Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 maj.

Politik och åtgärder

Inrikes  – det slopade karensavdraget förlängs och höjs  –  oklart om inrikesresor i sommar

Slopade karensavdraget förlängs och beloppet höjs till 804 kronor per dag: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7468466

Rekommendationer för inrikesresor i sommar kommer troligtvis inte förrän i slutet av maj. Enligt Folkhälsomyndigheten beror det på hur spridningen ser ut i olika delar av landet: https://www.svt.se/nyheter/sommar-regioner

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att snarast möjligt ta fram och sprida information om vouchrar och liknande värdebevis som avser kompensation för paketresor som ställs in eller bokas av. Insatsen ska bidra till att tydliggöra för både paketresearrangörer och resenärer vad som gäller när en resenär ersätts med en voucher istället för en vanlig återbetalning: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/konsumentinformation-om-vardebevis-for-resor/

Riksdagens civilutskott sa på torsdagen nej till en fond som skulle kunna säkra att resebyråer, researrangörer och konsumenter får tillbaka sina förskottsinbetalningar för inställda resor:  https://www.bussmagasinet.se/2020/05/fond-for-installda-resor-far-nobben/

Utrikes

Estland, Lettland och Litauen skapar en gemensam resebubbla. Från 15 maj kommer det vara tillåtet för ländernas egna medborgare att resa fritt mellan varandras länder. Planer finns att på sikt utöka resebubblan med Finland och Polen: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/baltic-states-to-create-travel-bubble-as-pandemic-curbs-eased/

Norge öppnas upp i tre steg. NRK har satt samman en punktlista vad som är tillåtet i de olika stegen:
https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-plan-om-a-apne-norge-_-skolene-apner-mandag-1.15008785

Norge har förlängt restriktionerna för resor in och ut ur landet till mitten av augusti: https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/norge-restriktioner-sl%C3%A5r-mot-svenska-turistn%C3%A4ringen-hoppas-hemestrar-kan-kompensera-12639116

WHO uppger att covid-19 sannolikt inte kommer att spridas lika snabbt i Afrika som på många andra platser i världen. Däremot kan viruset ligga och ”pyra” under flera år med plötsliga lokal utbrott som sjukvården inte förmår att hantera: https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/coronavirus-could-smoulder-in-africa-for-several-years-who-warns

Ekonomi och sysselsättning – brist på utländsk arbetskraft

Brist på arbetskraft till följd av stängda gränser riskerar att hota livsmedelsförsörjningen: https://www.svd.se/livsmedelskris-hotar-nar-arbetskraften-inte-far-resa

Många köper friluftsprodukter istället för att resa utomlands: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/full-fart-inom-friluftsbranschen

Transporter

Det framtida resandet – 7 av 10 tror inte att corona kommer att påverka deras inrikesresande på sikt – renlighet i fokus

Enligt World Economic Forum kommer resande efter pandemin förändras på många sätt. Det räcker inte med att gränser öppnas för att resandet ska komma igång. Resenärer behöver också känna sig förvissade om att deras hälsa är skyddad. Detta kan ta sig uttryck i form av ”beröringsfritt resande” och förbättrade metoder för att kontrollera resenärers hälsa. Det kommer att krävas samarbete mellan företag, myndigheter och andra organisationer för att utveckla gemensamma rutiner och utveckla digitala lösningar för att åstadkomma tryggt resande.
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-what-travelling-will-be-like-after-covid-19/

