Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 juni.

Politik och åtgärder

Inrikes

Tid för bilbesiktning får skjutas fram sju månader: https://www.dn.se/ekonomi/tid-for-bilbesiktning-far-skjutas-fram-7-manader/

Skånsk oro för att turister inte kommer att respektera coronareglerna eftersom de saknar påföljder: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7487115

Utrikes

Trots att det nya coronaviruset fortsatt sprids i Danmark kommer studentflaken att tillåtas så länge åkandet sker klassvis och undviker större folksamlingar. Mer detaljerade riktlinjer för hur studentflaken får framföras håller nu på att tas fram och ska presenteras senare i veckan. Man kommer då även att ta ställning till vilka regler som ska gälla andra delar av studentfirandet. Källa: Helsingborgs Dagblad

Reseavrådan från Tyskland till samtliga EU-länder samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz lyfts från den 15 juni: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany/germany-to-lift-travel-ban-in-europe-from-june-15-idUSKBN23A1FU

Efter två dagar med hårda förhandlingar är Tysklands koalitionsregering med förbundskansler Angela Merkel i spetsen överens om ett statligt coronastöd på 130 miljarder euro. En av stimulansåtgärderna är att öka bilförsäljningen där Socialdemokraterna (SPD) vill stärka efterfrågan på elfordon. Bland annat ska den som köper en elbil få en kraftig rabatt som finansieras av staten: https://bloomberg.omniekonomi.se/merkel-s-coalition-reaches-deal-on-german-stimulus-package/a/JozkB6

Karantän för alla som reser till Storbritannien: https://omni.se/klart-karantan-for-alla-som-reser-till-storbritannien/a/RRLkWO

Nederländerna: Svenskar och britter är inte med på listan över utländska medborgare som tillåts åka till Nederländerna när landet öppnar för turister den 15 juni. Om svenskar anländer till landet väntar två veckors karantän. Sverige är även med på listan över länder dit endast nödvändiga resor rekommenderas: https://omniekonomi.se/nederlanderna-stangt-for-svenskar-vill-inte-ha-dem/a/op54b0

Grekland har tvingats konfrontera riskerna med att starta upp internationell turism efter att myndigheterna meddelade att 12 av 91 passagerare ombord på en Qatar Airlines-flyg till Aten har testat positivt för coronavirus. Grekland har lovat att stå för karantänkostnader för besökare som testas positivt: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-greece-quarantines-all-passengers-from-qatar-flight

Igår lyftes de flesta reserestriktionerna i Italien. Direktflyg mellan Sverige och Italien återupptas dock först i slutet av månaden. Få bokar dock: https://www.dn.se/nyheter/varlden/fritt-fram-att-resa-inom-italien/ https://afp.omni.se/italy-thirsts-for-tourists-as-country-reopens-to-europe/a/WbEwvd

USA förbereder åtgärder för att förbjuda kinesiska flygbolag att resa in i landet från mitten av juni. Vita husets åtgärd är ett svar på Kinas motvilja att tillåta amerikanska flygbolag att återuppta trafik till landet efter coronapandemins härjningar: https://www.di.se/nyheter/klart-usa-forbjuder-kinesiska-passagerarflyg-att-landa/

I USA ökar försäljningen av dyrare reseförsäkringar i coronapandemins spår. Resenärer efterfrågar reseförsäkringar som bland annat täcker kostnader för karantän och har generösa regler gällande ersättning för avbokade resor. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-insurance-travel-f/will-americans-still-travel-abroad-only-with-cast-iron-coronavirus-cover-idUSKBN23A23Q

Indonesiens största flygbolag Lion Air ställer in alla flygningar från och med fredag. Anledningen är att en stor del av passagerarna inte har uppfyllt landets resekrav på att kunna visa ett skriftliga intyg på att de inte bär på coronaviruset. De måste även ha dokument som visar att resan är absolut nödvändig av privata eller jobbmässiga skäl: https://omniekonomi.se/lion-air-pausar-flygningar-resenarer-klarar-ej-viruskrav/a/kJ777L

Sysselsättning och ekonomi  

Värdet på världens fossila bränslereserver kan falla med två tredjedelar  –  fler e-handlar bil

