Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 augusti.

Politik och åtgärder

Greklands premiärminister varnar för att nya restriktioner kan behöva införas om antalet smittade av covid-19 fortsätter att öka. Landet rapporterade 124 nya fall det senaste dygnet i vad som i huvudsak tycks vara inrikes smittspridning:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece/greek-pm-warns-over-jump-in-covid-19-cases-says-new-curbs-possible-idUSKCN2511JH

Den regionala regeringen på Kanarieöarna lovar att täcka alla coronarelaterade kostnader för spanska och utländska turister. Det kan exempelvis gälla kostnader för sjukvård eller vistelse i karantän:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-tourism/spains-canaries-to-cover-all-covid-related-costs-for-tourists-idUSKCN2512L7

Fattiga länder med dåligt rustad sjukvård går en svår balansgång mellan att skydda befolkningen från covid-19 genom nedstängning av landet och att försöka hålla ekonomin igång. Uganda har exempelvis lyckats hålla både smittspridning och dödstal på en låg nivå med hård nedstängning av landet. Strategin har hyllats men också kritiserats för att den resulterar i arbetslöshet för landets mest utsatta grupper: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda/ugandas-tough-approach-curbs-covid-even-as-africa-nears-1-million-cases-idUSKCN251159

Ekonomi och sysselsättning

Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent i coronapandemins spår under andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet, enligt preliminära siffror från SCB. Bedömare menar att en återhämtning under tredje kvartalet är sannolik. Finansministern pekar på att konkurserna minskar, försäljningen i detaljhandeln ökar och att industriaktiviteten ökar: https://www.dn.se/ekonomi/sveriges-bnp-sjonk-med-86-procent-under-andra-kvartalet-2020/

Omstartskommissionen, som startats på initiativ av Stockholms handelskammare, väntas komma med en mängd förslag för att få fart på Sveriges ekonomi efter coronapandemin. I den del som handlar om en ”Grön omställning för ett starkare Sverige” lyfts behovet av satsningar på cykelinfrastruktur och att skapa regelmässiga frizoner för att snabba på utvecklingen av miljövänlig teknik fram:

https://www.dn.se/ekonomi/maria-wetterstrand-en-gron-omstallning-skapar-manga-jobb/

Köpenhamns flygplats varslar 650 av ungefär 2 600 heltidsanställda för att anpassa verksamheten till den minskade flygtrafiken i coronapandemins spår:

https://www.svd.se/650-varslas-vid-kastrup

Booking.com uppger att de kommer minska sin personalstyrka med 25 procent över hela världen. Det är en ytterligare signal om att alla delar av reseindustrin drabbas när många stannar hemma under coronapandemin.

Resande och transporter

Den italienska flygsäkerhetsmyndigheten hotar med att dra in Ryanairs tillstånd att flyga till Italien med hänvisning till att regler om social distansering inte upprätthålls. Ryanair har tillbakavisat anklagelserna.

Landets resebyråer och researrangörer är mycket hårt drabbade av coronapandemin. Enligt SRF (Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen) och Tillväxtverkets undersökningar är permitteringsgraden för resebyråer och researrangörer 83 procent, för hotell och restauranger 42 procent, reklam och marknadsföringsbyråer 39 procent och för landet i sin helhet 12 procent: https://www.bussmagasinet.se/2020/08/atta-av-tio-permitterade-hos-resebyraer-och-researrangorer/

Ryssland utvidgar covid-19 testningen till samtliga internationella flygplatser i Moskva. Det är expresstester som kommer att erbjudas både inkommande och avresande resenärer:  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-airports/moscow-expands-covid-19-express-tests-to-major-airports-idUSKCN2512S0


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...