Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 augusti.

Politik och åtgärder

Juli var den värsta månaden hittills under pandemin, med hela 8 miljoner nya fall i världen. De värst drabbade länderna är i dagsläget USA, Brasilien, Indien, Ryssland och Sydafrika. Utvecklingen i Iran med ökad smittspridning oroar är och att allt fler unga européer testas positivt för covid-19. I Europa uppvisar Spanien, Belgien och Luxemburg och de största ökningarna som tycks ha samband med hävda restriktioner: https://www.svd.se/smittspridningen-okar-i-36-europeiska-lander

Italiens nationella statistikmyndighet uppger att nästan 1,5 miljoner människor i Italien eller 2,5 procent av befolkningen utvecklat coronavirusantikroppar, en siffra som är sex gånger mer än det officiella antalet rapporterade fallen. De lokala variationerna är stora och i den hårt drabbade regionen Lombardiet hade 7,5 procent testat positivt för antikroppar: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/italy-survey-suggests-coronavirus-six-times-more-prevalent-than-official-data-idUSKCN24Z2IC

Singapore kommer att erbjuda vissa inkommande resenärer att bära en elektronisk övervakningsenhet för att säkerställa att de följer karantänbestämmelserna. Övervakningsenheten ger möjlighet till isolering i hemmet istället för vid en anvisad statlig anläggning: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore-wearable/singapore-to-make-travellers-wear-electronic-tags-to-enforce-quarantine-idUSKBN24Z0D9

Ekonomi och sysselsättning

Flygbolagen har tillhört USA-börsens stora förlorare under coronapandemin. Tack vare statligt stöd har större uppsägningar kunnat undvikas. Nya data från USA:s transport- och säkerhetsmyndighet som visar att 686 000 personer per dag passerade genom säkerhetskontroller, vilket kan jämföras med bottennoteringen 98 000 i mitten av april ger nytt hopp för branschen: https://www.di.se/live/analytiker-vadrar-hopp-for-usa-s-flygbolag-ser-uppsida/

Resande och transporter

Studier genomförda i Europa och Asien visar att smitta av covid-19 inte sprids i kollektivtrafiken i den omfattning som tidigare antagits. Folkhälsoexperter menar dock att resultaten bör tolkas med försiktighet och pekar på att det är svårt härleda enskilda utbrott till kollektivtrafik, att antalet passagerare fortfarande är lågt och att ventilationssystem och luftfilter skiljer sig åt mellan olika kollektivtrafiksystem :  https://www.nytimes.com/2020/08/02/nyregion/nyc-subway-coronavirus-safety.html?action=click&module=Top%2520Stories&pgtype=Homepage

Stora delar av flygplansflottan står alltjämt långtidsparkerad i väntan på ökad efterfrågan. Dessa platser återfinns inte sällan i ökenområden som erbjuder ett klimat där rostangreppen på metalldelar minimeras. Vissa flygplan kommer byta ägare när de står parkerade och andra flygplan kommer att skrotas samtidigt som värdefulla delar går till försäljning: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53549861

Tallink Silja slutar sälja kryssningsbiljetter från Stockholm till Åbo. Orsaken är de resebegränsningar som införts mellan Finland och Sverige till följd av covid-19. Dessutom kommer bolaget att endast sälja biljetter till 75 procent av fartygens kapacitet, för att det ska vara enklare att hålla säkerhetsavstånd ombord. Det är fortfarande möjligt att göra enkelresor från Åbo till Stockholm och vice versa, så länge passageraren innan resan har försäkrat sig om att ha rätt att resa mellan länderna: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/03/tallink-silja-saljer-inte-langre-kryssningar-fran-stockholm-till-abo


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...