Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 maj

Politik och åtgärder

Inrikes – över en miljard till underhåll av järnväg och väg

Regeringen och samarbetspartierna satsar 1,2 miljarder kronor för underhåll av järnvägar och vägar och för att bygga ut bredband på landet. 720 miljoner går till att kompensera Trafikverket för minskade banavgifter under coronakrisen och för att kunna öka underhållet när trafiken ändå inte är så tät. Därutöver satsas 300 miljoner på utökat vägunderhåll och 203 miljoner på bredbandsutbyggnaden inom landsbygdsprogrammet. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-satsar-miljard-till-jarnvagar-och-bredband
https://www.jarnvagsnyheter.se/20200519/10334/storsatsning-pa-jarnvagsunderhall

Staten ska bekosta fler tester: https://omni.se/lena-hallengren-staten-ska-bekosta-covidtester-for-fler/a/opq5M7

Utrikes

USA förlänger nuvarande  reserestriktioner med 30 dagar för resor till Kanada och Mexiko: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-canada/u-s-extends-travel-restrictions-at-canada-mexico-land-borders-idUSKBN22V2A3

Dödstalen i Brasilien till följd av covid-19 har stigit till nya rekordnivåer. Den Panamerikanska hälsoorganisationen (PAHO) är särskild oroad över spridning av viruset till områden med ursprungsbefolkning: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil/brazil-suffers-record-coronavirus-deaths-trump-mulls-travel-ban-idUSKBN22V374

Nya Zeeland överväger att införa fyra dagars arbetsvecka för att stärka den inhemska turismen och få en bättre balans mellan arbete och fritid. Ökad inhemsk turism ska kompensera för bortfall av utländska turister i Coronapandemins spår: https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-new-zealand-after-covid-19

Ekonomi och sysselsättning – reserekommendationer drabbar turistnäringen i Norrbottens län extra hårt – hygienkrav ger konkurrensfördel

Riksgäldens prognos visar underskott i statsbudgeten på 402 miljarder kronor i år och 76 miljarder kronor 2021. Det är en kraftig försvagning av budgetsaldot jämfört med föregående prognos. Svensk ekonomi har bromsat in snabbt och kraftigt till följd av coronaviruset och återhämtningen kommer att ta tid. Nedgången i ekonomin och de stödåtgärder som vidtagits leder till stora underskott i statsbudgeten och ökad statsskuld: https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2020/statsskulden-vaxer-nar-viruseffekter-slar-pa-budgeten/#

Flera turistföretag har rapporterat att de drabbats hårt av de reserestriktioner som införts till följd av coronapandemin. Turistnäringen i Norrbottens län riskerar att drabbas extra hårt av den svenska reserekommendationen om att endast resa maximalt två timmar hemifrån i sommar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/juli-en-livsviktig-manad-for-turistnaringen-i-norrbotten https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/reserestriktionerna-paverkar-turistanlaggningarna

Proffsiga hygienkrav en konkurrensfördel för företag inom transport och turism: https://www.op.se/artikel/debatt-kan-besoksnaringen-skapa-tillrackligt-sakra-resor-for-turisterna

Transporter

Luftfart – regionala flygplaster kan slås ut – när börjar SAS trafikera?

Regionala flygplaster kan slås ut och kommuner frågar efter statligt stöd: https://www.svd.se/regionala-flygplatser-kan-slas-ut

Swedavia om flygbranschens utmaningar: https://www.svd.se/swedavia-maste-hantera-den-akuta-situationen

När börjar SAS trafikera och vilka destinationer står först på tur? När beror på politiska uttalanden om reserestriktioner och är därför svårt att svara på. När det väl sker ligger Norden, London, affärsdestinationer i Tyskland, Amsterdam, Bryssel och destinationer i Polen nära till hands: https://finalcall.travel/se/nar-borjar-sas-trafikera-sina-flygningar-igen/

