Omvärldsbevakning av covid-19 - den 26 augusti. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – smittan sprids främst i hemmen och på arbetsplatser

Smittan sprids främst i hemmen och på arbetsplatser enligt uttalande från Folkhälsomyndigheten på gårdagens myndighetsgemensamma presskonferens.  Av den anledningen rekommenderas fortsatt arbete hemifrån om det är möjligt, att man inte äter lunch samtidigt etc.: https://www.youtube.com/watch?v=IiLs-Qnj0rk&feature=youtu.be

Besöksförbuden på äldreboenden runt om i landet kan snart hävas. Socialstyrelsens folkhälsoråd Iréne Nilsson Carlsson menar att situationen ser annorlunda ut nu, smittspridningen har gått ner väsentligt, det finns mer kapacitet att testa, och rutiner har setts över: https://omni.se/socialstyrelsen-oppnar-for-att-slappa-pa-besoksforbud-annorlunda-situation-nu/a/K3QaX6

4 000 personer har genomfört coronatester och fått felaktiga provsvar: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jd8rLb/4-000-coronatester-felaktiga--sjalvtester-holl-inte-mattet

En kraftig höjning av biljettpriset i kollektivtrafiken för att minska trängsel och hindra smittspridning skulle slå hårt mot låginkomsttagare som är överrepresenterade bland resande med kollektiva färdmedel: https://www.svd.se/biljettpriser-ar-for-hoga-for-manga-redan-idag

Debatt: Nystarten kräver grön industripolitik. Sverige har en lång tradition av grön industripolitik, men nästintill samtliga politiska verktyg och investeringsmekanismer är i dag småskaliga. När skalan på de industriella satsningarna i Sverige ökar bör politiken följa efter, skriver Northvolts vd Peter Carlsson: https://www.di.se/debatt/nystarten-kraver-massiv-gron-industripolitik/

Debatt: Grönt stödpaket till kollektivtrafiken löser flera kriser: https://www.mynewsdesk.com/se/biogasost/pressreleases/groent-stoedpaket-till-kollektivtrafiken-loeser-flera-kriser-3029001

Utrikes  – inresande till Norge från Norrbotten och Södermanland kan bli de enda som slipper karantän

Norrbotten och Södermanland de enda regioner i Sverige som inte är röda enligt norska folkhälsomyndigheten, FHI. Om norska regeringen följer FHIs råd kommer inresande till Norge från övriga Sverige att behöva sitta i karantän: https://www.di.se/live/bara-tva-sakra-regioner-kvar-i-sverige/

Storbritannien väljer att inte följa Världshälsoorganisationen WHOs rekommendation om att barn över 12 år ska bära ansiktsmask: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-face-mask-schools-england-wales-boris-johnson-a9687291.html?jwsource=cl&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f87a0b3130-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_25_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-f87a0b3130-190620276

Den tyska ”ölhuvudstaden” München har beslutat att införa ett förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 21 om antalet smittade överstiger 35 per 100 000 invånare under en sjudagarsperiod. För närvarande ligger smittotalet strax under 31: https://www.dw.com/en/coronavirus-germanys-beer-capital-munich-to-ban-alcohol-if-cases-rise/a-54695597

Smittspridningen i Spanien fortsätter att öka med fler än 78 000 konstaterade fall av covid-19 de senaste två veckorna. Fackföreningar varnar för att sjukvården i Madrid står på randen av kollaps. Många varnar för att de ekonomiska och psykologiska effekterna av en ny nationell nedstängning vore förödande. Landets strategi tycks vara att införa begränsade nedstängningar som beslutas av regionala myndigheter. Den nationella regeringen kommer stödja det regionala smittspårningsarbetet genom att exempelvis avdela soldater:  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/spain-ready-to-send-in-troops-to-trace-resurging-coronavirus-idUSKBN25L1RH

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/25/spain-warned-of-dire-impact-of-second-coronavirus-lockdown

Smittspridningen ökar i Turkiet och Indien rapporterar nu flest nya fall i världen, ära 70 000 nya fall per dag: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2020/08/25/india-now-reports-more-daily-covid-19-cases-than-any-other-country/#9bbb0af34419

https://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/25/coronavirus-live-news-gaza-in-lockdown-following-first-local-cases-hong-kong-man-re-infected

Protester mot strikta covid-19-åtgärder och försämrad ekonomi i flera länder i Latinamerika: https://amp-cnn-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.cnn.com/cnn/2020/08/20/americas/latam-covid-19-protests-intl/index.html

Sysselsättning och ekonomi

28.000 arbetsgivare har inte bestämt sig om de vill fortsätta korttidspermittera: https://www.di.se/nyheter/halften-har-inte-bestamt-sig-splittring-om-permitteringar-battre-att-saga-upp/?loggedin=true

