Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – viss ökning i smittspridningen i Sverige

Folkhälsomyndigheten meddelade på gårdagens pressträff att de ser en viss ökning i smittspridningen i Sverige. Ökningen sker nu i alla åldersgrupper och inte bara bland ungdomar som för några veckor sedan. Ökningen i åldersgruppen 70 år och äldre är dock inte så stor. Socialstyrelsen sa att tillgången på antalet IVA-platser fortsatt är god. Nya åtgärder, som att personer som bor i samma hushåll som någon som är sjuk i covid-19 kan behöva isolera sig i hemmet, kan behöva vidtas. Om och när finns inget svar på i dagsläget: https://www.youtube.com/watch?v=NWv5P0F10DQ

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/familjekarantan-kan-inforas-i-stockholm

Debatt: Antalet elsparkcyklar som hindrar framkomligheten för cyklister och fotgängare har blivit fler efter att pandemins första fas passerat. För att få bukt med problemet förordar Roslana Cederhage (M) att Transportstyrelsen gör en översyn av reglerna för elsparkcyklar och prövar nya t. ex tillståndsplikt, begränsat antal elsparkcyklar per företag och krav på digitala funktioner där man hänvisas till speciella parkeringsplatser: https://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-problemet-med-elsparkcyklar-kan-losas-latt/reptiv!SflhI6O1qzudFJmicEvp5g/

Utrikes – Finland begränsar nöjesresor till Sverige  – Storbritannien och Österrike utökar restriktionerna inrikes

Den finska regeringen begränsar nöjesresorna till Sverige och Estland igen till följd av den ökande smittspridningen: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/22/inrikesministeriet-bekraftar-regeringen-begransar-nojesresorna-till-sverige-och

Hundar spårar covid-19 på Helsingfors-Vanda flygplats: https://www.svt.se/nyheter/uutiset/svenska/finska-hundar-sparar-nu-covid-19-pa-flygplats

https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13887

Mer om Storbritanniens skärpta regler för att begränsa den ökande smittspridningen som trädde i kraft igår. Brittiske premiärministern Boris Johnson uppmanar befolkningen att om möjligt arbeta hemifrån och beordrade restauranger och barer att stänga senast 22.00 för att förhindra en fortsatt snabb spridning av covid-19. Maximalt sex personer får utöva sport tillsammans och antalet personer som samlas vid bröllop får vara höst femton personer. Dessutom kommer munskydd att vara obligatoriska vid fler situationer och polisen kommer att få fler verktyg för att upprätthålla restriktionerna. Exempelvis behöver alla som åker taxi bära ansiktsmask. De nya restriktionerna väntas vara på plats under sex månader. Skottland aviserar att de kommer införa ytterligare restriktioner i form av begränsningar av storleken på sammankomster som sker i hushållen: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain/covid-firepower-britain-imposes-six-month-curbs-against-second-wave-idUSKCN26D0LZ

http://afp.omni.se/uk-tightens-rules-to-fight-worrying-coronavirus-rise/a/lE1mK7 https://twitter.com/SkyNews/status/1308373834945441792?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=eafa3eec3f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-eafa3eec3f-190620276

https://www.politico.eu/article/boris-johnson-cautious-approach-second-uk-coronavirus-lockdown/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=eafa3eec3f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-eafa3eec3f-190620276

Belgien ändrar förbudet mot att resa till högriskregioner till en avrådan. På så sätt harmoniserar landet reserestriktioner med näraliggande länders motsvarighet: https://www.politico.eu/article/belgium-eases-travel-ban-to-coronavirus-red-zones-pandemic-borders/

Japan planerar att lätta på restriktionerna för utländska medborgare genom att tillåta längre vistelser i landet. Förändringarna syftar till att förenkla tillvaron för exempelvis studenter och medicinsk personal. Däremot öppnar inte landet upp för turister: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan/japan-to-further-ease-covid-19-entry-curbs-but-not-for-tourists-asahi-idUSKCN26E046

De utländska turisterna har minskat med 70 procent i Grekland. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Öar som av tradition är mer inriktade mot inhemsk turism har haft fler besökare än ett normalår. Minskningen av utländska turister orsakar naturligtvis ekonomiska problem, men ger också möjlighet att reflektera över den framtida inriktningen på turismen och hur den kan utvecklas i en mer hållbar inriktning: https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/09/how-greece-is-coping-without-tourism-due-to-covid/

Transporter och resande

Luftfart  – krav på att karantän ska ersättas med covid-19-tester på flygplatser  –  samordna upphandling kring bioflygbränsle – ny trend att flyga ingenstans

Den internationella flygindustrin krävde under tisdagen att karantänskrav ska ersättas med covid-19-tester på flygplatsen för alla avresande internationella passagerare. Flygbolagen hävdar att karantänskraven är ett viktigt skäl till att volymen på flygresandet inte ökar snabbare: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines-iata/airlines-call-for-covid-19-tests-before-all-international-flights-idUSKCN26D1OF

Samordna upphandling kring bioflygbränsle: https://www.transportochlogistik.se/20200922/11265/sos-alarm-systembolaget-2030-sekretariatet-koper-biobransle-tillsammans-med-swedavia https://www.mynewsdesk.com/se/swedavia/pressreleases/swedavia-fortsaetter-stoetta-flygets-klimatomstaellning-aarlig-leverans-av-bioflygbraensle-tankas-paa-arlanda-3036527

En ny trend är att köpa flygbiljett till en flygning som startar och landar på samma flygplats, dvs. att inte flyga någonstans.

Sjöfart – kryssningsbranschen planerar återstart till jul

Kryssningsbranschen planerar att återstarta sin verksamhet. Begränsat antal passagerare, smittskyddsbarriärer, munskydd och ingen dans är några av de åtgärder som de planerar att införa: https://www.dn.se/ekonomi/kryssningsjattarna-om-julbord-i-coronatider-gar-att-genomfora-smittfritt/

Kollektivtrafik – fulla bussar på Gotland igen

Gotland: Från och med igår fick alla sittplatser på bussarna fyllas igen. Tidigare begränsades antalet resenärer till 25 procent av bussens sittplatser: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7558734

Distribution med elfordon för att minska e-handeln klimatpåverkan

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i vår då den sköt i höjden på grund av corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) utveckla en lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad och är finansierat av Triple F: https://www.mynewsdesk.com/se/chalmers-industriteknik/pressreleases/eldrivna-hemleveranser-av-livsmedel-3036546

Fler åker med elsparkcykel samtidigt som fler olyckor sker

Elsparkcyklar har blivit mer populära sedan i våras. Nu införs alkolås för att begränsa antalet olyckor med alkoholpåverkade elsparkcyklister: https://www.expressen.se/dinapengar/tech/voi-bemoter-kritiken-om-kundernas-fyllekorningar/

Minskande utsläpp redan innan pandemin

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med drygt 8 procent under årets första kvartal jämfört med utsläppen 2019 under samma period. Minskningarna ägde rum innan effekterna av coronapandemin blev påtagliga: https://fof.se/artikel/minskande-utslapp-redan-innan-pandemin

Tips: Samhällsbyggnadsdagarna, digital konferens: https://sbdagarna.se/

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...