Värdet på världens fossila bränslereserver kan falla med två tredjedelar. Fallet kan komma tidigare än näringen väntat eftersom covid-19-krisen har tidigarelagt toppen för efterfrågan på olja, gas och kol:

https://www.theguardian.com/business/2020/jun/04/coronavirus-crisis-collapse-fossil-fuels-demand

Digitala bilköp lyfter under pandemin: https://www.di.se/bil/digitala-bilkop-lyfter-under-pandemin-kraftfullt-okad-trafik/

Transporter

Resande

Svenskarnas resor endast sex procent färre än i början av februari – forskning kring hur äldres resande påverkas av coronapandemin

Telias analys av svenskarnas rörelsemönster 24 – 31 maj visar att resorna nu bara är sex procent färre än i början av februari. Jämfört med veckan före ökade resorna mest i Västerbotten och Norrbotten (+26%). Gotland var det enda länet där antalet resor minskade (-5%): http://www.mynewsdesk.com/se/telia/pressreleases/svenskarnas-resande-tillbaka-paa-februarinivaaer-3004842?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Forskningsprojektet ”Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har får ytterligare medel från Energimyndigheten, för att studera hur den rådande coronapandemin påverkar resandet bland äldre: https://www.forskning.se/2020/06/03/vilken-paverkan-far-pandemin-pa-aldres-resande/

Luftfart

Färre säten när SAS öppna USA-linjer – tomma mittensäten inte ett alternativ för de flesta flygbolag

SAS anpassar sig till den minskade efterfrågan på flygresor genom att trafikera sina sju flyglinjer i USA med mindre flygplan än tidigare. SAS USA-chef Max Knagge säger att bolaget även kommer att fasa ut äldre flygplan i en långsammare takt samt fasa in nya flygplan i en långsammare takt för att möta efterfrågan. SAS tror att flyget är tillbaka på samma nivå som före coronakrisen först 2022. Privatresandet uttrycker just nu ett större behov av att åter kunna resa medan företagsresandet normalt sätt går ned under sommaren. Först till hösten kan vi dra slutsatser om förändringar i företagsresandet säger Knagge. Angående hur flyget kommer att se ut efter att krisen är över svarar Knagge att  det kommer att se annorlunda ut. I Europa har det funnits en viss överkapacitet. I USA är marknaden mogen och krisen kan innebära att den konsolideras mer. Källa: Dagens industri

Måndagen den 15 juni drar flygbolaget Amapola igång trafik från både Malmö och Ängelholm till Bromma flygplats. De resenärer som fått sina flyg inställda med BRA på grund av rekonstruktionen kommer att kunna utnyttja värdet av biljetterna till en ny bokning hos Amapola Flyg. BRA räknar med att bolaget kan återuppta flygningarna igen. Även då gäller att det ska gå att nyttja tillgodohavandet för biljetter till flyg som ställts in, förutsatt att rekonstruktion lyckas.

BRA-flygplanen står parkerade på flygplatsen i Ängelholm under coronakrisen. Källa: Landskrona Posten

Kommer covid-19 förändra flygkabinens utformning för att möjliggöra social distansering? De flesta flygbolag behöver en beläggning på åtminstone 70 procent för att täcka sina kostnader, vilket innebär att tomma mittensäten inte är en ekonomiskt hållbar strategi: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-greece-quarantines-all-passengers-from-qatar-flight

Sjöfart 

Mer gods i Viking lines nya flaggskepp – ökad risk för sjöröveri när mer gods förvaras till sjöss

Viking lines nya flaggskepp kan ta mer gods: https://www.transportnet.se/article/view/722001/viking_lines_nya_flaggskepp_kan_ta_mer_gods?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Covid-19s påverkan på säkerheten till sjöss: https://www.securewest.com/securewest-viewpoint-impact-of-covid-19-on-the-maritime-security-industry/

Bantrafik

Ytterligare tåg ställs in mellan Sundsvall och Ånge - banarbete fram till midsommar

Norrtåg aviserar ytterligare trafikstörningar mellan Sundsvall och Ånge med inställda tåg och bussersättning som följd. Detta som följd av de banarbeten som är inplanerade fram till midsommar. Avgångarna har sedan tidigare blivit färre då man på sträckan gick över till sommartidtabell i förtid för att möta den minskade efterfrågan till följd av coronapandemin. Källa: Sundsvalls Tidning Premium

 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...