Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 augusti. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes

Ny smittspårningsenhet ska avlasta vårdcentralerna och begränsa omfattningen av nya utbrott av covid-19 i Västra Götalandsregionen:  https://www.svd.se/det-ar-klart-man-kanner-en-oro-infor-hosten

Regeringen beslutade under torsdagen att Sverige ska ansluta sig till EU:s vaccinavtal. Sverige ska få 6 miljoner doser vaccin mot covid-19 med möjlighet till 2 miljoner ytterligare. Det kan räcka till 3 eller 6 miljoner svenskar, beroende på hur många doser som behövs för att skapa immunitet: https://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-ska-fa-6-miljoner-doser-vaccin/

Utrikes

Enligt forskare i Australien sprids viruset mer i torrare luft och mindre på platser med hög luftfuktighet. En procents lägre luftfuktighet tros leda till 7–8 procent fler coronafall, enligt studien av Sydney School of Veterinary Science vid universitetet i Sidney i samarbete med Fudan University School of Public Health i Shanghai: https://www.svd.se/studier-coronasmitta-paverkas-av-torrare-luft

Polisen i Norge slutar kontrollera de som kommer tillbaka till landet efter ett besök i Sverige. Det betyder att norrmännen själva förväntas följa de karantänsregler som gäller trots att de inte kommer att registreras när de kör över gränsen: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7536705

Flygplatsen Heathrow utanför London har skapat ett testverksamhet för covid-19 för att minska tiden i karantän för personer som anländer från högriskländer. Den brittiska regeringen har inte godkänt upplägget ännu: https://www.flightglobal.com/networks/heathrow-awaits-approval-for-oven-ready-covid-19-testing-centre/139822.article

Indien kan komma att skapa resebubblor med grannländerna Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal och Bhutan: https://www.flightglobal.com/indias-aviation-minister-hints-at-travel-bubbles-with-neighbours/139814.article

Sysselsättning och ekonomi

Covid-19s påverkan på investeringar i miljövänlig teknik: https://www.forbes.com/sites/mariannelehnis/2020/08/19/how-is-covid-19-impacting-greentech-investment/#6ed877582333

Försäljningen av begagnade bilar har ökat på senaste tiden medans trenden med leasade bilar har försvagats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7536649

I Storbritannien ökade försäljningen av både nya och begagnade bilar i juli: https://www.theguardian.com/business/2020/aug/20/uk-car-dealer-sales-rise-as-covid-drives-people-from-public-transport

Trendindikatorn, som genomförs av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, visar att fler lastbilschaufförer behövs: https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/fler-lastbilsforare-behovs-trots-pandemin

En tredjedel av alla anställda i resebranschen är redan varslade eller uppsagda: https://www.svd.se/uppsagd-kabinanstalld-en-tragedi-for-manga

Enligt Handelskammarens Stockholmsbarometer har ekonomin återhämtat sig men ligger alltjämt långt under normala värden. Handelskammaren pekar på att Stockholms ekonomi varit särskilt utsatt med sin stora tjänstesektor och utpräglade internationella profil: https://www.dn.se/sthlm/hopp-om-aterhamtning-for-stockholms-ekonomi/

Transporter och resande

Kollektivtrafik

Personalen på skånska tåg och bussar är upprörda sedan Skånetrafiken minskat antalet buss- och tågavgångar under pågående pandemi. Skånetrafiken hänvisar till enorma förluster och pekar på att statsbidraget som skulle täcka förlusterna räckte bara till mitten av juni: https://www.svd.se/lokforare-risk-for-resenarerna/i/senaste

Preliminära siffror över resandet med tunnelbana och pendeltåg visar att antalet resenärer visserligen varit betydligt färre än vecka 34 förra året, men att en ökning skett jämfört med hur läget sett ut tidigare under sommaren. SL uppger att det finns en möjlighet att förstärka på vissa linjer och tidpunkter för att undvika trängsel, men att det är svårare med tunnelbane- och pendeltågstrafiken: https://www.di.se/live/sl-oroas-av-fler-resenarer-gar-inte-kora-mer-tag/

Länstrafiken i Örebro kommer från och med i dag torsdag att införa nya biljettautomater på regionbussarna. Dessa ska underlätta för resande att köpa en ny typ av tillfällig enkelbiljett med reskassa ombord samt validera periodkort: https://www.bussmagasinet.se/2020/08/tillfallig-biljett-forenklar-for-arliga/

Sjöfart

Raset för färjeresandet påverkar rederierna hårt. Viking Line gjorde en rörelseförlust på 280 miljoner kronor för första halvåret: https://www.dn.se/ekonomi/storforlust-for-viking-line-trots-krisstod/

Extra

Coronapandemin slår hårt mot personer som mår psykiskt dåligt. Ökad isolering, sämre ekonomi och informationsöverflöd är riskfaktorer: https://www.svd.se/larm-om-varre-psykisk-ohalsa-i-pandemins-spar

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...