Bevakning 29 september

Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september. 

Politik och åtgärder

Inrikes

Opinion: Sveriges och Skånes Bussföretag vill se ett riktat stöd till särskilt drabbade branscher. Ett riktat stöd för exempelvis avställda bussar skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av krisen. Om dessa företag som vanligtvis kör express- och turistbussar inte får ytterligare stöd finns en risk att samhället förlorar denna transportkapacitet, vilket längre fram blir negativt för exempelvis föreningsliv och besöksnäringen över hela landet. Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även på landsbygden. När exempelvis tågtrafik tillfälligt behöver ersättas eller region- och lokaltrafiken behöver förstärkas för att minska trängsel, anlitas dessa företag: https://www.skd.se/2020/09/28/rikta-stodatgarder-ratt/

Opinion: Tallink Siljas chef efterfrågar nya besked om permitteringsstödet som nu gäller fram till årsskiftet för att kunna planera verksamheten. Ytterligare sparåtgärder kan behöva genomföras: https://www.vk.se/2020-09-28/rederi-kraver-besked-om-statsstod

Utrikes

Finlands regering kommer att diskutera nya restriktioner gällande exempelvis barer och nattklubbars öppettider. Dessutom väntas Social- och hälsovårdsministeriet föreslå lokala restriktioner i områden där smittan har tagit fart: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/28/regeringen-diskuterar-begransningar-for-restaurangerna-regionala-restriktioner

Hårdare begränsningar införs i Oslo i ett försök att dämpa smittspridningen. Munskydd blir exempelvis obligatoriskt inom kollektivtrafiken och hemsjukvården om det inte är möjligt att hålla avstånd. Dessutom införs förbud mot inomhusevenemang med fler än 50 deltagare utan fasta sittplatser och det blir obligatoriskt att registrera restaurangbesökare: https://www.nrk.no/osloogviken/byradet-i-oslo-innforer-munnbind-pabud-pa-kollektivtransport-1.15178601

Nederländerna uppmanar befolkningen att undvika icke-nödvändiga resor till Amsterdam, Rotterdam och Haag i ett försök att minska smittspridningen. Dessutom införs bestämmelser om att barer och restauranger måste stänga senast klockan 22 och folksamlingar med fler än 40 personer förbjuds liksom sportevenemang med publik: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-restri/netherlands-tightens-coronavirus-rules-amid-second-wave-idUSKBN26J234

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har sagt att de lokala utbrotten behöver hanteras snabbare för att inte ha 19 200 smittade per dag till jul. Berlin är särskilt oroväckande:

https://www.politico.eu/article/merkel-warns-of-almost-20000-new-infections-per-day-in-germany-by-christmas/

https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Fcoronavirus-angela-merkel-befuerchtet-starken-anstieg-der-infektionszahlen-a-0d2b0983-4030-4873-bc4e-958abff40876%3Futm_source%3DPOLITICO.EU%26utm_campaign%3D591a80b754-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_28_02_59%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_10959edeb5-591a80b754-190620276

Ansiktsmask ska användas i kollektivtrafiken i Österrike, men nu kommer bilder från bussar där passagerare då står trångt och att fysisk distansering inte är möjligt. För att risken för att bli smittad när barn transporteras till skolan vill nu föräldrar att skolstarten ska börja något senare på dagen: https://steiermark.orf.at/stories/3068967/

Afrika har så här långt klarat sig betydligt bättre genom covid-19-pandemin än de flesta experter trott även om hänsyn tas till att det finns ett stort mörkertal. En förklaring är att viruset kom relativt sent till kontinenten vilket gav tid till förberedelser. Afrikas relativt unga befolkning har stor motståndskraft mot sjukdomen och möjligen kan även tidigare exponering för coronavirus ha ökat motståndskraften: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-africa-mortality-i/puzzled-scientists-seek-reasons-behind-africas-low-fatality-rates-from-pandemic-idUSKBN26K0AI

Delar av besättningen på ett maltesisktflaggat kryssningsfartyg i grekiska övärlden testas positivt för covid-19: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/crew-first-post-lockdown-greek-cruise-contract-coronavirus-maltese

Sysselsättning och ekonomi

Veckans konkurser v.39.

VDT transport, Sundbyberg

Roger Runewald, Sollefteå

Uniqon Sweden, Umeå

https://www.transportnet.se/article/view/741743/veckans_konkurser?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Transporter och resande

Sjöfart

Färjetrafiken till Sassnitz från Ystad hamn är i gång och i januari är två nya färjelägen klara i yttre hamnen, vilket kan innebära att fler rederier lägger till. Om fem-sex år räknar hamnen med att intäkterna har betalat investeringen på en miljard kronor: https://www.sydsvenskan.se/2020-09-28/fler-rederier-visar-intresse-for-hamnen

Kollektivtrafik

Vygruppens tertialrapport visar att rörelseresultatet för årets första åtta månader blev ett minus på 492 miljoner norska kronor, cirka 470 miljoner SEK. Huvudorsakerna till det försämrade resultatet är ett minskat resande och en nedgång i trafikintäkter från mitten av mars samt nerskrivning av kontrakt och goodwill i Flygbussarna. Försvagningen av resultatet motverkades delvis av minskat trafikutbud och permitteringar av medarbetare. Vygruppen kör tåg, expressbussar och beställningstrafik (buss) i Norge och Sverige samt linjetrafik (buss) på uppdrag av regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige samt fylkeskommuner i Norge: https://www.bussmagasinet.se/2020/09/brakforlust-for-vy-i-coronans-spar/

I veckan klubbade trafiknämnden i Region Stockholm igenom en utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken, som nu kallas för ”SL:s coronaplan”. SL vill bland annat öka hyresintäkterna genom att bygga postservice i tunnelbanan, där befintliga kiosker ska kunna byggas ut och erbjuda paketutlämning, automatiska paketutlämningsboxar på så kallade ”döda ytor” där folk passerar, samt göra det möjligt att hämta upp förbeställda matkassar på vägen hem. Inspiration till att utöka service och tjänster till resenärer har hämtats från bland annat Hongkong, London, New York och Singapore: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sl-vill-lansera-postservice-och-matkassar-i-t-banan/reptiy!DwqibagagkaHVVVsLUzVg/

 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...