IATAs nya riktlinjer innebär stora förändringar för både flygbolag och passagerare om de införs. IATA föreslår bland annat att online-portaler inrättas för att samla information före flygning som kan användas för att säkerställa passagerarnas hälsostatus och möjliggöra smittspårning. Ombordstigningen förändras för att kunna upprätthålla social distansering och underlättas genom att handbagaget minimeras. Väl ombord på planet anser IATA att social distansering inte är nödvändigt då både passagerare och ombordpersonal bär ansiktsmask.
https://www.flightglobal.com/strategy/iata-sets-out-biosecurity-roadmap-to-restarting-flights/138445.article

Sjöfart – Tallink Silja varslar 450 anställda

Under april försvann 96 procent av Tallink Siljas resenärer på grund av viruset, och nu varslar rederiet 450 anställda, varav de flesta jobbar ombord på fartygen: https://www.rt-forum.se/article/view/719732/tallink_varslar_450_ombordanstallda

Linköping: Säsongsstarten för turer längs Kinda kanal med M/S Kind i Rederi AB Kinds regi har skjutits fram till den 1 juli. Coronapandemin gjorde att i stort sett alla förbeställda resor avbeställdes. Källa: Östgöta Correspondenten

Kollektivtrafik – skyddsstopp för spårvagnstrafiken i Göteborg klockan 15 idag – fler stockholmare tar tunnelbanan och pendeltåget

Skyddsstoppet för spårvagnstrafiken i Göteborg skjuts upp till onsdag klockan 15 efter förhandlingar mellan fack och arbetsgivare: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7476557

SL: Fler och fler stockholmare tar tunnelbanan och pendeltåget igen. Senaste veckan gjordes 620 000 resor fler – bara med tunnelbanan – jämfört bottennoteringen i början av april.

Uppsala län: UL uppmanar ungdomar att endast åka kollektivt om det är nödvändigt: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zGqmaK/ul-uppmanar-ungdomar-att-inte-aka-kollektivt

Tåg – miljardförlust för det danska tågbolaget DSB

Danska tågbolaget DSB varnar för en miljardförlust som konsekvens av färre passagerare i coronatider. Under årets första kvartal rapporterar bolaget ett underskott på 119 miljoner danska kronor före skatt medan omsättningen sjönk med 204 miljoner kronor. För 2020 beräknar bolaget att det nu blir ett underskott på omkring en miljard kronor. Även om det danska samhället gradvis öppnar upp är det osäkert hur snabbt kunderna kommer tillbaka. Källa Göteborgs-Posten

Taxi – kraftig minskning av privata resenärer, försiktighetsåtgärder och nya kundgrupper

Coronapandemin har inneburit att taxibranschen möter både ett minskat och förändrat resande. Det privata taxiresandet har minskat kraftigt. Taxibolag i Örebro uppger att de har tappat mellan 60 och 80 procent av de privata resenärerna. De bolag som har avtal om att köra färdtjänst och skolor klarar sig bättre. En ny kundgrupp har även tillkommit, de som inte vill åka med kollektivtrafiken. Taxi 24-7 har halverat priset för personal inom vård och omsorg och hinner stundtals inte köra alla som vill resa. Taxi 24-7 vidtar även flera försiktighetsåtgärder så som skyddsglaset mellan resenären och chauffören, rengöring av fordonet mellan kunderna, handsprit samt att chaufförerna använder handskar. Källa: Nerikes Allehanda

Klimat och miljö  – stor minskning av utsläpp har liten påverkan på klimatförändringarna

