Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 augusti.

Politik och åtgärder

Under tisdagen passerade Latinamerika Europa och blev den världsdel med flest antal döda i covid-19. Antalet döda uppgår till omkring 206 000, vilket utgör 30 procent av de kända dödsfallen i världen: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam/latin-america-now-has-worlds-highest-coronavirus-death-toll-idUSKCN25108H

De konstaterade fallen av covid-19 ökar i Polen för fjärde dagen i rad och landet överväger därför att införa obligatorisk testning och karantän för resenärer från vissa länder. Fallen är främst lokaliserade till regionen Silesien i södra Polen. Det området har redan tidigare varit drabbat av lokala utbrott kopplade till gruvdrift: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland/poland-reports-record-increase-in-covid-cases-as-coal-mines-hit-idUSKCN25011C

Ekonomi och sysselsättning

Den brittiska oljejätten BP rapporterar en stor förlust för det andra kvartalet. Styrelseordföranden Helge Lund uppger att oljebranschen sannolikt inte kommer att bli sig lik efter coronapandemin. BP kommer att snabba på sin förändringsprocess och satsa mer på förnybara råvaror: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7526609

Aldrig förr har så många svenskar varit permitterade som nu. Enligt statistik från tillväxtverket är 571 000 anställda permitterade i någon utsträckning. En preliminär analys från Tillväxtverket visar att stödet kommer att kosta 43 till 44 miljarder kronor. Det kan jämföras med regeringens prognos som låg på över 90 miljarder kronor: https://www.svd.se/aldrig-varit-nara-den-nivan-av-permitteringar

Resande och transporter

Krisen för flyget i coronapandemins spår ger en möjlighet till förändring i en mer hållbar riktning var en av slutsatserna av ett webinar organiserat av Resilience First. : https://www.airport-technology.com/features/aviation-sustainability/

Easyjet redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Flygbolaget tvingades stranda hela flygflottan den 30 mars på grund av coronapandemin. Easyjet återupptog flygningarna 15 juni, men flög endast 117 000 passagerare de resterande två veckorna av kvartalet. Baserat på rådande restriktioner förväntar sig Easyjet att flyga cirka 40 procent av sin kapacitet under det fjärde kvartalet, vilket är något mer än man tidigare har uppgett. https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/08/04/easyjet-easyjets-omsattning-lagre-an-vantat-under-tredje-kvartalet-omojligt-att-ge-nagra-prognoser-for-helaret.html

Städer behöver en fungerande transportapparat för att generera välstånd. Med adekvat infrastruktur kan fler cykla och gå och därmed förflytta sig på ett coronasäkert sätt genom staden enligt Världsbankens bloggare. https://blogs.worldbank.org/transport/can-covid-19-pave-way-toward-walkable-bikeable-cities

Kinesiska forskare har undersökt smittspridningen på tåg genom en kartläggning av 2 000 infekterade tågresenärer och smittspridning bland 70 000 närsittande medpassagerare. Avstånd och tid visar sig vara de avgörande faktorerna om smittspridning kommer att ske. Även om smittriskerna är mindre på tåg än i ett hushåll eller på en arbetsplats rekommenderar författarna två tomma säten mellan passagerarna.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...