Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 april.

Politik och åtgärder

Inrikes

Statistik från SCB visar att antalet dödsfall i Sverige ökade kraftigt under första halvan av april. I Stockholm pekade kurvorna upp och i övriga landet märktes ingen avmattning: https://www.dn.se/nyheter/kraftigt-okat-antal-avlidna-i-pandemins-spar/

Corona-app försenad: https://www.svd.se/corona-app-forsenas-efter-bristande-msb-samarbete

EU

EU-regleringar ger flera möjligheter att stödja järnvägssektorn under de extraordinära omständigheterna som coronapandemin innebär: https://www.railfreight.com/policy/2020/04/21/eu-commission-there-are-possibilities-to-reduce-the-costs-of-rail/

Debatten inom EU om storleken och formen för ekonomisk stöd till länder som drabbats hårt av coronaviruset pågår fortfarande.  Italien, Spanien och Frankrike förespråkar  Euroobligationer. Stödets utformning kan komma att påverka den inrikespolitiska utvecklingen i södra Europa och dess stöd för EU: https://www.politico.eu/article/giuseppe-conte-gamble-coronavirus-european-union-leaders/

Utrikes

Italien, det land i Europa som drabbats hårdast av coronaviruset, kommer sannolikt att lätta på restriktioner för näringslivet den 4:e maj. Det finns ännu inga uppgifter om vilka delar av näringslivet som kommer att få starta sin verksamhet och vilka begränsningar av rörelsefriheten som kommer att kvarstå: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-lockdown/italy-set-to-ease-coronavirus-lockdown-from-may-4-conte-idUSKBN2230O4

Coronapandemin kan skapa stora svältkatastrofer i de mest utsatta länderna enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. I konfliktdrabbade länder som Sydsudan, Venezuela och Jemen är hotet som störst. Flera länder i östra Afrika och Sydasien led av livsmedelsbrist redan innan coronapandemin till följd av gräshoppssvärmar och torka riskerar också att drabbas hårt. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/22/coronapandemin-hotar-skapa-massiva-svaltkatastrofer-tiotals-miljoner-liv-hotade

Det finns fortfarande få registrerade fall av coronaviruset i Afrika. I bästa fall kan förklaringen vara att många länder införde begränsningar av människors rörlighet för att stoppa viruset, men andra förklaringar kan vara att få tester genomförts och att den unga befolkningen inte blir synligt påverkat av viruset. Experter varnar för att stora utbrott väntar runt hörnet på en kontinent där tvål och rinnande vatten för många är en lyxvara: https://www.vox.com/2020/4/21/21225002/coronavirus-africa-cases-death-food-debt-economy

USA: Senaten röstade för stödpaket på 484 miljarder dollar, knapp 4 900 miljarder kronor, till småföretag, sjukhus och coronavirustester sent på tisdagskvällen: https://www.cnbc.com/2020/04/21/coronavirus-senate-passes-484-billion-small-business-relief-bill.html

Invandring stoppas i 60 dagar: https://afp.omni.se/trump-says-immigration-suspension-to-last-60-days/a/awQAnM

Sysselsättning och ekonomi 

Scanias fabrik i Södertälje öppnade igår efter att ha varit stängd sedan i slutet av mars. Den första lastbilen efter stoppet blev klar redan under förmiddagen, men produktionstakten kommer till en början att vara försiktig. När de är tillbaka på normal produktion är svårt att säga: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/har-drar-scania-igang-produktionen-igen

Transporter

Luftfart 

Antalet flygningar fortsätter att minska, en negativ trend som har pågått i snart fem veckor. Nedgången är cirka 85 procent på vardagar och strax under 90 procent på helger. Flygningar i tidtabell är näst intill obefintliga och utrikes flygningarna består av spontana flygningar till eller från våra grannländer, affärsflyg och fraktflyg.

                           2019               2020                    Utveckling
Måndag             2 093                 373                        -82,2 %

Källa: Luftfartsverket

Vägtrafik

Vägtrafikens nedgång i personkilometer är större än flygets och tågtrafikens minskningar. Om vägtrafikens minskning på cirka 30 procent räknas om till helårseffekt skulle biltrafiken minska med 35 miljarder passagerarkilometrar. En minskning med 100 % för flyget motsvarar endast en nedgång med 4 miljarder passagerarkilometrar. Siffrorna visar enligt MRF på bilismens betydelse för tillgänglighetsmålen: https://www.akerioentreprenad.se/2020/04/21/hogst-minskning-inom-vagtrafiken-i-personkilometer/

Tyskland: Höga utsläpp trots minskad vägtrafik. Men att trafiken och utsläppen minskar märks inte riktigt överallt. Vid en av Stuttgarts trafikknutpunkter har trafiken minskat från 60 000 till 40 000 bilar per dag, men trots det har halterna av kväveoxider vid vissa tillfällen legat dubbelt så högt som den tillåtna snittnivån för ett dygn. I München nåddes en ”spik” som var fyra gånger högre än den tillåtna nivån: https://www.vibilagare.se/nyheter/hoga-utslapp-trots-mindre-trafik-nu-ifragasatts-dieselforbudet

Sjöfart 

Kryssningsindustrin står i princip stilla nu, många av de hundratals passagerarfartyg som står tomma i världen befinner sig i Florida, Bermuda och Kalifornien: https://finalcall.travel/se/cruisebransjen-lammet-av-corona-krisen-her-ligger-skipene-stille/

Cykel

Många väljer att cykla nu vilket skapar ett högt tryck på cykelservice och efterfrågan på cyklar. 95 procent av alla cykelramar tillverkas i Kina där de precis kommit igång med produktionen. Det finns därför en risk att cyklar inte kan levereras. Källa: Mitt i Vallentuna

Kollektivtrafik

SL punktligare under pandemin. I mars var tunnelbanan punktlig till 99,2 procent och i april ökade den siffran något. Pendeltågen slår rekord i punktlighet. Med 96,5 procent avgångar i tid når pendeltåget den högsta registrerade punktligheten sedan mätningens start, konstateras det. Även bussarnas punktlighet har ökat. Totalt var bussarnas punktlighet 92,7 procent i mars: https://www.dn.se/sthlm/pendeltagen-slar-rekord-i-punktlighet-under-pandemin/


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...