Bevakning 5 augusti

Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 augusti.

Politik och åtgärder

Under tisdagen passerade Latinamerika Europa och blev den världsdel med flest antal döda i covid-19. Antalet döda uppgår till omkring 206 000, vilket utgör 30 procent av de kända dödsfallen i världen: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam/latin-america-now-has-worlds-highest-coronavirus-death-toll-idUSKCN25108H

De konstaterade fallen av covid-19 ökar i Polen för fjärde dagen i rad och landet överväger därför att införa obligatorisk testning och karantän för resenärer från vissa länder. Fallen är främst lokaliserade till regionen Silesien i södra Polen. Det området har redan tidigare varit drabbat av lokala utbrott kopplade till gruvdrift: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poland/poland-reports-record-increase-in-covid-cases-as-coal-mines-hit-idUSKCN25011C

Ekonomi och sysselsättning

Den brittiska oljejätten BP rapporterar en stor förlust för det andra kvartalet. Styrelseordföranden Helge Lund uppger att oljebranschen sannolikt inte kommer att bli sig lik efter coronapandemin. BP kommer att snabba på sin förändringsprocess och satsa mer på förnybara råvaror: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7526609

Aldrig förr har så många svenskar varit permitterade som nu. Enligt statistik från tillväxtverket är 571 000 anställda permitterade i någon utsträckning. En preliminär analys från Tillväxtverket visar att stödet kommer att kosta 43 till 44 miljarder kronor. Det kan jämföras med regeringens prognos som låg på över 90 miljarder kronor: https://www.svd.se/aldrig-varit-nara-den-nivan-av-permitteringar

Resande och transporter

Krisen för flyget i coronapandemins spår ger en möjlighet till förändring i en mer hållbar riktning var en av slutsatserna av ett webinar organiserat av Resilience First. : https://www.airport-technology.com/features/aviation-sustainability/

Easyjet redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Flygbolaget tvingades stranda hela flygflottan den 30 mars på grund av coronapandemin. Easyjet återupptog flygningarna 15 juni, men flög endast 117 000 passagerare de resterande två veckorna av kvartalet. Baserat på rådande restriktioner förväntar sig Easyjet att flyga cirka 40 procent av sin kapacitet under det fjärde kvartalet, vilket är något mer än man tidigare har uppgett. https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/08/04/easyjet-easyjets-omsattning-lagre-an-vantat-under-tredje-kvartalet-omojligt-att-ge-nagra-prognoser-for-helaret.html

Städer behöver en fungerande transportapparat för att generera välstånd. Med adekvat infrastruktur kan fler cykla och gå och därmed förflytta sig på ett coronasäkert sätt genom staden enligt Världsbankens bloggare. https://blogs.worldbank.org/transport/can-covid-19-pave-way-toward-walkable-bikeable-cities

Kinesiska forskare har undersökt smittspridningen på tåg genom en kartläggning av 2 000 infekterade tågresenärer och smittspridning bland 70 000 närsittande medpassagerare. Avstånd och tid visar sig vara de avgörande faktorerna om smittspridning kommer att ske. Även om smittriskerna är mindre på tåg än i ett hushåll eller på en arbetsplats rekommenderar författarna två tomma säten mellan passagerarna.


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...