Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 april.

Politik och åtgärder

EU – EU-ledare överens om återhämtningsfonden

EU-ledare överens om återhämtningsfonden, den stödfond som ska hjälpa länder som drabbats hårt av coronakrisen. EU-kommissionen får nu i uppdrag att analysera hur stort behovet av en sådan fond är och sedan lägga fram ett förslag: http://tt.omni.se/eu-ledare-overens-om-aterhamtningsfond/a/vQ7aMp

Utrikes

Tjeckien lättade under torsdagen på flera begränsningar av människors rörelsefrihet i samband med att antalet nya coronafall minskat. Förbudet mot icke-nödvändiga resor utomlands slopades, folksamlingar på upp till 10 personer kommer att tillåtas och på måndag ska universiteten öppnas. Även butiker kommer att öppna. Samtidigt ställer myndigheterna krav på medborgarna som kommer hem igen – och för dem som inte uppfyller bestämmelserna väntar isolering: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czechs-lift-ban-on-movement-and-travel-speed-up-reopening-shops-as-new-covid-19-cases-slow-idUSKCN22531H

Kroatien lättar på restriktioner från och med måndag. Kollektivtrafiken, bibliotek och muséer återgår till mer normala omständigheter och fler butiker än bara de som säljer mat och läkemedel ska få hålla öppet: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-croatia/from-public-transport-to-museums-croatia-to-start-gradual-lockdown-easing-next-week-idUSKCN22527S?il=0

En ny konkurslag antas i Stortinget idag. De nya reglerna kan hjälpa till att hålla det norska flygbolaget under vingarna: https://www.nrk.no/norge/nye-hasteregler-kan-hjelpe-konkurstruet-norwegian-1.14992890

Tågoperatörer i Storbritannien planerar att återgå till 80 procent av normal trafik under nästa månad under förutsättning att regeringen lättar på begränsningarna av människors rörelsefrihet. Både fackliga organisationer och vissa operatörer har uttryckt oro över att öppna upp tågförbindelser allt för snabbt: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/23/train-operators-start-devising-plans-to-restore-services

WTO uppger att 80 länder har förbjudit eller begränsat exporten av ansiktsmasker, skyddsutrustning, handskar och andra varor sedan coronavirusutbrottet började. WTO pekar på att den bristande insynen gällande restriktionerna och misslyckandet med att samarbeta internationellt riskerar att undergräva ansträngningarna för att begränsa coronapandemin: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-trade-wto/wto-report-says-80-countries-limiting-exports-of-face-masks-other-goods-idUSKCN2253IX

Sysselsättning och ekonomi – Eurozonens ekonomi når bottennoteringar

Väntat rekordras för KI-barometer: https://omniekonomi.se/experter-vantat-rekordras-for-ki-barometer-ser-ljusglimtar/a/y3dQMa

Bottennotering även för eurozonens inköpschefsindex för april: https://omniekonomi.se/ihs-eurozonens-tjanstesektor-i-total-kollaps-efter-pandemin/a/GGL4eQ

Flera länder i Europa (Frankrike, Tyskland) rapporterar föga förvånade om dålig ekonomi: https://omniekonomi.se/bottennotering-for-tyskt-pmi-kollaps-i-efterfragan/a/8m8eRW https://omniekonomi.se/franska-ekonomin-i-samre-skick-an-de-samsta-estimaten/a/wPGwnG

Trädplanterare nekas inresa till Sverige. https://omni.se/skogsarbetare-stoppas-fran-att-resa-in-i-sverige/a/6jRxoL

Bussföretag som kör beställningstrafik och kommersiella expressbusslinjer har inte så mycket verksamhet kvar och en del har gått i konkurs. Källa: Taxi idag

Transporter

Teoriprov för körkort ställs in. Trafikverket stoppar all nybokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped, på grund av risken för coronasmitta. I Stockholm stoppas även 8 000 redan bokade prov, som nu får bokas om till senare. Källa: Land

Trafikskolor: Få tar körlektioner och neddragningar i provtillfällen (teoriprov).Källa: Sigtunabygden/Knivstabygden  

Luftfart – flyg mellan Malmö Airport och Arlanda kommer igång på måndag

Amapola Flyg kommer att flyga en rundtur per dag från Malmö Airport till Arlanda med start 4 maj. Avgångarna kommer att ske måndag till torsdag från Malmö Airport 7.15 och ankomst Arlanda 8.40. Avgången från Arlanda sker sedan kl. 17.10 med ankomst kl. 18.35. Flygplanet som kommer att användas är Fokker 50, ett turbopropflygplan med plats för 50 passagerare: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=13692&KatID=1

