Bevakning 31 juli

Omvärldsbevakning av covid-19 - den 31 juli.

Politik och åtgärder

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen att, om möjligt, fortsätta att arbeta hemifrån även under hösten. Arbetsgivarna måste tänka på att det kan få negativa konsekvenser om man stannar hemma under långa perioder. Folkhälsomyndigheten hoppas att rekommendationen ska bidra till att lätta på trycket i kollektivtrafiken så att de som behöver åka till sitt arbete kan göra det utan trängsel: https://www.dn.se/nyheter/sverige/tegnell-fortsatt-jobba-hemma-i-host/

Ukraina sällar sig till de europeiska länder där antalet konstaterade smittade ökar. Smittspridning har framförallt skett vid gudstjänster och i kollektivtrafiken: https://www.reuters.com/article/us-belarus-election-contractors-ukraine/ukraine-sees-record-daily-jump-in-coronavirus-cases-idUSKCN24V1N8

Kraftiga utbrott av covid-19 på flera håll i Asien visar att regionen ännu inte är igenom pandemin. Australien, Indien och Hong Kong rapporterar om nya konstaterade fall som ligger på rekordnivåer. I Vietnam som var virusfritt i tre månader rapporteras om smitta i sex olika städer och Nordkorea manar till vaksamhet: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-asia/coronavirus-spikes-in-asia-spur-warnings-against-complacency-idUSKCN24V0MM

Frivilliga tester finns redan på flera flygplatser i Tyskland. Nu siktar tyska regeringen på att göra testningen obligatorisk under nästa vecka. Flera andra länder i världen är inne på samma spår och fokuserar på snabbtestning, även om träffsäkerheten varierar mellan 34 till 80 procent.: https://www.svd.se/tyskland-vill-krava-coronatest-pa-flygplatser/i/senaste

Inom EU börjar gränserna öppnas upp även restriktioner också återinförs vid nya utbrott av covid-19. Här är en sammanställning över vad som gäller i olika länder. Observera att reglerna kan ändras med kort varsel: https://www.politico.eu/article/coronavirus-travel-europe-country-by-country-travel-restrictions-explained-summer-2020/

Ekonomi och sysselsättning

Världens största ekonomi krymper i rekordtakt. Under andra kvartalet i år minskade USA:s  BNP med 9,5 procent – motsvarande 32,9 procent mätt på årsbasis. Även om det är osannolikt att raset i ekonomin fortsätter i samma takt under resten av 2020 finns stora frågetecken om hur sommarens utbrott av covid-19 kommer att påverka jobb och investeringar i USA: https://www.dn.se/ekonomi/rekordras-for-usas-bnp/

Det blev ett rekordras för tysk ekonomi i andra kvartalet, ned med 11,7 procent jämfört med samma period i fjol. Bakgrunden är nedstängningar och andra restriktioner för att hantera Coronapandemin. Nedgången väntas bli ännu större i andra euroländer, som Spanien, där BNP väntas minska med 18 procent: https://www.dn.se/ekonomi/tio-ars-tysk-tillvaxt-utraderad-europa-genomlider-sin-varsta-recession-i-mannaminne/

Flygplanstillverkaren Airbus redovisar som väntat en miljardförlust för årets första halvår. Nettoresultatet landade på minus 1,9 miljarder euro, motsvarande närmare 20 miljarder kronor. Motsvarande period 2019 gjorde bolaget i stället en vinst på 1,2 miljarder euro. Enligt företaget speglar resultatet påverkan av covid-19 och resultatet skulle varit ännu sämre om inte olika anpassningar genomförts: https://www.dn.se/ekonomi/brakforlust-for-flygplanstillverkaren-airbus/

Resande och transporter

Trafiken på de statliga vägarna har minskat kraftigt på grund av coronapandemin. Minskningen kvarstår trots upphävda reserestriktioner och att många har valt att semestra på hemmaplan. Under förra veckan kördes sju procent färre fordon på vägarna jämfört med motsvarande period förra året. För samtliga trafikslag ligger trafiken lägre än i fjol och det var mycket lägre i början av pandemin, i mars och april. Omfattningen av godstrafiken har dock påverkats relativt litet av coronapandemin: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7524210

Under coronapandemin väljer fler resenärer på nattågen att boka egen kupé: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7523624

Charterbolagen har börjat flyga igen. Utbudet är dock enbart en tiondel av det normala under sommaren och även under hösten/vintern kommer utbudet vara mindre: https://www.svd.se/rusning-efter-sommarresor--nasta-ar


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...