Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – ytterligare tillskott till äldreomsorg, kommuner och regioner

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.

Kommuner och regioner föreslås även i budgetpropositionen för 2021 få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022.

Vad gäller allmän användning av munskydd i publika miljöer gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att det vetenskapliga stödet för en sådan användning i dag är svagt. Myndigheten undersöker emellertid fortsatt frågan om användning av munskydd i vissa situationer i publika miljöer. Infrastrukturministerns svar på fråga 2019/20:1911 av Sara Gille (SD). Krav på munskydd inom kollektivtrafiken: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/krav-pa-munskydd-inom-kollektivtrafiken_H7121911

Två av de 8 000 personer som testades för covid-19-infektioner vid Campus Umeå i förra veckan fick positiva testresultat: https://tt.omni.se/ovantat-liten-smittspridning-vid-masstest/a/JoP1W6

Debatt: När allt fler börjar cykla och gå behöver brister i gång- och cykelinfrastruktur ses över omgående: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/dags-att-lagga--i-en-hogre-vaxel

Utrikes – restriktionerna skärps i 18 danska kommuner – Paris inför nära på kostnadsfri kollektivtrafik för unga

Danmark skärper restriktionerna i Köpenhamn och 18 andra kommuner i huvudstadsområdet samt i Odense till följd av ökad coronasmitta. De nya restriktionerna innebär bland annat att förbudet mot folksamlingar sänks från 100 till 50 personer och att barer måste hålla stängt efter midnatt: https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-her-er-de-aendrede-restriktioner https://www.di.se/live/danmark-infor-hardare-restriktioner-grans-sanks-till-50-personer/

Parisbor under 18 år som köper årskort i kollektivtrafiken kan ersättas för nästan hela kostnaden från Paris stad/kommun. Satsningen påbörjas i september och är ett led i stadens arbete med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och billigare: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-03/why-paris-dropped-transit-fares-for-young-riders

Över en halv miljon är nu smittade i Spanien, vilket är en kraftig ökning från i fredags då totalt 498 989 fall hade registrerats. Under ett dygn, mellan i söndags och igår, tillkom 2 440 smittade: https://www.di.se/live/over-en-halv-miljon-coronasmittade-i-spanien/

Grekland, som hitintills varit relativt förskonade från coronaviruset, har sett en ökning i antal smittade efter sommaren: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7549017

En utbrott av covid-19 på Bali och Thailands första konstaterade fall av lokalt överförd smitta på över 100 dagar minskar hoppet om en snabb återhämtning av turistindustrin i sydöstra Asien: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-bali/new-virus-cases-knock-hopes-of-reviving-southeast-asias-holiday-hotspots-idUSKBN25Z0C6

Indien har numera det näst högsta antalet konstaterade fall av covid-19 och smittspridningen är för närvarande snabbast i världen. Ökningen sammanfaller med de sista stegen i öppningen av landet efter en strikt månadslång nedstängning: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/india-becomes-country-with-second-highest-number-of-covid-cases

Stora delar av östra och södra Europa har så här långt klarat sig lindrigt genom coronapandemin genom en kombination av införda åtgärder och tur. Utmaningen är att hitta väl avvägda åtgärder som isolerar framtida utbrott av covid-19 samtidigt som den nödvändiga ekonomiska återhämtningen inte förhindras: https://www.politico.eu/article/europes-periphery-braces-for-the-fall/

Sysselsättning och ekonomi

Var femte varslad blir arbetslös, vilket är en större siffra än under finanskrisen 2008: https://www.di.se/live/var-femte-varslad-blir-arbetslos-varre-an-under-finanskrisen-2008/

Privatleasingen av personbilar har ökat och nådde sin högsta andel hittills i augusti då nästan hälften av privatkunderna valde att skaffa sig bil via leasingkontrakt: https://www.di.se/nyheter/privatleasing-hetare-an-nagonsin-halften-av-bilkunderna-slar-till/

Transporter och resande

Luftfart – regionala flygplatser i Norrland minst påverkade av passagerarbortfall i augusti – BRA börjar flyga charter och ad-hoc

Omkring 650 000 resenärer flög via Swedavias tio flygplatser under augusti, vilket är en minskning med 83 procent jämfört med förra årets 3 700 000 resenärer. Återhämtningen av flygtrafiken fortsatte jämfört med föregående månad, men mattades dock av något i slutet av augusti till följd av ett minskat fritidsresande. Flygtrafiken är alltså fortsatt kraftigt påverkad av covid-pandemin. Av de 650 000 resenärerna i augusti var 420 000 utrikesresenärer, vilket var en minskning med 85 procent jämfört med förra året. Inrikesresandet minskade i mindre omfattning, med en nedgång på 76 procent i augusti. Sammanlagt reste 230 000 resenärer inrikes i jämförelse med fjolårets 980 000 inrikesresenärer. Det är de regionala flygplatserna i Norrland som visar de bästa siffrorna under augusti och där resandebehovet fått passagerarbortfallet att bromsa in.
- När vi summerar sommarmånaderna kan vi konstatera att den försiktiga återhämtningen av flygresandet fortsätter under augusti, i takt med länders lättade reserestriktioner som möjliggör en större tillgänglighet mellan länder. Även om flygresandet fortsätter att öka i augusti så handlar det fortfarande om relativt små volymer och en historiskt låg nivå till följd av coronapandemins effekter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13864 https://flyg24nyheter.com/2020/09/08/aterhamtningen-fortsatte-i-augusti-for-swedavia/

