Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 juli.

Politik och åtgärder

Inrikes

Inga stödåtgärder till taxibranschen förrän tidigast efter sommaren: https://www.svt.se/nyheter/ministern-inga-stodatgarder-till-taxibranschen-forran-tidigast-efter-sommaren

EU – ledarna överens om långtidsbudgeten och coronastödet

Uppgörelsen resulterade i en långtidsbudget för åren 2021 till 2027 som uppgår till 1 074 miljarder euro och ett extra stöd till de länder som drabbats hårt av coronapandemin på 750 miljarder euro, motsvarande 7 700 miljarder svenska kronor. Coronastödet består av 390 miljarder euro i bidrag och resten lån. Coronastödet ska finansieras genom att EU-kommissionen lånar upp pengar med garantier från medlemsländerna, d.v.s. en begränsad form av gemensam upplåning vilket är ett steg mot ökad ekonomisk integration i EU. En ”nödbroms” för utbetalningar ska införas som kan tillämpas om de länder som tar emot coronastödet inte uppfyller sina löften. Italien, Spanien och Frankrike väntas bli de länder som får ta emot mest stöd. Sverige får ökad rabatt på sin EU-avgift, men kommer ändå betala mer till EU från cirka 39 miljarder kronor per år till ungefär 45 miljarder:

https://www.politico.eu/article/eu-leaders-reach-deal-on-coronavirus-recovery-fund/?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=EU+leaders+agree+on+%E2%82%AC1.82T+budget+and+coronavirus+recovery+package&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=b30d0e77cf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_21_03_43&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-b30d0e77cf-190620276

https://www.politico.eu/article/eu-european-council-summit-live-blog-mff-budget-coronavirus-recovery/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7518424

Utrikes

Tre olika försök att ta fram ett vaccin mot covid-19 har visat positiva resultat i ett tidigt skede. Inga allvarliga biverkningar har så här långt kunnat konstateras, men det kommer att krävas ytterliga försök med tusentals personer för att bevisa att ett vaccin både är effektivt och säkert: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine/wave-of-promising-study-results-raise-hopes-for-coronavirus-vaccines-idUSKCN24L2EY https://www.cityam.com/oxford-coronavirus-vaccine-deemed-safe-study-finds/

Antalet bekräftade fall av covid-19 uppvisar en trefaldig ökning i Spanien de senaste tre veckorna. Utbrotten är alltjämt koncentrerade till regionerna Katalonien och Aragonien:https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain/spains-coronavirus-rate-triples-in-three-weeks-after-lockdown-easing-idUSKCN24L2BE

Indien öppnar upp för internationell flygtrafik genom att sluta separata avtal med olika länder. Inom dessa ”luftbubblor” anges vilka bestämmelser som gäller för flygningar inom bubblan, exempelvis karantänsbestämmelser. Indien har så här långt slutit separata avtal med USA, Frankrike, Tyskland och Förenade Arabemiraten: https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-slowly-resuming-global-flights-with-air-bubble-deals

Danmarks regering och danska rederier har slutit ett avtal som ska göra det möjligt för strandsatta utländska sjömän att få komma hem: https://www.soefart.dk/article/view/727949/regeringen_giver_coronastrandede_sofolk_mulighed_for_at_komme_i_land

Transporter

Resande – fler svenskar än väntat bilsemestrar i Europa

Oväntat många svenskar åker på bilsemester i Europa: http://tt.omni.se/ovantat-manga-svenskar-pa-bilsemester-i-europa/a/GGoyWq

Många turister har trots coronapandemin tagit sig till Öland och det larmas om fulla stränder och trängsel: https://omni.se/olandsbor-oroas-av-turister-och-trangsel-helt-galet/a/50PBee

Luftfart – sänkt prognos för flygtrafiken – superjumboplanet snart ett minne blott

Flygplatser runt om i Europa anpassar sig till ett större fall för flygtrafiken i år än vad man hade väntat sig. Branschorganisationen ACI Europe räknar efter en oväntat låg aktivitet i juni med att det dröjer till 2024 innan flygtrafiken är tillbaka på 2019 års nivåer. Tidigare räknade ACI Europe, som baserar sina prognoser på data från över 500 europeiska flygplatser, med att flygtrafiken skulle kunna ha återhämtat sig till normala nivåer 2023. I juni uppgick antalet passagerare på medlemsflygplatserna till 16,8 miljoner, vilket kan jämföras med 240 miljoner i juni 2019. För juli ser det nu ut som att man hamnar på cirka 19 procent av fjolårets julitrafik, mot en prognos på 30 procent. För helåret 2020 räknar ACI Europe med att det blir 1,57 miljarder färre flygpassagerare, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av fjolårets flygtrafik. För organisationens medlemmar innebär det att intäkterna minskar med drygt 32 miljarder euro (motsvarande 335 miljarder kronor). https://www.svd.se/sankt-prognos-for-flygtrafiken

Finnair återupptar rutten Helsingfors-Shanghai från den 23 juli: https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3721239

Slutet nära för superjumboplanet: https://www.svd.se/slutet-nara-for-superjumboplanet

Debattinlägg om påverkan på regionala flygplatser: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/regeringen-sviker-flygets-infrastruktur/

Sjöfart – olika staters åtgärder analyseras

Passagerartapp i Östersjön sätter fokus på de olika flaggstaternas åtgärder: https://www.svd.se/ostersjotrafiken-i-spillror--farjor-flyttas-fran-sverige?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd

Ett svenskt fraktfartyg med misstänkt corona ombord anmälde inte smittan när fartyget kom till Sverige i april, trots att det råder rapporteringsplikt: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7516902

Bantrafik – SJ kritiseras för att ändra från kupé till sittplats efter att biljetten köpts

SJ kritiseras för att endast tillhandahålla sittplatser norr om Boden och att inte informera om det före köp av biljett: https://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-far-kritik-bara-sittplatser-norr-om-boden/

Kollektivtrafik – trängsel i 15 av 21 regioner

En enkätundersökning av Sveriges Radio Ekot visar att det förekommit trängsel i kollektivtrafiken under coronapandemin i minst 15 av landets 21 regioner. Det handlar om bland annat trängsel i rusningstrafik eller mer generell trängsel i storstadsområden som Stockholm och Uppsala: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7517310

Dalarna: Kollektivtrafiken tappar 65 miljoner under corona: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/prognos-kollektivtrafiken-tappar-65-miljoner-under-corona

Extra – skostrejker för att coronastöd ska gå till ett klimatsmart och hållbart samhälle

Den 25 juli arrangeras ett antal skostrejker runt om i Sverige. Arrangörerna vill att stimulans- och stödpaketen i coronapandemins kölvatten ska vara klimatsmarta och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle: http://www.mynewsdesk.com/se/klimatsverige/pressreleases/nya-sko-strejker-foer-en-klimatsmart-omstart-24-25-juli-3022361


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...