Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 april.

Politik och åtgärder

Inrikes

Regeringen proposition, som föreslås att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder, verkar nu få stöd i riksdagen. Regeringen ska enligt förslaget få meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Åtgärderna får endast vidtas om de av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19. Föreskrifterna kan exempelvis handla om att tillfälligt begränsningar för folksamlingar och tillfällig nedstängning av eller andra begränsningar i transporter eller användning av infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss eller järnvägsstationer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/04/prop.-201920155/ http://tt.omni.se/lofven-krislag-ger-snabbt-verktyg-mot-smitta/a/mR9vnl

Folkhälsomyndigheten genomför nu en ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Slumpvis utvalda personer i en deltagarpanel tillfrågas om de vill delta i provtagningen.

EU

Europeiska centralbanken (ECB) lättar på utlåningsreglerna och godtar exempelvis grekiska statsobligationer som säkerhet. Lättnaden är tillfällig och syftar till att stimulera bankernas utlåning: http://afp.omni.se/ecb-eases-bank-funding-rules-in-unprecedented-step/a/9v4x85

Tisdagens mötet mellan Eus finansministrar om stöd till följd av covid-19 fortsätter idag: https://www.bbc.com/news/world-europe-52200719 https://www.europaportalen.se/2020/04/vadjan-om-solidaritet-infor-viktigt-coronamote https://www.dn.se/nyheter/varlden/europeisk-marshallplan-satter-eus-solidaritet-pa-prov/ https://www.politico.eu/article/reality-check-marshall-plan-for-europe-coronavirus-ursula-von-der-leyen/

Utrikes

Finlands gränskontroller har skärpts och endast nödvändig trafik tillåts, vilket inkluderar godstrafik och arbetspendling för hälso- och vårdpersonal. Personer som bor i Sverige eller Norge och arbetar på den finska sidan av gränsen ska leva under förhållanden som liknar en karantän både när de befinner sig i Finland och i hemlandet. Andra som kommer till Finland måste sitta i karantän i 14 dagar. Det gäller inte för personer som jobbar inom ambulanssjukvård, räddningstjänst eller transportpersonal inom godstrafiken. Passagerartrafiken på färjor till Finland från Sverige, Estland och Tyskland stoppas. Gods- och frakttrafiken undantas. De nya restriktionerna gäller till och med den 14 maj. Källa: Västerbottens-Kuriren

Pressen ökar på italienska  regeringen att tillåta företag att öppna upp sin verksamhet för att undvika en ekonomisk katastrof. Italien var det första landet i västvärlden att införa hårda karantänsbestämmelser och omvärlden följer med intresse hur landet kommer att agera den dagen när karantänen lättas upp: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-industry-ins/impossible-dilemma-world-watches-italy-as-businesses-plead-to-return-to-work-idUSKBN21P27C

Kinesiska staden Wuhan där coronautbrottet startade har öppnats, men en stad i norra Kina stängs i rädsla för en andra våg av utbrott: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-toll/chinas-wuhan-lockdown-ends-but-another-begins-as-local-coronavirus-cases-rise-idUSKBN21Q01W

Resandet i Kina har sakta börjat återhämta sig. Under den senaste helgen har antalet bokade resor ökat med 50 procent jämfört med helgen innan: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/04/07/kina-resandet-i-kina-haller-sakta-pa-att-aterhamta-sig-wsj.html

Sysselsättning och ekonomi

Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget April 2020 spår en synnerligen djup lågkonjunktur till följd av covid-19: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2020-04-01-synnerligen-djup-lagkonjunktur-i-sparen-av-covid-19.html

Intresset för att söka stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket förväntas bli stort. I genomsnitt har stödet haft ca 40 000 träffar om dagen på Tillväxtverkets webbplats. Stödet innebär att staten tar en del av lönekostnaden om företag drar ner på personalens arbetstid istället för att säga upp personal. Den anställde får behålla minst 90 procent av lönen: https://tt.omni.se/rusning-vantas-efter-permitteringsstod/a/3JbPGX

Stängda gränser kan leda till dyrare livsmedel: https://www.dn.se/ekonomi/stangda-granser-kan-leda-till-dyrare-livsmedel/

Transporter

Luftfart

För första gången i SAS historia flyger de inga reguljära internationella flygningar. Trafiktalen för mars visar stora minskningar till följd av coronaviruset:

https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/sas-trafiktal--mars-2020/

SAS trafiktal under mars – ordentligt tapp i antal passagerare: https://news.cision.com/se/sas/r/sas-trafiktal---mars-2020,c3083085 https://www.gp.se/ekonomi/trafikras-f%C3%B6r-sas-tappade-60-procent-av-passagerarna-1.26498328

Svenskar drabbas av försenade eller inställda flyg: https://www.dn.se/ekonomi/flygresenarer-rasar-inget-svar-fran-resebyraerna/

Härjedalen Airport har öppet som vanligt. Till och från Sveg går flyget som vanligt enligt tabell. Källa: Tidningen Härjedalen

Lufthansa uppger att återhämtningen inom flyget kommer att ta flera år och beslutar att ställa av flera av sina största flygplan för att minska kapaciteten. Däremot är Lufthansas fraktflyg fullbokade och passagerarflyg används i allt större omfattning enbart till frakt. Lågkostnadsbolaget Germanwings läggs ner och neddragningar sker även i flera av Lufthansas dotterbolag: https://www.freightwaves.com/news/lufthansa-decommissions-aircraft-predicts-recovery-will-take-years https://tt.omni.se/lufthansa-lagger-ner-germanwings/a/2Gxb9x

Sjöfart

Stena Line varslar ytterligare 150: https://www.sjofartstidningen.se/fler-varsel-pa-stena-line/

Buss

BusWorld arrangerar ett webbinarium den 9 april om bussbranschens globala utmaningar i coronakrisens spår: https://www.busworldacademy.org/seminar/busworld-academy-covid-19-webinar

Flest corona-anmälningar gäller buss: https://ka.se/2020/04/07/flest-corona-anmalningar-galler-buss/

Kollektivtrafik

Fortfarande för trångt på SLs bussar. SL vill att färre åker med dem. Biljettkontrollerna pausas efter kritik: https://tt.omni.se/trangseln-for-stor-sl-vill-fa-bort-fler/a/mR9Ve1

Digitalisering

Digitala lösningar används för att övervaka att människor håller den sociala distansen på en av Londons större järnvägsstationer: https://www.railtech.com/digitalisation/2020/04/07/digital-solution-monitors-social-distancing-at-uks-train-station/

Extra

100 dagar med coronaviruset. En exposé över virusets spridning över världen: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/apr/08/coronavirus-100-days-that-changed-the-world


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...