Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 juli.

Politik och åtgärder

UD häver avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Genomgång av olika stöd till flyget under coronapandemin och dess påverkan på konkurrensen: https://www.competitionpolicyinternational.com/up-in-the-air-airlines-and-competition-policy-in-times-of-covid-19/

En rapport från World Economic Forum pekar på att investeringar i infrastruktur kan utgöra en del av den ekonomiska återhämtningen efter covid-19. Viktigt att välja en inriktning som inte enbart genererar ekonomisk tillväxt utan också tar hänsyn till långsiktiga klimateffekter:  https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-coronavirus-stimulus-future-infrastructure-risks-green-economy-economic-recovery/

Den första augusti lättar Finland på en av sina sista stora samhälleliga restriktioner, då offentliga evenemang för över 500 personer blir tillåtna både inom- och utomhus, förutsatt att riktlinjer för hygien och säkerhetsavstånd följs. Övriga nordiska länder har valt en striktare linje i denna fråga: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/29/finland-forst-med-att-slopa-begransningarna-for-evenemang-andra-lander-i-norden

Flera stora företag och myndigheter förlänger hemarbetet. Inte ens när Folkhälsomyndigheten eller arbetsgivarna ger klartecken till att jobba heltid på kontoren är det säkert att allt återgår till läget före pandemin: https://www.svd.se/spotify-och-ericsson-forlanger-hemarbetet

En enkät genomförd på uppdrag av YLE visar att många vill distansjobba mer än innan coronapandemin, men de flesta vill återvända till arbetsplatsen: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/30/manga-vill-distansjobba-mer-an-innan-coronapandemin-men-de-flesta-vill-atervanda

Det norska stortinget (riksdagen) har beslutat att stödja företag som driver kommersiell busstrafik (expressbussar) och kommersiell passagerartrafik med båt med 100 miljoner norska kronor, cirka 96 miljoner SEK. Syftet med stödet är att upprätthålla utbudet av kommersiell, långväga buss- och båttrafik genom att kompensera företagen för förluster på grund av smittskyddsåtgärder som införts för att bekämpa covid-19: https://www.bussmagasinet.se/2020/07/mangmiljonstod-till-expressbussar-i-norge/

Ekonomi och sysselsättning

Den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing redovisar en nettoförlust på 2,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 21 miljarder kronor, för årets andra kvartal. Det är en liten förbättring i jämförelse med motsvarande period förra året. Resultatet påverkats betydligt av covid-19 och av problemen för flygplansmodellen 737 Max. Boeing kommer att minska produktionen av flera flygplansmodeller: https://www.dn.se/ekonomi/boeing-bromsar-produktionen-efter-ny-storforlust/

E-handelsboomen kan vara över. När smittspridningen minskar gör även svenskarnas internetshoppande det visar Postnords undersökning E-barometern. E-handeln ligger dock fortfarande på en avsevärt högre nivå än innan pandemin: https://www.di.se/nyheter/coronauppsvinget-over-for-e-handeln/

Resande och transporter

Kollektivtrafiken har drabbats av stora intäktsförluster på grund av de åtgärder som behövdes för att minska trängsel under coronapandemin. Nu kan vissa regioner behöva dra ner på trafiken i höst. Regeringen meddelade i början av juli att man kommer stötta kollektivtrafiken med tre miljarder kronor i öronmärkta resurser. Ett stöd som varje enskild region och kommun får ansöka om på Trafikverket senast i början av oktober:  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regioner-kan-behova-dra-ner-pa-kollektivtrafiken-i-host

Antalet passagerare på storflygplatsen Heathrow sjönk med hela 96 procent under det andra kvartalet och flygplatsen uppger att de förlorat 1,1 miljarder pund på grund av coronapandemin. Flygplatsen är kritisk till den brittiska regeringens beslut om att tvinga besökare från högriskländer till självisolering i två veckor. Flygplatsen förespråkar istället att det införs testning på flygplatsen, vilket skulle göra det möjligt att öppna upp för trafik till flera av Storbritanniens största marknader: https://www.svd.se/heathrows-kritik-spelar-karantanroulette/i/senaste/om/varlden


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...