Flygplatschefen i Arvidsjaur: charterplanen från Europa kommer att komma även i år. Under vintrarna brukar drygt 150 charterplan från Europa med biltestarfolk komma till Arvidsjaur: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7548718

SAS trafik fortsätter att påverkas negativt av covid-19. I augusti minskade den totala kapaciteten med 73,4 procent jämfört med samma period förra året och antalet passagerare minskade med 2,1 miljoner. Efterfrågan har återhämtat sig något bättre inom Skandinavien än i andra delar av nätverket och SAS har anpassat sin kapacitet därefter. - Under hösten avser vi att öka antalet flygningar och öppna upp fler linjer, i takt med att efterfrågan återkommer. I första hand kommer vi återuppta inrikestrafik i Danmark, Norge och Sverige, men vi öppnar också 18 linjer till viktiga destinationer i Europa. Dessutom planerar vi att starta upp trafiken till Asien och därmed kunna erbjuda flygningar till alla de tre kontinenter som vi normalt är verksamma på, säger Rickard Gustafson, vd för SAS: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/09/07/sas-rattelse-sas-trafiktal-augusti-2020.html

BRA sätter in på ett antal ad-hoc och charterflygningar för olika uppdragsgivare, både inrikes och internationellt: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13863

United Airlines tänker öka flygkapaciteten under de kommande två månaderna. Man förväntar sig flyga motsvarande 34 procent av volymen under september i fjol, och 40 procent i oktober. Det framgår av ett pressmeddelande. De inhemska flygen har återhämtat sig mer från coronapandemin. Där lyder samma siffror 38 respektive 46 procent. Internationellt förväntas man endast flyga 29 procent av volymen i förra september, och 33 procent nästa månad.

Lufthansas planerade ökning av antalet avgångar till Japan och Kina går långsammare än planerat på grund av införda reserestriktioner och låg efterfrågan. Normalt brukar Lufthansa genomföra 45 flygningar mellan Europa och Japan varje vecka, men under augusti genomfördes enbart fem flygningar per vecka: https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Entry-bans-by-Asian-countries-slow-air-recovery-Lufthansa-CEO

Sjöfart – besättningarna på havsgående yachter kan bli strandade på Stillahavsöarna

Besättningarna på hundratals havsgående yachter fruktar att bli strandade på Stillahavsöarna under cyklonsäsongen när vanliga säkra tillflyktsorter i Nya Zeeland och Australien är stängda på grund av covid-19-restriktioner: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/hundreds-of-sailors-fear-being-stranded-for-pacific-storm-season

Kollektivtrafik – konkurrenskraften försvagas – månadskortet otidsenligt – elever uppmanas att gå eller cykla i väst

Resandet i kollektivtrafiken kan komma att vara 13–17 procent lägre när coronapandemin väl är över, jämfört med tiden innan pandemin. Och det är ingen tillfällig nergång, utan en varaktig, långsiktig. Nya arbets- och resvanor bidrar till detta. Likaså att kollektivtrafikens konkurrenskraft försvagas. Det gör också att dagens månadskort blir omodernt. Nya modeller för prissättning måste till. Det skriver två trafikexperter från det norsk-svenska analys- och konsultföretaget Urbanet Analys i en artikel i den norska facktidningen Samferdsel som ges ut av TØI, Transportøkonomisk Institutt: https://samferdsel.toi.no/hjem/kollektivtransport-truet-av-arlig-milliardsvikt-article34626-98.html https://www.bussmagasinet.se/2020/09/covid-19-gor-manadskortet-omodernt-langvariga-miljardforluster-hotar/

Västtrafik konstaterar att i Borås har trängsel framför allt uppstått i centrum, ofta mellan hållplatser som har anknytning till en skola. Med initiativet Gå för Borås vill Västtrafik uppmuntra gymnasieelever att gå eller cykla hela eller delar av sina resor. Syftet är att minska trängsel i kollektivtrafiken och göra plats ombord: https://www.bussmagasinet.se/2020/09/elever-uppmanas-att-ga-istallet-for-att-aka-buss/

Skånetrafiken och DSB har tagit fram en lösning som innebär att fler ska få plats på tågen mellan Helsingborg och Köpenhamn.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...