Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 mars.

Politik och åtgärder

Inrikes

Folkhälsomyndigheten: Begränsa resandet inom Sverige: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/

Ny lag ger regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter om tillfällig stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen träder i kraft 21 mars 2020: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-tillfallig-stangning-av-verksamheter-pa_H701UbU25

EU

Italiens premiärminister vill att Eus krisfond aktiveras: https://www.ft.com/content/5b8205ac-6a06-11ea-800d-da70cff6e4d3

EU-kommissionen hämtar hem européer från Egypten, Marocco, Filipinerna, Tunisien och Argentina denna vecka.

Utrikes

Finlands gränser stängde natten mellan 18 och 19 mars. Påverkan förväntas bli störst på handel och besöksnäring: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7433178

Londons tunnelbana: Över 40 tunnelbanestationer stängde torsdag 19 mars och resenärer uppmanas att endast genomföra nödvändiga resor. 
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/19/london-tube-to-close-many-stations-because-of-coronavirus

Norska flygbranschen får 6 miljarder av norska staten för att klara krisen: 
https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033

Transporter

Varuflöden – lastbilsköer vid gränserna i Europa

Köerna vid gränsövergångar i Europa till följd av gränskontroller. På gränsen mellan Polen och Tyskland rapporteras om köer på 40 km:
https://www.ft.com/content/0f6ee5e4-6854-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Påverkan på PostNords verksamhet: 

https://www.postnord.se/om-oss/sa-paverkas-leveranser-av-coronaviruset

Luftfart – USA:s inreseförbud påverkar flygfrakten och transitpassagerare till Sverige behandlas olika

Ryanair nekar transitpassagerare till Sverige ombordstigning: https://www.sydkusten.es/sk/25/a/28419/ryanair-nobbar-svenskar-resenarer/

Norwegian tillåter transitpassagerare till Sverige ombordstigning: https://www.svenskamagasinet.nu/nyhet_15191_norwegian-nekar-inte-transitpassagerare-till-sverige-ombordstigning

BRA pausar trafiken till och från Kristianstad Österlen Airport från och med måndag. eftersom de har få resenärer. Källa: Kristianstadsbladet.

USA:s inreseförbud för Schengenländerna innebär en stor påverkan på flygfrakten. Omkring 80 procent av all flygfrakt över Atlanten går nämligen med passagerarplan. 

Air Leap fortsätter att trafikera Örnsköldsvik frekvent. Ö-vik är en annorlunda destination, där flyget är viktigare än på många andra platser. Det är inte lika lätt att transportera sig med tåg och bil som i vissa andra delar av landet och man måste kunna ta sig hem. Källa: Örnsköldsviks Allehanda

Sjöfart – godsleveranser flödar på men passagerartrafik över Östersjön ställs in

Oförändrade godsflöden in och ut ur landet via Trelleborgs Hamn (RoRo hamn) om man ser till antalet lastbilar och trailers. Källa: Trelleborgs hamn

Viking och Tallink Silja slutar med passagerartrafik till Helsingfors, Tallinn och Riga till följd av restriktionerna i Finland, Estland och Lettland. Tallink avgår från Kapellskär med alla sina godsturer. Båda rederierna har helt slutat gå Stockholm-Helsingfors. Förändringarna kommer att vara helt genomförda 20 mars. Viking behåller färjetrafiken på linjen Stockholm – Åland – Åbo samt fortsätter med en tur sex dagar i veckan till Tallinn från Helsingfors

Tallink Silja har flyttat två färjor från Värtahamnen i Stockholm till att istället gå Kapellskär – Åbo för att bibehålla godstransporterna mellan länderna. Tallink Silja går också med gods till Paldiski från Kapellskär. 
https://transportnytt.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2896:farjorna-till-helsingfors-tallinn-och-riga-stoppas&catid=79&Itemid=839&lang=sv&utm_source=newsletter_723&utm_medium=email&utm_campaign=transportnytts-nyhetsbrev

https://www.sjofolk.se/nyheter/2020/stena-lines-agerande-ar-oansvarigt-och-bedrovligt/

Kollektivtrafik – fortsatta nerdragningar i trafik

Antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana dras ner i Stockholms län från och med måndag den 23 mars. Pendeltågen och tunnelbanan kör som vanligt tills vidare. https://www.mynewsdesk.com/se/sl/pressreleases/anpassad-kollektivtrafik-fraan-och-med-maandag-2983654

Två busslinjer i Örebro ställs in - minskat resande efter skolstopp.

Jämtland: Facket vill att bussarnas framdörrar spärras för att  chaufförerna inte ska utsättas för onödiga smittorisker. Källa: Östersundsposten

Avgiftsfria resor med lokaltrafiken i Piteå från fredagen den 20 mars för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Källa: Piteå-Tidningen

Resebranschen – vikande efterfrågan på taxi och fler reser från storstäderna

Vikande efterfrågan på taxi: https://www.dagensinfrastruktur.se/2020/03/13/taxibranschens-foretag-riskerar-konkurser-svenska-taxiforbundet-kraver-akuta-atgarder/

Bussföretaget Silverlinjen ser ett ökat resande från Stockholm till Öland. Källa: Barometern

Klimat och miljö - utsläppen av koldioxid och partiklar minskar i Spanien

Trafiken har minskat drastiskt efter att den spanska regeringen införde nationellt nödläge. Parallellt minskar utsläppen av koloxid och partiklar som mäts dagligen vid de kontrollstationer i Málaga som görs av regionalregeringen Junta de Andalucia. Privatbilismen står för den största delen av utsläppen av koloxid. Cementfabriken nära Málaga, kraftverket i Campanillas, flygplatsen och hamnen är andra platser med föroreningar jämfört med andra platser. Enligt uppgifter från Málaga kommun har biltrafiken minskat med 70 procent utmed avenida de Andalucía och calle Pacífico. I genomsnitt har trafiken minskat i Málaga med 60 procent. Det gör att utsläppen av koloxid har minskat med 40 procent under veckan. Även den friska vinden har hjälpt till att minska föroreningarna. Även partikelhalterna i luften har minskat rejält från 1.557 mikrogram/m3 den 17 februari till 879 mikrogram/m3 den 16 mars.
https://www.svenskamagasinet.nu/nyhet_15193_fororeningarna-minskar-i-coronakrisens-spar

Extra

Trend- och lägesbeskrivning för det globala coronautbrottet i realtid.
https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0d03d3a34aa485de1fb0d2650ee0

Åsikter om undersökningsmetoder i corona-tider: slumpmässigt urval eller systematisk provtagning.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-random-sampling-not-the-right-way-to-find-out-extent-of-pandemic-says-ex-icmr-expert/articleshow/74721302.cms

Smittspridningsprognoser bättre med expertbedömningar än AI.
https://www.vox.com/future-perfect/2020/3/19/21185686/ai-predicting-coronavirus-spread-forecasting-covid-19

OS-elden flygs till Japan i skuggan av corona.
https://www.svd.se/os-elden-flygs-till-japan-i-skuggan-av-corona


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...