Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 augusti. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – för tidigt att följa upp SAS klimatplan – äldre upplever restriktionerna som ett straff

Näringsminister Ibrahim Baylan säger att det för tidigt att säga när och hur regeringen ska följa upp hur SAS klarar sina åtaganden på klimatområdet, bland annat på grund av flygbolagets svårigheter med pandemin.

– Vi är fortsatt mitt i en pandemi och där tror jag alla ser vilka problem flyget har, inte bara i vårt land utan globalt. Vi jobbar naturligtvis intensivt, både för att skapa förutsättningar för att kunna överleva men också se till att klimatambitioner förverkligas, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

SAS lovade öka takten i sina klimatåtgärder, när regeringen beviljade statligt coronastöd på fem miljarder kronor tidigare i somras. Hittills har SAS angett en plan för att minska utsläppen med 25 procent tre år innan man tidigare planerat, genom att byta flygplan och genom att flyga på mer förnybara drivmedel. Men efterfrågan på biodrivmedel växer snabbare än tillgången och flera svenska företag vill tillverka men väntar med att investera, tills de vet vilka styrmedel som ska gälla: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7540904 https://sverigesradio.se/artikel/7537212

En ny Sifo-undersökning visar att över 80 procent av alla svarande tror att vi generellt sett blivit sämre på att följa coronarestriktionerna under sommaren samtidigt som nästan 70 procent bedömer att de själva inte har ändrat sitt beteende eller har blivit bättre på att följa restriktionerna. En klar majoritet av de äldre uppger att restriktionerna känns som ett straff: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/majoritet-i-ny-undersokning-andra-har-blivit-samre-pa-att-folja-restriktionerna

Utrikesdepartementet häver avrådan om icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien från den 27:e augusti.

Region Blekinge inrättar en coronakommission som ska utvärdera hur regionen klarat coronakrisen. Kommissionen ska visa vad Region Blekinge gjort bra, och vad man kan göra bättre nästa gång en epidemi, pandemi eller annan större kris inträffar: https://regionblekinge.se/om-webbplatsen/nyheter/nyheter-och-pressmeddelande/2020-08-26-region-blekinge-inrattar-coronakommission.html

Utrikes  

På norska sidan av Svinesund har det nu öppnats en coronateststation, nära tullstationen. Svenskar som har en anledning att resa in i Norge kan också testa sig där. Oavsett testresultat gäller karantänsreglerna fortsatt: https://www.stromstadstidning.se/nyheter/ny-teststation-har-%C3%B6ppnat-vid-svinesund-1.33236516

En grupp norska stugägare i Sverige hotar att stämma norska staten om de inte får använda sina stugor utan att sitta i karantän vid hemresan. De menar att det är ett brott mot den fria rörligheten inom EES-området. Dessutom anför de att smittorisken att uppehålla sig vid stugan i Sverige är låg och menar därför att ett undantag från karantänsbestämmelser bör införas för personer med egendom i Sverige: https://www.nrk.no/osloogviken/hytteeier-fortviler_-_-i-sverige-holder-jeg-enda-mer-avstand-1.15136620

Berlin förbjuder flera protester mot coronarestriktionerna som var planerade till helgen. Myndigheterna uppger att liknande protester som genomförts tidigare medvetet har brutit mot restriktioner gällande avstånd och munskydd. Organisatörerna uppger att de kommer att överklaga beslutet i domstol: https://www.dw.com/en/berlin-bans-large-weekend-protests-against-coronavirus-restrictions-citing-health-grounds/a-54709887

Den tyska delen av TUI uppger att de kommer att erbjuda 50 procent av sin planerade kapacitet de närmaste månaderna och har satt hälften av sin flygflotta i trafik. Även den svenska delen av företaget har återupptagit viss trafik efter uppehållet under våren: https://flyg24nyheter.com/2020/08/27/tui-har-halften-av-flottan-i-trafik-igen/

Smittan i Frankrike tar ny fart kring skolstarterna: https://tt.omni.se/smittsiffror-stiger-kraftigt-i-frankrike/a/JoKqW6

Australien noterar den lägsta ökningen av konstaterade fall av covid-19 på två månader. Regeringen planerar att lätta på restriktionerna i början av september: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-state/australia-covid-19-hotspot-reports-lowest-rise-in-cases-in-nearly-two-months-idUSKBN25M2U7

Sydkorea konstaterade att ytterligare 441 personer har smittats av covid-19, vilket är den högsta ökningen sedan mars. Myndigheterna uppmanar att glesa ut personalstyrkan på arbetsplatser genom flexibla arbetstider och ökat arbete hemifrån. Nya utbrott har konstaterats vid call-centers och logistikcentrum för e-handel: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-korea-urges-work-from-home-as-country-reports-most-daily-cases-since-march-idUSKBN25N05D

Sysselsättning och ekonomi –  kraftigt minskad global handel under våren  –  100 miljoner arbetstillfällen riskerar att förvinna inom turistnäringen

Under de senaste veckorna har det kommit tecken på en återhämtning för rörelserna av varor över nationella gränser, men de ekonomiska och sociala störningar som orsakats av pandemin väntas omforma den globala handeln på lång sikt. Nedstängningar på grund av coronaviruset störde flyg- och sjötransporter och innebar en minskad efterfrågan på många konsument- och investeringsvaror: https://www.di.se/live/global-handel-foll-kraftigt-under-varen/

En FN-rapport uppger att 100 miljoner arbetstillfällen riskerar att förvinna inom turistnäringen till följd av coronapandemin. Världens samlade BNP väntas minska med 1,5 till 2,8 procent som en följd av krisen inom turistnäringen.

