp_tagtransporterna_med_50_procent?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily 

Underhåll och infrastrukturprojekt

Västra länken att försenas 6 till 8 månader till följd av coronarelaterad personalbrist: https://www.vk.se/2020-04-08/sa-mycket-riskerar-bygget-av-vastra-lanken-att-forsenas

Trafikverket har undersökt möjligheterna att tidigarelägga underhåll av väg och järnväg samt att tidigarelägga större projekt som finns i infrastrukturplanen nu när trafiken är glesare. Utredningen visar dock att det endast är möjligt i mycket begränsad omfattning: https://maskinentreprenoren.se/trafikverket-alla-projekt-kor-for-fullt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trafikverket-alla-projekt-kor-for-fullt

Kollektivtrafik

Halland: Regionstyrelsen har beslutat att skjuta till pengar till Hallandstrafiken AB för att upprätthålla kollektivtrafiken (buss och tåg). Källa: Hallands Nyheter

39 procent anger att de åkt mindre kollektivtrafik i vardagen under perioden 2 till 6 april enligt en undersökning beställd av MSB.

E-handel

Färre e-handlar enligt Postnords E-handelsbarometer. Andelen svenskar som gjort ett köp på nätet de senaste 30 dagarna har minskat från 70 procent till 66 procent. Däremot ökar e-handeln av apoteks- och dagligvaror betydligt: https://transportnytt.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2915:e-handelskunderna-blir-farre&catid=79&Itemid=839&lang=sv&utm_source=newsletter_728&utm_medium=email&utm_campaign=transportnytts-nyhetsbrev

Extra

ScienceNews: When will the coronavirus pandemic and social distancing end? Up to two-thirds of a population needs immunity, via infection or vaccines, to stop COVID-19: https://www.sciencenews.org/article/covid-19-when-will-coronavirus-pandemic-social-distancing-end


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...