Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Politik och åtgärder

Inrikes – tillfälligt regelverk som är mer ändamålsenlig än ordningslagen ska tas fram - ska omfatta kollektivtrafik

Regeringen kommer att påbörja ett arbete med att ta fram ett tillfälligt regelverk som är mer ändamålsenligt och som fungerar bättre än ordningslagen. Målet med en sådan reglering är att få ett mer enhetligt regelverk på plats, så att verksamheter som i nuläget inte omfattas av ordningslagen, till exempel köpcentrum, kollektivtrafik och badplatser, också skulle kunna omfattas av samma regelverk. Regeringens ambition är att ha ett sådant regelverk på plats så snart det går och kommer att återkomma till förslaget med mer detaljer framöver.

Fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samt branschorganisationen Svensk Sjöfart har skrivit en hemställan till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att förlänga den tillfälliga ändringen av sjöfartsstödet till den 31 december 2021. Förordningsändringen gör det ekonomiskt möjligt för rederierna att korttidspermittera personal: https://www.mynewsdesk.com/se/foreningen-svensk-sjofart/pressreleases/sjoefacken-och-branschen-enade-regeringens-aatgaerder-maaste-foerlaengas-3038557

Telekomjätten Ericsson gör det obligatoriskt för sina anställda att bära ansiktsmask på jobbet från och med idag. Maskkravet omfattar även de som besöker något av Ericsson kontor: https://www.di.se/live/ericssons-krav-anstallda-maste-bara-mask/

EU – transportministrarnas möte om beredskapsplan för godssektorn framskjutet

I måndags skulle EU:s transportministrar ha ett videomöte för att bland annat diskutera en beredskapsplan för godssektorn. Kommissionen skulle också ha informerat ministrarna om sitt ändrade förslag till det gemensamma europeiska luftrummet. Mötet är framskjutet, men av webbsidorna framgår inte till när: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/09/28/

Utrikes

Norska Folkhälsoinstitutet FHI föreslår att landets regering åter igen ska införa inresekarantän för resenärer från Blekinge och Södermanland, eftersom antalet som bekräftats ha smittats av coronaviruset har överstigit 20 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna: https://www.di.se/live/norge-foreslar-ny-karantan-fran-blekinge-och-sormland/

Norska Folkhälsoinstitutet FHI larmar i en ny rapport om att smittspridningen går åt fel håll och att hela landet kan komma att rödlistas om två veckor. Allra värst väntas det bli i slutet av året, med 30 procents risk att över 1.000 personer kommer vårdas i respirator. ”Den här prognosen är mycket allvarligare än tidigare”, skriver FHI: https://www.dn.se/varlden/fhi-varnar-i-ny-rapport-hela-norge-kan-rodlistas/

Tyskland sänker gränsen för den tillåtna gränsen från 50 till 25 personer i regioner med fler än 35 konstaterade fall per 100 000 personer. Regionerna ges också mandat att begränsa försäljningen av alkohol. Förbundskansler Merkel vädjade dessutom till befolkningen att undvika resor till områden med stor smitta. Åtgärderna vidtas för att undvika en nationell nedstängning, hålla skolorna öppna och värna ekonomin: https://www.dw.com/en/germany-angela-merkel-unveils-new-coronavirus-measures/a-55092025

Antalet döda i covid-19 passerade 1 miljon under tisdagen. Bakom varje dödsfall finns en människa. Tidningen the Guardian redovisar en tidslinje från pandemins början i Wuhan till idag genom att skildra ett antal människoöden: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/29/one-million-coronavirus-deaths-how-did-we-get-here-covid

Sysselsättning och ekonomi

Alla med heltidsanställningar på Pågatågen kommer att få ett erbjudande om att gå ner till 80 procents arbetstid. Tackar man nej blir man uppsagd: https://arbetet.se/2020/09/29/hyvling-pa-pagatagen-retar-upp-seko-skamlost/

Transporter och resande

Nya beteendemönster är här för att stanna

En global undersökning med 2890 deltagare, som har genomförts på uppdrag av molntjänstleverantören Sinch, visar bland annat att 61 procent av svenskarna (52 procent globalt) kommer att undvika onödiga resor även framgent: Länk till undersökningen.