7 av 10 tror inte att pandemin kommer att påverka deras inrikesresande på sikt enligt drygt 1300 svar på en sms-enkät som skickats till slumpvis utvalda personer i Jämtlands- och Västernorrlands län. Undersökningen syftar till att kartlägga hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats till följd av Corona och genomfördes av Mittuniversitetet. Nästan 70 procent av de som svarat uppger att de redan har avbokat en eller flera resor både inom och utanför landet under perioden februari till juni, vilket ger en tydlig kortsiktig effekt. Samtidigt bedömer en lika stor andel av de svarande att deras resande inom Sverige inte kommer att minska på sikt. I enkäten har man också tillfrågats om hur man bedömer att utrikesresandet kommer att påverkas i framtiden och här uppger ungefär 30 procent av de som svarat att de kommer att minska sina utrikesresor framöver. I enkäten finns också frågor om hur man ser på oron för att smittas av viruset om man själv väljer att resa, eller oron för att andra tar med sig smittan till hemorten. I Jämtland upplever 84 procent att det finns risk att turister tar med sig smitta till orten. I båda länen upplever drygt 60 procent att det finns en ganska stor eller mycket stor risk att smittas vid en fritidsresa: https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2020-5/coronakrisens-effekt-pa-resandet-i-fokus/

Många vill skjuta sommarsemestern till i höst. Semesterlagen innebär att du har rätt att få din huvudsemester i juni, juli eller augusti. Dock kan arbetsgivaren dra tillbaka din beviljade semester om det finns synnerliga skäl, till exempel vid olyckor eller en pandemi. Semesterperioden kan även regleras i kollektivavtalet. I så fall kan det bli svårare att skjuta på semestern till en annan tidpunkt. Arbetsgivaren och arbetstagarsidan kan även ha ha en MBL-förhandling. Det innebär att semesterperioden kan förlängas från maj till september. Fackförbundet Vision är en av flera som har tecknat ett avtal om tillfälliga semesterregler, vilket innebär att semestern kan förläggas fram tills december: https://www.dn.se/ekonomi/det-har-galler-for-dig-som-vill-skjuta-pa-semestern/

Luftfart – Ronneby, Kalmar och Bromma från 16 juni – viss återhämtning för flygfrakt

Trafikstatistik (flygrörelser i svenskt FIR vecka mot föregående vecka 2020)                           

                          V.18                   V.19                   Utveckling

Måndag             360                     407                     13,1%

Tisdag                379                     420                     10,8%

Onsdag              448                     454                     1,3 %

Källa: Luftfartsverket

Från och med den 16 juni ska Air leap, med en daglig tur- och returresa, trafikera Ronneby-, Kalmar Airport och Bromma i Stockholm. Källa: Sydöstran

På vissa flygningar mellan Luleå och Stockholm är det så många flygresenärer att det inte är möjligt att hålla avstånd. SAS uppger att de flesta flygningar på rutten har en beläggningsgrad under 65 procent och att de vidtagit försiktighetsåtgärder så som att inte servera mat och dryck på flyget. I artikeln nämns inte om SAS lämnar säten i planet fria från passagerare för att minska smittspridningen. Källa: Piteå Tidningen Premium

Flygfraktvolymerna föll dramatiskt under mars månad, men visade tecken på återhämtning under senare delen av april. Volymerna sjönk under april med 39 procent, men siffrorna för de senaste två veckorna visar att situationen blivit "mindre dålig": https://transportnytt.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2935:flygfrakten-kan-ha-sett-botten&catid=79&Itemid=839&lang=sv&utm_source=newsletter_732&utm_medium=email&utm_campaign=transportnytts-nyhetsbrev

Allt fler flygbolag siktar nu på en omstart. Wizz Air kommer att börja flyga mellan Storbritannien och turistorter i Spanien och Turkish Airlines uppges komma i gång inom kort och planera att flyga till 99 länder i september. Statsägda Qatar Airways, som är ett av få bolag som fortsatt att flyga under coronapandemin, uppger att avsikten är att flyga till 52 destinationer i slutet av maj och 80 i juni jämfört med ett 30-tal i nuläget. Det ska bland annat handla om 33 destinationer i Asien-Oceanien-området och 23 i Europa: https://www.dn.se/ekonomi/flygbolag-planerar-for-nystart/

Norwegians flög endast 41 311 passagerare i april, vilket är en nedgång med 99 procent jämfört med samma månad förra året. Bolaget har igång ett begränsat antal inrikesflyg på uppdrag av regeringen för att upprätthålla viktiga förbindelser mellan regioner. Vissa flyg har även gått mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Källa: Nyhetsbyrån FinWire

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill att staten ska ta ett större ansvar för de regionala flygplatserna. Gunilla Glasare, avdelningschef på (SKR), säger att flygtransporterna är ett nationellt intresse och behöver fungera i hela landet. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort står helt utan fungerande flygplatser.