Allmän trafikplikt kan gälla vid Kalmar flygplats. Regeringens infrastrukturminister Tomas Eneroth är intresserad av att på sikt handla upp flygtrafik från Kalmar: https://sverigesradio.se/artikel/7458050

Swedavia inför hyreslättnader på 25 procent till verksamheter som inte omfattas av regeringens stödpaket men som är starkt påverkade av det minskade resandet. Hyressänkningen gäller retroaktivt från den 17 mars. Hyreslättnaderna rör biljettdiskar för flygbolag, reseagenturer, hyrbilsbolagens biljettdiskar och taxibolagens fasta avgift för att angöra flygplatsen: https://www.folkbladet.nu/2020-04-23/statliga-swedavia-sanker-flygplatshyror

Hur kommer coronapandemin förändra flygresandet? Det kan ta mellan två till fem år innan passagerarantalet återgår till nivåerna under 2019. Räkna med att flygpriserna initialt kommer att vara låga till följd av olika kampanjer för att locka tillbaka flygresenärer. Minskad konkurrens och eventuella regler för social distansering kan däremot leda till ökade priser på sikt. Gott om begagnade flygplan och arbetslösa piloter kan öppna upp för nya uppstickare bland flygbolagen. Räkna med vistas längre på flygplatsen till följd av hälsokontroller.

Vägtrafik – lastbilar används mindre

Lastbilar används 20 procent mindre: https://omniekonomi.se/volvo-vd-n-lastbilar-anvands-20-procent-mindre/a/4qeyj9

Sjöfart – godstransporterna förväntas minska och förhoppningar om att passagerartrafik i juli

Ingen minskning av containertrafiken i Göteborgs hamn under det första kvartalet. Under mars ökade containertrafiken i Göteborgs hamn med tio procent. Detta beror troligtvis på att tillgången på tomma containrar i Göteborg har varit god så att många har valt Göteborg som utgångspunkt för sin handel. All trafik med kryssningsfartyg har dock upphört. En nedgång även i godstrafiken är dock att vänta. Källa: GP

Trelleborgs hamn säger att de kommer att tappa mellan 15 och 17 procent i fraktvolym i april jämfört med samma månad förra året. Passagerarsidan ser inte bra ut och det är svårt att säga när det kommer att öka. Källa: Trelleborgs hamn.

Viking Lines har tappade intäkter från passagerartrafiken, men fraktvolymer ser bra ut och det finns en tro på trafikstart till högsäsongen: https://www.sjofartstidningen.se/optimism-hos-viking-line-trots-morka-siffror/

Tåg/Järnväg – tomt på tågen och hinder för tidigareläggande av järnvägsunderhåll

Pendlare lyser med sin frånvaro på de vanligtvis fulla tågen mellan Stockholm och Karlstad: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/tomt-pa-stockholmstaget-i-coronatider

Färre tåg i spåren ses som en möjlighet att genomföra järnvägsunderhåll. Nu ser dock Trafikverket flera hinder. Tiden i spår för etablering och arbete är för kort, de maskiner som finns är redan uppbokade, för större arbeten krävs maskiner som finns i andra länder som har stängt sina gränser och finansieringen är de hinder som tas upp. Fler mindre förebyggande arbeten på järnväg skulle dock kunna vara möjliga: https://sekotidningen.se/nyhet/tufft-for-entreprenorer-v-vill-utnyttja-coronalaget/

Kollektivtrafik – resandet ökar och hemmajobbarna minskar i Stockholmsområdet

Region Västmanland utökar kollektivtrafiken från och med måndag efter att resenärer klagat över trängsel på bussarna. Turtätheten minskade från den 14 april till följd av minskat resande. Källa: Bblat.se

Jönköpings länstrafik anser fortfarande att resenärer ska betala framme vid bussföraren om det krävs: https://www.expressen.se/gt/busschaufforens-uppror-mitt-liv-det-hanger-pa/

Telias analys av rörelsemönster i Stockholmsområdet visar att vi reser mer igen. Fredagen den 17 april var resorna 25 procent fler jämfört med fredagen den 3 april. Störst var förändringen mellan Stockholm city och Haninge. Telia uppskattar också att antalet personer som jobbar hemifrån minskar: http://www.mynewsdesk.com/se/telia/pressreleases/resorna-inom-stockholm-oekar-och-hemmajobbarna-minskar-2993677

Kalmar: Länstrafiken har tappat hälften av sina passagerare under coronakrisen. Ändå övervägs inga indragna busslinjer. Källa: Barometern.

Serviceresor

Hallandstrafiken låter fortfarande flera äldre åka tillsammans med färdtjänsten: https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/l%C3%A5t-gamla-%C3%A5ka-f%C3%A4rdtj%C3%A4nst-ensamma-1.27131488


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...