Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 juli.

Politik och åtgärder

Nu ökar antalet bekräftat smittade i flera europeiska länder. I många fall handlar det om lokalt begränsade utbrott, och inte sällan antas orsaken vara trängsel på restauranger och vid stränder. I spåren av den ökade smittan följer nya politiska beslut och rekommendationer. Exempelvis återinför Madrid det masktvång som nyss hade avskaffats och det turistberoende Grekland tvingas göra munskydd obligatoriskt i inomhusmiljöer. Samtidigt uppdateras dagligen olika svarta listor över länder vars medborgare accepteras som besökare, och huruvida man behöver självisolera sig efter utlandsresor: https://www.dn.se/nyheter/varlden/europa-fruktar-en-andra-vag-och-lander-agerar-for-att-stoppa-smittan/

Över 60 procent av finländarna uppger att de skulle anpassa sig bra i fall det skulle behöva införas nya restriktioner på grund av en andra våg av coronaviruset. De här personerna menar att de till och med skulle klara av nya restriktioner bättre än vårens restriktioner. 32 procent uppger däremot att det skulle vara svårt med nya restriktioner, men att de skulle anpassa sig. En forskare menar att restriktionerna är något som passar finländarnas sätt att leva. Han menar att de tillbringat mycket tid för sig själv och har färre sociala kontakter redan innan restriktionerna trädde i kraft: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/29/majoriteten-av-finlandarna-skulle-anpassa-sig-battre-till-nya-coronarestriktioner

Hong Kongs ledare Carrie Lam varnar för att ett större utbrott av covid-19 kan vara nära förestående och uppmanar därför befolkningen att stanna inomhus. Idag införs nya restriktioner som innebär förbud mot folksamlingar större än två personer, sitta tätt på restauranger och att det blir obligatoriskt att bära ansiktsmask på offentliga platser: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hongkong/hong-kong-warns-city-on-verge-of-large-coronavirus-outbreak-idUSKCN24U025

De yrkesverksamma kvinnorna i Tyskland ses som förlorarna under coronapandemin. När skolor och barnomsorg stängdes föll en stor del av bördan på kvinnorna. Allt sedan coronapandemin slog till har man i Tyskland talat om en återgång till mer traditionella könsroller, där männen arbetar och där kvinnorna sköter hemmet, samtidigt som de då vid sidan om eventuellt också har ett eget arbete att sköta: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/29/mannen-jobbar-vidare-medan-kvinnorna-skoter-barnen-i-tyskland-diskuteras

Seismologer uppger att högfrekvent ljud minskade upp till 50 procent när exempelvis  flyg- och vägtrafiken och industriproduktionen reducerades kraftigt på grund av covid-19: https://www.theguardian.com/science/2020/jul/23/wave-of-silence-spread-around-world-during-coronavirus-pandemic?fbclid=IwAR1X5GpchOAONWgvwqLpUD5hcjhh5eUUxDMCXSfcQB2vQX-lth6AXH8ANkk

Ekonomi och sysselsättning

Detaljhandelns omsättning ökade med 7,6 procent i juni jämfört med motsvarande månad 2019. Branscher som bygg och järn, elektronik och sporthandel går starkt framåt. Framförallt har vissa varugrupper som cyklar gått väldigt starkt vilket är en konsekvens av covid-19:  https://www.dn.se/ekonomi/detaljhandeln-aterhamtar-sig-basta-manaden-hittills-under-krisen/

Kvartalsrapporterna från flygplanstillverkarna Airbus och Boeing förväntas visa förluster. Båda flygplanstillverkarna påverkas av covid-19 genom att flyg- och leasingföretag avbryter, skjuter upp och förhandlar om nya villkor för befintliga och nya order på flygplan: https://www.vk.se/2020-07-28/hard-landning-vantar-flygplanstillverkarna

Resande och transporter

Flygbolagen tror att återhämtningen av luftfarten kommer att dröja ända till 2024 i en ny prognos. Förklaringen är svårigheten att få kontroll på coronapandemin i framförallt USA och utvecklingsländerna. Flygbolagen ser också att återhämtningen av det för vissa flygbolag viktiga affärsresesegmentet dröjer: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines/global-airlines-less-hopeful-on-covid-19-recovery-idUSKCN24T1OI

FN:s turismorganisation UNWTO uppger att Coronapandemin har kostat den globala turismsektorn totalt 320 miljarder dollar i tappade intäkter under perioden januari till maj: https://www.svd.se/krisnotan-for-turismen-320-miljarder-dollar

Turistbranschen uppger att den har bättre beredskap för en andra våg av covid-19 än när den första vågen träffade i mars. Då var flygbolagen och resebranschen helt oförberedda på stängda gränser, tomma flygplan och ekande hotell. De snabba och ofta  okoordinerade åtgärderna som olika länder vidtar för att hantera utbrott av covid-19 är dock mycket svåra att hantera för branschen. EU har efterlyst att medlemsstaterna ska använda samma strategi gentemot regioner eller medlemsländer som befinner sig i samma epidemiologiska situation: https://www.politico.eu/article/coronavirus-travel-industry-braces-second-covid-wave/


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...