Företagen som levererar paket hem till dörren, som Budbee och Airmee, har haft en ökad tillväxt sedan coronaviruset kom till Sverige: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/Qon8MJ/vi-har-haft-konstant-tillvaxt-sedan-covid-19

Finländska flygbolaget Finnair utökar sitt tidigare annonserade sparpaket med 20 miljoner euro, drygt 200 miljoner svenska kronor, till totalt 100 miljoner euro. Flygbolaget räknar med att tusen jobb kan försvinna. Förhandlingarna berör cirka 2 800 anställda. Finnair har cirka 6 200 anställda i Finland, varav så gott som alla har varit permitterade under våren och sommaren:  https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/25/finnair-inleder-samarbetsforhandlingar-tusen-jobb-kan-forsvinna-staten-vill-stoda https://www.epochtimes.se/1-000-medarbetare-far-ga-fran-Finnair

Flygbolaget American Airlines ska dra ned sin personalstyrka med 19.000 anställda i ett försök att hantera den minskade efterfrågan i kölvattnet av pandemin covid-19: https://www.di.se/live/flygjatten-drar-ner-med-19-000-anstallda/

Norges BNP föll med 5,1 procent under första halvåret, när stora delar av landet var nedstängt, men för helåret väntas ett mindre minus än exempelvis Sverige: https://www.di.se/nyheter/nya-prognoser-norge-klarar-krisen-battre-an-sverige/

Transporter och resande

Luftfart – mer utrymme i luftrummet kortar flygtider – nya förutsättningar för flygbolagen

I coronapandemins spår är ungefär en tredjedel av den globala flygplansflottan för närvarande tagen ur trafik, en period som under normala förhållanden är den mest trafikerade. Ungefär halva flygplansflottan ägs av leasingbolag som också är hårt drabbade då flygbolagen strävar efter att sänka sina kostnader för leasing: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/COVID-19-grounds-a-third-of-world-s-planes-in-hit-to-leasing-market

Coronapandemin har medfört att trängseln i luftrummet försvunnit, vilket gjort det möjligt att flyga fågelvägen och därmed förkorta flygningarna till gagn för miljön. Exempelvis har en flygning mellan Dublin och Bryssel i genomsnitt blivit omkring 12 mil kortare: https://sg.news.yahoo.com/planes-direct-route-empty-skies-141755099.html

De flygbolag som har överlevt globaliseringen och prispressen står nu inför skärpta miljökrav, fortsatt prispress och sannolikt mindre resande även på sikt. Intäkterna i branschen väntas i år falla med 70 procent globalt. Alla flygbolag minskar antalet anställda med tiotusentals personer. På många håll sänks löner, i SAS pågår en sådan dragkamp med piloterna. Skulderna ökar dramatiskt.

Några av de privata flygbolagen, som irländska Ryan Air, ungerska Wizz Air och Easyjet, ligger bäst till ekonomiskt: https://www.di.se/ledare/flygbolagen-behover-nya-agare-i-en-ny-tid/

SAS resultat för det andra kvartalet var något bättre än väntat, men marknadsutsikterna är fortfarande dämpade: https://www.di.se/live/dnb-battre-an-befarat-fran-sas-men-utspadningen-kommer/

SAS har ännu inte återbetalat kunder för resor som skulle ha genomförts i mars och april: https://www.di.se/nyheter/sa-langt-efter-ligger-sas-med-aterbetalningarna-tyvarr-inte-rimligt/

Helsingborgs kommunfullmäktige har beslutat att köpa Ängelholms flygplats: https://www.hd.se/2020-08-25/klubbat-helsingborg-sager-ja-till-kopet-av-flygplatsen

Vägtrafik – fler väljer bilen samtidigt som försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar har fallit kraftigt

I spåren av coronapandemin har försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar fallit kraftigt. Försäljningen av elbilar har däremot ökat, inte minst i de rikare delarna av Europa.  Kommissionen tittar nu på åtgärder för att öka elbilsförsäljningen i delar av EU där den fortfarande är låg: https://www.politico.eu/article/electric-car-sales-surge-despite-the-pandemic/

Kungliga Automobil Klubben: Fler väljer bilen till följd av pandemin: https://www.svd.se/planera-for-okad-bilism

Kollektivtrafik – ökat tjuvåkande kan ge lägre turtäthet

Kraftig ökning av tjuvåkande på bussar i Örebro. Länstrafiken menar att det kan påverka antalet bussavgångar: https://via.tt.se/pressmeddelande/bussavgangar-hotas-nar-tjuvakandet-okar?publisherId=3235656&releaseId=3281163: https://www.sydnarkenytt.se/sydnarke/artikel/kraftig-oekning-av-tjuvakande

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...