Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – T-cellsstudier kommer att genomföras i höst – Sverige kan behöva krislagar – nationella riktlinjer för kollektivtrafiken efterfrågas

I höst kan Folkhälsomyndigheten börja undersöka T-cellförekomsten i olika studier. Däremot tror inte Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid myndigheten, att T-celltest kommer att bli tillgängliga för allmänheten i höst: https://www.dn.se/sverige/folkhalsomyndigheten-kan-gora-studie-om-t-celler-i-host/

Coronakrisen sätter flera centrala samhällsfunktioner på svårt prov. Sjukvård, transporter, nyhetsförmedling och andra områden är utsatta för pandemins effekter.
– Pandemin visar att vårt samhälle måste bli mera robust. Allt sedan den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet arbetar vi oerhört hårt med effektiviseringar. Av den anledningen kan Sverige behöva införa krislagar: https://www.expressen.se/nyheter/dan-eliasson-sverige-kan-behova-krislagar/

Trots uppmaningar om att undvika kollektivtrafiken är trängseln ofta stor i rusningstrafik. Det visar en sammanställning av trafikläget under de senaste veckorna från landets 21 länsstyrelser som SVT tagit del av. Nu kräver landets länsstyrelser tydliga nationella riktlinjer för vad som ska räknas som trängsel: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trangseln-inom-kollektivtrafiken-okar-lansstyrelserna-kraver-nationella-riktlinjer

EU

Bransch- och slotkoordinatorer kräver en tydlig signal från EU-kommissionen om spelreglerna för den kommande vintersäsongen gällande den så kallade 80-20-regeln. Den gör gällande att ett flygbolag måste flyga på en slot minst 80 procent av tiden för att behålla den till nästa trafiksäsong. Branschen uppmanar EU-kommissionen att formalisera en förlängning av undantaget för ankomst- och avgångstider.

Utrikes – Frankrike lägger fram stimulanspaket – brittiska regeringen satsar på snabbtester – lättad dansk gränskontroll

Igår kväll lättade Danmark på gränskontrollen till Sverige och Tyskland, vilket innebär att de fasta kontrollerna kommer att ersättas av stickprovskontroller. Inresande från Sverige till Danmark kommer inte längre att behöva stanna på vägen för att visa upp pass och dokument: https://politiken.dk/indland/art7910890/Politiet-mindsker-grebet-ved-gr%C3%A6nsen

Igår rapporterade Danmark att 179 personer smittats av covid-19 under det senaste dygnet, vilket är den högsta dygnssiffran sedan den 22 april. I Sverige inrapporterades 163 nya fall under samma dygn: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/179-nye-smittetilfaelde-det-seneste-doegn/8275510 https://omni.se/hogsta-danska-dygnstalet-sedan-april-klart-hogre/a/0ne6V2

Norges regering har beslutat att resenärer från följande svenska regioner inte längre behöver sitta i karantän: Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Karantänsfria resor är sedan tidigare möjliga från Norrbotten och Södermanland. Karantänskrav infördes för resenärer från Italien och Slovenien, vilket sedan tidigare gäller för större delen av Europa: https://www.nrk.no/urix/stor-smitteokning-i-danmark-_-italia-og-slovenia-farges-rodt-1.15146302

https://www.vg.no/nyheter/i/b532pq/nye-regioner-blir-gule-aapner-for-flere-svenske-harryhandel-destinasjoner

Den brittiska regeringen satsar 500 miljoner pund, cirka 5,8 miljarder kronor, på snabbtester för coronaviruset. Regeringen hoppas på att utökad snabbtestning, som gör att personen får ett resultat om den är sjuk i covid-19 inom några minuter, ska minska behovet av social distansering på platser som biografer och teatrar. Premiärminister Boris Johnsons uttryckte på onsdagen att han vill att landet ”återgår till det normala”. De nya pengarna ska möjliggöra en högre testkapacitet före vintern: https://www.politico.eu/article/britain-aims-for-mass-coronavirus-testing-by-year-end/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4289470cf0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4289470cf0-190620276

Frankrikes premiärminister har presenterat en plan som omfattar 100 miljarder euro för att återstarta den franska ekonomin. Planens tre pelare är miljö, konkurrenskraft och sysselsättning och inkluderar lönebidrag, skattesänkningar för företagen och finansiering av miljöprojekt. En tredjedel av planen kommer att användas för att göra ekonomin grönare som bland annat innefattar satsningar på vätgas, förnyelsebar energi och ombyggnad av bostäder: https://www.politico.eu/article/france-coronavirus-100-billion-stimulus-package/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4289470cf0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4289470cf0-190620276

https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/french-pm-says-jobs-and-green-economy-at-heart-of-covid-recovery-plan-jean-castex-france

https://www.di.se/live/frankrike-lagger-fram-stimulansplan-pa-100-miljarder-euro/