En studien som publicerats i Nature Climate Change är den första om coronakrisen och utsläpp som har granskats vetenskapligt. Under hela april har Sverige haft 28 procent lägre utsläpp än i normala fall, vilket är lägre än det globala genomsnittet trots att restriktionerna i Sverige är begränsade. I Europa minskade de dagliga utsläppen med en dryg fjärdedel, 27 procent, ungefär detsamma som Sverige där de var 27,6 procent lägre. Minskningarna i våra grannländer Norge och Danmark låg på 34,2 respektive 33,9 procent. Finland hade en betydligt lägre minskning, 19,8 procent, trots att de haft strikta restriktioner. Landtransporter, exempelvis bilresor, stod för närmare hälften av minskningen av utsläppen globalt, 43 procent. Industrin och kraftproduktionen stod tillsammans för lika stor minskning, 43 procent. Flyget är den sektor som har drabbats hårdast av nedstängningar, där minskade utsläppen med 60 procent. Men flygets andel av de globala utsläppen är bara 3 procent så branschen står för totalt 10 procent av utsläppsminskningarna. Utsläppsminskningen har dock en minimal påverkan på klimatförändringarna då de drivs av ackumulerade utsläpp i atmosfären som har skett under flera decennier. Årets minskning ger bara ett hack i kurvan: https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x https://www.svd.se/rekordras-av-utslapp-i-sverige--minus-28-procent?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/rekordstora-minskningar-av-utslapp-under-coronakrisen/

Förändrat resande – hemester i södra Sverige

En undersökning från Novus visar att svenskarna kommer att stanna hemma i sommar: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-tanker-svenskarna-semestra-i-sommar

Ökning av stugbokningar. År 2020 jämfört med 2019:

  • Båstad +25%
  • Falsterbo +101%
  • Helsingborg +4%
  • Höganäs +58%
  • Landskrona +35%
  • Simrishamn +37%
  • Ystad + 80%
  • Ängelholm +39%

Källa: svt.se

Tre scenarier för det framtida resandet: snabb återhämtning, tillfälligt eller permanent ändrade resmönster

Turistforskningscentret Etour vid Mittuniversitetet har gjort en enkätundersökning bland 8 000 slumpvist utvalda svenskar för att få en bild av hur vi ser på resandet nu och framöver. Resultatet visar bland annat att coronapandemin har haft stor påverkan på resandet hittills, inte minst eftersom förbudet mot större sammankomster har satt stopp för flera stora evenemang. När det gäller framtida resor svarar ovanligt många att de anser att det är för tidigt att uttala sig, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare vid Etour. Med hjälp av internationell turismforskning har Robert Pettersson formulerat tre tänkbara scenarier. Det första bygger på att pandemin avtar relativt snart, vilket kan leda till att resandet återhämtar sig snabbt både nationellt och internationellt.

- Efter tidigare samhällsstörningar som terrorattentaten i New York, sarsepidemin och tsunamin i Thailand har det varit en snabb återgång för besöksnäringen. Det som talar för ett annorlunda utfall den här gången är att pandemin är globalt utbredd, säger Robert Pettersson.

Det andra scenariot är att vi ändrar våra resmönster en tid, bland annat genom att fokusera mer på inhemskt resande och friluftsliv, för att sedan återgå till tidigare resvanor.

- Frågan är då vilken beredskap besöksnäringen har för att ta emot besökare igen. Det är inget snack om att företagen har drabbats väldigt hårt och snabbt. Överturism ersattes av underturism på bara ett par månader, säger han.

Det tredje scenariot är att det dröjer innan pandemin avtar, vilket kan leda till ett paradigmskifte för turismen och att vi omvärderar våra val och blir mer ansvarsfulla resenärer.

- Vi såg en växande miljömedvetenhet innan och den kan få ett större genomslag när vi ser de positiva effekterna av att det långväga och miljöbelastande resandet har minskat så drastiskt. I detta scenario finns också en ökad misstänksamhet och växande nationalism som kan leda till stängda gränser och att många väljer att stanna hemma av rädsla för att bli smittade.

I nuläget är det svårt att bedöma vilket scenario som är mest sannolikt, men oavsett utfall tror Robert Pettersson att reslusten kommer att vara fortsatt stor: https://vimmerbytidning.se/bli-prenumerant/artikel/nrg5oyml

Extra

Ny undersökning från Novus visar att stockholmarna uppger att de är bäst på att hålla avstånd: https://novus.se/novus-coronastatus/


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...