Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 juni.

Politik och åtgärder

Inrikes

Regeringen ändrar reglerna för sjöfartsstödet – möjligt med regionala restriktioner till hösten

Regeringen ändrar villkoren för sjöfartsstödet så att det även kan tilldelas fartyg som tillfälligt är tagna ur trafik. De nya villkoren ska även gälla retroaktivt, från och med den 13 mars, och tillämpas året ut. Tillsammans med åtgärder som korttidsarbete, uppskjutna skatteinbetalningar, ändrat sjuklöneansvar och andra regelförändringar anser infrastrukturminister Tomas Eneroth att det nu finns ett bra stöd som gör att sjöfarten kan klara coronakrisen.

Coronakrisen har inneburit stora påfrestningar för den svenska rederinäringen, inte minst på passagerarsidan där trafiken i stort sett har slagits ut. Det har lett till att många rederier har låtit fartygen ligga kvar i hamn, vilket i sin tur haft effekten att de inte kunnat ansöka om sjöfartsstöd. Fram tills nu har detta stöd bara erbjudits till fartyg som används i trafik och som är utsatta för internationell konkurrens:  https://www.di.se/live/efter-rederiernas-nodrop-regeringen-andrar-reglerna-for-stod/

Möjligt med regionala restriktioner till hösten: https://omni.se/inte-omojligt-med-regionala-restriktioner-till-hosten/a/dOX3EB

Utrikes

Stöd från staten i Finland, Norge och Ryssland

Finska regeringen satsar ytterligare 5,5 miljarder euro i en ny tilläggsbudget som ska gå till att hjälpa landet att återhämta sig efter nedstängningen: https://www.hbl.fi/artikel/just-nu-regeringen-vantas-ge-besked-om-massiv-tillaggsbudget/

Mångmiljonstöd till expressbussarna i Norge. Den norska regeringen kompenserar den hårt drabbade kommersiella expressbusstrafiken med 100 miljoner norska kronor. Stödet till de den norska expressbussnäringen kom 29 maj och ingår i regeringens ”Krisepakke 3” som kommit till efter att den norska branschorganisationen NHO Transport förhandlat med regeringen om saken: https://www.rt-forum.se/article/view/721566/mangmiljonstod_till_expressbussarna_i_norge

Frankrike planerar att öppna för turister från andra EU-länder den 15 juni. Krav på karantän kommer endast att vara kvar för medborgare från länder som kräver att fransmän ska sitta i karantän, i dag är det till exempel Spanien och Storbritannien. 

Samtliga resenärer till Storbritannien ska självisolera sig i två veckor för att undvika en andra våg av Cocid-19. Beslutet gäller från 8 juni och inkluderar brittiska medborgare.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-quarantine/uks-quarantine-of-travellers-vital-to-avoid-second-coronavirus-wave-ministers-say-idUSKBN23A02W

Idag öppnar Italien upp för turister från hela EU. Italien är kritisk mot bristen av ömsesidighet när det gäller öppnande av gränser gentemot varandra. Inom EU har det blivit ett lapptäcke av avtal för återinförande av gränsöverskridande resor. Det finns en oro för att det kan undergräva EU: s försök att skapa en atmosfär av enhet och solidaritet och till och med kasta tvivel om framtiden för rörelsefrihet inom Schengenområdet: https://www.politico.eu/article/italy-welcomes-tourists-after-coronavirus-pandemic-but-the-feeling-is-not-mutual/

Ryska regeringen planerar ett stort ekonomiskt krispaket på motsvarande 680 miljarder svenska kronor som ska användas för att uppmuntra till anställningar och ekonomisk tillväxt. Paketet innehåller över 500 åtgärder: https://omni.se/ryskt-coronapaket-ska-stotta-ekonomin-efter-krisen/a/50x2Jz

Mexiko  och delar av Brasilien lättade på flera av restriktionerna igår: https://edition.cnn.com/2020/06/02/americas/latin-america-coronavirus-reopening-intl/index.html

Flera asiatiska regeringar undersöker om det är möjligt att låta medborgarna korsa gränserna inom ramen för olika resebubblor: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Coronavirus-torn-Asia-looks-to-reconnect-with-travel-bubbles