Flyggruppen IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Air Lingus) uppger att de planerar för 1000 flygningar per dag under perioden juli till september, vilket motsvarar 50 procent av den planerade kapaciteten före Coronakrisen. IAG förväntar sig att fritidsresandet kommer att komma igång snabbare än affärsresandet: https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/british-airways-owner-reports-big-loss-coronavirus

Sjöfart – det värsta är förhoppningsvis över  – containermarknaden repar sig

Containermarknaden repar sig. Fler avgångar enligt tidtabell. Men mellan april och maj syns nu en minskning av antalet inställda avgångar: https://transportnytt.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2934:containermarknaden-repar-sig-fler-seglingar-enligt-tidtabell&catid=79&Itemid=839&lang=sv&utm_source=newsletter_732&utm_medium=email&utm_campaign=transportnytts-nyhetsbrev

Stena Line hoppas att det värsta är över. Minst en linje läggs ner, flera fartyg är tillfälligt ur trafik och 501 personer har sagts upp på Seko sjöfolks område: https://www.sjomannen.se/reportage/vi-hoppas-att-det-varsta-ligger-bakom-oss/

Tåg – korttidsarbetande går upp i tid på SJ

Drygt en fjärdedel av de 1 400 anställda som korttidspermitterats av SJ under coronapandemin ska gå upp i tid igen. Bolaget vill förbereda sig för en ökad efterfrågan på att resa med tåg: https://www.publikt.se/nyhet/permitterad-personal-gar-upp-i-tid-22275

Kollektivtrafik – bussoperatören Keolis kan komma att varsla personal i Dalarna – ungdomar i Uppsala åker kollektivtrafik i onödan

Dalarna: Bussoperatören Keolis kan komma att varsla personal i Dalarna och att säga upp sitt trafikavtal med Dalatrafik. Anledningen är att bussresandet har minskat kraftigt till följd av pandemin: https://www.bussmagasinet.se/2020/05/keolis-hotar-varsla-i-dalarna/

Västerbotten: Antalet resenärer som åker kollektivt i Västerbotten har minskat rejält under senvåren jämfört med samma period förra året. Både regiontrafiken och lokaltrafiken har drabbats men störst är tappet för lokaltrafiken: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/kraftig-minskning-for-kollektivtrafiken-i-lanet

Västergötland: Resandet med Västtrafik har minskat med 44 procent i april jämfört med samma månad förra året: https://www.sla.se/2020/05/07/resandet-har-minskat-med-44-procent/

Uppsala: Fulla bussar och chaufförer i Uppsala larmar om att många ungdomar åker kollektivtrafik, även när de inte ska till skolan.

Halland: Plexiglas ska skydda Hallandstrafikens förare från coronaviruset och resenärerna kommer snart att få använda bussarnas främre dörrar igen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7468743

Svensk kollektivtrafik menar att turtätheten kan behöva minskas och delar av kollektivtrafiken helt stanna upp om inte branschen får statligt stöd. Dessutom hotas tusentals jobb: https://www.svt.se/nyheter/kollektivtrafiken-kraver-pengar-for-minskade-biljettintakter-under-coronakrisen-men-inget-besked-fran-regeringen

Realtidsinformation om virursregler i app.

Safeture i Lund lanserar idag openupforbusiness.com (http://www.openupforbusiness.com) för att ge alla tillgång till korrekt realtidsinformation om virursregler i världen så att de kan planera sin nästa affärs- eller familjeresa. Det interaktiva verktyget är det första som hjälper besökarna att se vilka Covid-19-begränsningar som gäller för specifika länder.


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...