https://it-retail.se/foretag-erbjuder-inte-den-digitala-och-mobila-upplevelsen-som-konsumenter-vill-ha-efter-covid-19/

Luftfart – IATA justerar prognosen för flygtrafiken 2020 nedåt

Finnair planerar att trafikera 41 destinationer under hösten. Antalet avgångar kommer dock vara begränsat på nästan alla destinationer på grund av begränsad efterfrågan. De interkontinentala flygningarna fokuserar på linjer som också är viktiga fraktdestinationer såsom Tokyo, Seoul, Hong Kong och Shanghai: https://flyg24nyheter.com/2020/09/30/finnair-drar-ner-pa-antalet-flygningar/

Det dåliga avslutet på sommarsäsongen på norra halvklotet medför att IATA justerar sin prognos för flygtrafiken 2020 nedåt. IATA tror nu att flygtrafiken kommer att vara 66 procent lägre i jämförelse med föregående år. Den tidigare prognosen var en nedgång med 63 procent.

Brussels Airlines har hållit fast vid Bromma som destination för trafiken från Bryssel till Stockholm. Arlanda har inte varit ett alternativ i någon större utsträckning.

- Vi gillar Bromma, den är en perfekt, småskalig cityflygplats och vi har inga planer på att flytta till Arlanda, slog Geert Sciot, informationschef på Brussels Airlines i en tidigare intervju med Flygtorget: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13898

Sjöfart – misstänkt smitta på fartyg tros vara falskt alarm

Igår rapporterades om att delar av besättningen på ett kryssningsfartyg testats positivt för covid-19. Nya tester genomförda av grekiska hälsovårdsmyndigheten visar negativa testresultat. Fartyget kommer nu återuppta kryssningen: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-greece-cruiseship/tui-cruise-ship-crew-negative-for-covid-19-after-docked-at-greek-port-idUSKBN26K13Q

Kollektivtrafik – tygpåsar hjälper Västtrafiks resenärer hålla avstånd

I coronapandemins vardag testar nu Västtrafik nya vägar för att hjälpa resenärer att hålla avstånd. Tygpåsar som liknar avspärrningsband ska påminna de som reser att inte vara för nära varandra:

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/vaska-pa-satet-en-omtanksam-handling/reptiC!w0I27YjyJ9sQVdkhNLXYDw/

http://www.hallekis.com/xx200929c.htm

Flygbussarna varslar, drar in linjer och reducerar turtätheten

Som en följd av coronapandemin och det dramatiskt minskade flygresandet varslar nu Vy Flygbussarna 90 medarbetare. Flygbussarna har till följd av pandemin tvingats att skära ner sin trafik kraftigt. Linjerna till Bromma Flygplats, Brommaplan samt Liljeholmen i Stockholm trafikeras inte alls, inte heller linjen Skavsta – Norrköping/Linköping. Andra linjer trafikeras med avsevärt reducerad turtäthet: https://www.bussmagasinet.se/2020/09/coronakrisen-flygbussarna-storvarslar/

Bussbolag covid-testar i Östergötland

Samtrans Omsorgsresor förstärker Region Östergötlands provtagning av covid-19. Tillsammans med region Östergötland har Samtrans Omsorgsresor skapat ett fullskaligt och unikt koncept som ska möta den stora efterfrågan på provtagning av covid-19 i regionen. Det är det Nobina-ägda företaget Samtrans Omsorgsresor som ska bidra till en utökad provtagningskapacitet med en ny mobil provtagningsenhet: https://www.mentornewsroom.se/article/view/742054/bussbolag_covidtestar_i_ostergotland

Extra

När uppstår egentligen flockimmunitet? https://www.forskning.se/2020/09/29/nar-uppnar-vi-egentligen-flockimmunitet/

Unga mer stillasittande under corona. Unga hamnade hemma framför skärmen när skolor stängde och idrotten lade ner. En av tre mellan 16-20 år har rört sig mindre under coronapandemin, visar en studie från Malmö universitet: https://www.forskning.se/2020/09/29/unga-vittnar-om-mer-stillasittande-under-corona/

 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...