Smittskydd

Att hålla avstånd över en meter minskar risken för smittspridning enligt metastudie

En metastudie publicerad i the Lancet har undersökt skyddet mot smittspridning som uppnås av att hålla avstånd, ansiktsmask och visir. Det konstateras att det finns ett behov av randomiserade studier för att nå säkra resultat. Resultaten av denna genomgång visar dock att hålla avstånd över en meter minskar risken för smittspridning. Resultaten kan också ge stöd till rekommendationer för användning av ansiktsmask och visir: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

Sysselsättning och ekonomi  

Videokonferensföretag ökar vinsten medans företag i Norrbotten drabbas hårt

Videokonferensföretaget Zoom har sett en stor ökning i vinsten och har fördubblat sin årliga försäljningsprognos, drivet av en ökning av användare eftersom fler människor arbetar hemifrån och ansluter till vänner online under coronaviruskrisen: https://www.theguardian.com/technology/2020/jun/03/zoom-booms-as-teleconferencing-company-profits-from-coronavirus-crisis

Transporter

Resande

Riskhantering ska få igång affärsresandet  –  svenskarnas resor har ökat sedan Kristi himmelsfärdshelgen

För att affärsresenärerna ska börja resa igen behöver riskerna hanteras: https://www.itij.com/latest/news/business-travel-kickstart-travel-market

Analys av mobildata från Telia visar att svenskarnas rörelsemönster tilltog under Kristi himmelsfärdshelgen och att det ökade ytterligare under förra veckan. Med rörelsemönster avses resor på minst 500 meter. Telia ska återkomma med en analys över var och hur långa resorna varit, och om de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om max två timmar från hemmet: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/ny-analys-resandet-okade-forra-veckan

Luftfart  

Olika skyddsåtgärder till olika pris när flygbolagen åter börjar trafikera

Flygjätten Emirates erbjuder gratis skyddsutrustning i form av ett ”hygienkit”, bestående av mask, handskar, våtservetter och handdesinfektionsmedel, medans andra flygbolag låter flygresenärerna bekosta den själva:

https://www.travelreport.se/2020/06/03/flygjatte-lockar-med-gratis-coronaskydd-men-inte-sas/

Tyska Lufthansa redovisar en nettoförlust på 2,1 miljarder euro, motsvarande runt 22 miljarder kronor, för första kvartalet i flygbolagets brutna räkenskapsår.

Flygplanen på linjen Halmstad-Bromma kommer fyllas till hälften för att skydda resenärer från covid-19. Måndag till fredag samt söndagar kommer trafikeras en gång per dag mellan Bromma och Halmstad. Flyget avgår från Bromma klockan 15.10 och landar i Halmstad 16.15. Sedan avgår flyget från Halmstad 16.35 och ankommer i Bromma 17.40. Det är Amapola Flyg, i samarbete med flygbolaget BRA, som trafikerar sträckan: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/halmstads-flygplats-oppnar-for-trafik

Vägtrafik

Tomma vägar och fler döda i Norge

Trots coronanedstängning och minskad trafik har antalet dödsoffer på norska vägar stigit i år. Antalet döda räknas hittills till 42, tre fler än vid samma tid förra året. Någon förklaring finns inte, men det har pekats på ökade risker för "buskörning" på tomma vägar. Den teorin stärks av stor manlig dominans bland offren - 83 procent av de döda var män. Källa: Svd

Taxi 

Taxitjänsten Uber skänker nu 5000 gratisresor till sjukvårdspersonal i Region Stockholm genom Ubertack. Initiativet innefattar personal på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje Sjukhus och Capio S:t Görans Sjukhus: https://m3.idg.se/2.1022/1.735615/uber-donerar-gratisresor-till-sjukvardspersonal-i-stockholm

Öresundsregionens nya hamnterminal skjuts upp

Copenhagen Malmö port skulle ha byggt en ny kryssningsterminal på Oceankaj i Köpenhamn, men på grund av kraftigt förändrade resvanor i och med corona är hela satsningen osäker och oförutsägbar. Planerna skjuts därför upp på obestämd tid: https://www.rt-forum.se/article/view/721614/oresundsregionens_nya_hamnterminal_skjuts_upp?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...