Antalet smittade och intensivvårdspatienter ökar i Frankrike igen: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-casualties/france-again-registers-over-7000-new-covid-19-infections-icu-numbers-spike-idUSKBN25U2PU?il=0

Israel kommer att stänga ner 30 områden för att bekämpa spridningen av coronaviruset: https://afp.omni.se/israel-to-lock-down-30-areas-to-fight-covid-19/a/0ne67E

Tillväxten av nya arbetstillfällen i USA bromsade in under augusti till följd av att flera olika federala stödprogram avslutades. Även om en viss återhämtning har skett är omkring 11,5 miljoner färre amerikaner sysselsatta i jämförelse med förpandemiska nivåer: https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/u-s-job-growth-seen-slowing-in-august-unemployment-rate-falling-below-10-idUSKBN25V0FO

Sysselsättning och ekonomi

Kalmar Öland Airport varslar totalt 11 årsarbetare om uppsägning: http://www.infrasverige.se/luftfart/kalmar-a-land-airport-varslar

Den amerikanska flygjätten United Airlines planerar att kapa minst 16 000 tjänster så tidigt som nästa månad, när det federala krisstödet löper ut. Antalet motsvarar nästan en femtedel av bolagets personalstyrka före coronakrisen: https://www.travelnews.se/flyg/united-airlines-minskar-personalstyrkan-med-16-000/

Transporter och resande

Resmönster – kvinnor och låginkomsttagare fortsatte att arbetspendla under pandemin

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor, och de som bor i områden med lägre medelinkomst, i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin: http://www.k2centrum.se/artikel/coronapandemins-paverkan-pa-malmobors-resvanor

Luftfart – dubbeldäckade flygplan och direktflyg mellan Sverige och Peking

Flygbolaget Emirates utökar antalet flygningar och sätter åter de dubbeldäckade flygplanen  A380 i trafik. Bolaget uppger att de planerar för att ha trafik på hela sitt nätverk under sommaren 2021. De flesta flygbolag tillämpar en gradvis strategi för att återaktivera sina rutter. De ökar främst kapaciteten på inhemska och kortare internationella rutter eftersom resenärer känner oro för nya reserestriktioner under pandemin. Emirates nätverk medger inte en sådan strategi då hela nätverket är internationellt, med ett nav i Dubai som fungerar som en brygga för flygningar mellan öst och väst: https://www.freightwaves.com/news/emirates

Kina tillåter flyg till och från åtta länder från och med torsdag, däribland Sverige: https://www.travelnews.se/flyg/gront-ljus-for-flyg-sverige-peking/

Kollektivtrafik – brist på hänsyn till andra – plexiglas får nobben – kvinnor och låginkomsttagare drabbas när kollektivtrafik skärs ner

Rapporter om trängsel på bussarna i Sörmlandstrafiken och att skolungdomar inte håller avstånd till andra: https://ekuriren.se/nyheter/artikel/vad-tar-sormlandstrafiken-for-coronaansvar/7rkvzewj

Västtrafik räknar med att förlora drygt en miljard kronor på biljettintäkter under 2020: https://www.expressen.se/gt/vasttrafiks-bakslag-forlorar-en-miljard/

Fackorganisationen Kommunal vill heller har fortsatt stängda framdörrar än plexiglas vid förarplatsen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/busschaufforer-nobbar-plexiglas-som-skydd-for-smitta

Kvinnor och låginkomsttagare drabbas när kollektivtrafik skärs ner: https://www.bussmagasinet.se/2020/09/covid-19-kvinnor-och-laginkomsttagare-drabbas-nar-kollektivtrafik-skars-ner/

Cykel – olyckorna ökar i Stockholm

Under perioden april till juli steg antalet cykelolyckor i genomsnitt med sju procent jämfört med samma tidsrymd 2019. Enbart i juni var ökningen 25 procent jämfört med juni i fjol. Statistiken, som innehåller olyckor med traditionella cyklar, elcyklar och elsparkcyklar, visar att 62 procent av de 3 072 skadade individerna under tidsperioden var män. Genomsnittsåldern för alla skadade cyklister var 42,1 år, en ökning med två år i ålder jämfört med 2015. Olycksstatistiken kommer från Region Stockholms hälso- och sjukvård och bygger på de skadeorsaker som rapporteras in till registret GVR från länets vårdproducenter: https://www.svd.se/cykelolyckor-okar--farg-kan-forhindra-krockar

Extra – distansarbete kan tära på den mentala hälsan

Distansarbete kan tära på den mentala hälsan då människor är sociala varelser som behöver social stimulans. Varningsklockor är om man börjar dra sig undan, om man märker att dygnsrytmen blir oregelbunden och att man har svårt att sova eller tappar aptiten: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/04/distansarbetet-kan-tara-pa-den-mentala-halsan-anders-ostergard-plotsligt-kom

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...