Flygplatsen vid Gatwick planerar att säga upp 600 anställda: https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-53919226

Transporter och resande

Luftfart – Stockholm får två nya destinationer – ombokningsbara biljetter utan extra kostnad året ut – upp till nio månaders väntan på återbetalning från SAS

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines och Brussels Airlines förändrar den övergripande strukturen för hur biljetter prissätts året ut. Det är nu möjligt att boka om samtliga flygningar, flera gånger, utan extra kostnad. Förändringen inkluderar även biljettalternativet utan incheckat bagage: https://www.travelnews.se/lufthansa/lufthansa-swiss-austrian-airlines-och-brussels-airlines-slopar-ombokningsavgifterna-aret-ut/

I somras bad Luftfartsverket både SAS och Norwegian att rapportera in status för hur företagen hanterar återbetalningar för avbrutna flygningar. Tidsfristen för svar var 21 augusti för SAS och den 10 september för Norwegian. Här är SAS svar: ”Baserat på den kunskap som företaget har i dag antar SAS att utestående ersättningsanspråk vid mitten av juli kommer att hanterats senast den 31 december 2020. Vi understryker att prognosen är baserad på osäkra antaganden och kan komma att ändras under den kommande perioden”: https://www.di.se/live/upp-till-nio-manaders-vantetid-pa-aterbetalningar-for-sas-kunder/

Air China flyger fortsatt på Arlanda men med olika slingor. Det ger Stockholm två destinationer som inte tidigare funnit på linjekartan. Slingorna är Beijing – Stockholm – Tianjin – Beijing samt Beijing– Stockholm – Xi’An – Beijing. Tianjin är en hamnstad i Nordöstra delen av Kina medan Xi’An ligger i den mellersta delen av Kina och har tidigare varit en av Finnairs destinationer från Helsingfors: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13849

Sjöfart – ingen karantän om man inte går i land i Sverige

Åland: Kryssningsresenärer som inte går i land i Sverige behöver inte vara i fjorton dagars frivillig karantän: https://www.hbl.fi/artikel/nu-kom-beskedet-inget-karantanskrav-efter-dagskryssningar-till-sverige/

Närmare 80 personer på Viking Lines kryssningsfärja Viking Cinderella riskerar sina jobb eftersom rederiet har för avsikt att varsla om uppsägningar: https://www.sjofartstidningen.se/viking-line-varslar-om-arbetsbrist-pa-cinderella/

Kollektivtrafik – fler åker kollektivt – region Örebro ansöker om statsbidrag för uteblivna biljettintäkter

Länsstyrelsen i Skaraborgs läns veckorapport om coronaläget i länet visar att trängseln i kollektivtrafiken fortsätter trots fler turer, råd om att jobba hemma och förskjutningar i schemat för skolelever.

Bland kommunerna med mycket trängsel i kollektivtrafiken nämns Skövde, Karlsborg och Hjo. Västtrafiks kommunikatör Henrik Kjellberg säger att det kan ta lite tid innan folk får in sina rutiner och sprider ut sig: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7540853

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns veckorapport om coronaläget visar att trängseln nu har förflyttat sig från stränderna till bussar, spårvagnar och delvis köpcentrum: https://www.lidkopingsnytt.nu/2020/08/26/lansstyrelsen-till-regeringen-trangsel-pa-bussar-och-i-kopcenter/

Siffror från Telia visar att fler åker tunnelbana i Stockholm igen: https://www.expressen.se/nyheter/siffrorna-trangseln-okar-i-stockholm-igen-/

Region Örebro län ansöker om statsbidrag för uteblivna biljettintäkter inom kollektivtrafiken under utbrottet av covid-19.

- Intäktsbortfallet under perioden från den 1 mars till den 30 juni i år jämfört med samma tid i fjol är ungefär 30 miljoner kronor, och det är den summan vi ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande: https://via.tt.se/pressmeddelande/region-orebro-lan-ansoker-om-statsbidrag-kopplade-till-covid-19?publisherId=3235654&releaseId=3281238

Klimat och miljö – halvering av luftburna partiklarna i centrala Helsingborg sedan i fjol

Mätningar som gjorts av Helsingborgs stad visar på tydliga förbättringar i luftkvalitén i de centrala delarna av staden. Enligt kommunens miljöinspektör Thorsten Nilsson spelar beror det bland annat på fjolårets milda vinter (avgaser sprids inte lika lätt i atmosfären), ombyggnationer på Drottninggatan och Järnvägsgatan, miljövänligare bussar samt att coronapandemin har lett till färre besök i staden och mindre trafik: https://www.hd.se/2020-08-26/rekordbra-luft-i-helsingborg-jattestor-skillnad

Resor – resebolag står för PCR-test

En del länder kräver nu att resenärer kan visa upp att de inte har en pågående covid-19 infektion (så kallad PCR-test) för att få resa in i landet. Researrangören Apollo kommer därför att ge kunder möjlighet att testa sig utan kostnad före avresa: https://via.tt.se/pressmeddelande/apollo-bjuder-pa-covid-19-test-till-alla-kunder?publisherId=2299296&releaseId=3281212

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...