Omvärldsbevakning av covid-19 - den 19 mars.

Politik och åtgärder - Sverige

Regeringen föreslår att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/statliga-kreditgarantier-till-flygforetag-och-utokad-kreditgarantiram-for-exportkreditnamnden-for-att-dampa-effekterna-av-coronaviruset/

Folkhälsomyndigheten ser återigen att antalet smittade ökar och folk uppmanas återigen att stanna hemma. Var femte dag får vi dubbelt så många fall i Sverige. Regeringen har beslutat att undervisning i gymnasieskolor och högre utbildningar ska genomföras på distans. Pressträff 18 mars: https://www.youtube.com/watch?v=SMsL-F8-9Ws&feature=youtu.be

Politik och åtgärder – Internationellt/Andra länder

Virusutbrott i italiensk by stoppades efter masstester: https://omni.se/virusutbrott-i-italiensk-by-stoppades-efter-masstester/a/3JObeL

Radikala skyddsåtgärder i Israel - digital spårning och övervakning av smittbärare: https://techcrunch.com/2020/03/18/israel-passes-emergency-law-to-use-mobile-data-for-covid-19-contact-tracing/

https://www.bbc.com/news/technology-51930681

https://www.nytimes.com/2020/03/18/world/middleeast/israel-virus-netanyahu.html

Artiklar om smittskydd, övervakning och integritetsfrågor: https://www.nature.com/articles/d41586-020-00740-y https://computersweden.idg.se/2.2683/1.731979/gdpr-corona-forvirring

Lärdomar av smittskyddsarbetet i Kina - utan åtgärder, långt värre smittspridning:https://www.nature.com/articles/d41586-020-00741-x

Sysselsättning och ekonomi

Kraftigt fall för europeisk bilförsäljning. Bilförsäljningen i de större europeiska länderna föll i februari, visar statistik från den europeiska branschorganisationen ACEA. Nybilsregistreringen föll 7,2 procent till 1 067 000 bilar i februari i EU, Storbritannien och Eftaländerna. I Tyskland var nedgången 10,8 procent och i Italien 8,8 procent, enligt ACEA. Försäljningsnedgången förklaras av minskad efterfrågan till följd av en försvagad konjunktur, högre fordonsskatter och spridningen av coronaviruset. Ledande europeiska biltillverkare, som Volkswagen, PSA och Renault, har i veckan aviserat produktionsstopp på en rad fabriker i Europa för att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Källa: Ystads Allehanda

Scania tvingas stänga sina fabriker i Södertälje och stora delar av Europa i 14 dagar på grund av komponentbrist som uppstått efter coronakrisen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/scania-stanger-fabriker-kan-tvingas-pausa-all-produktion

Volvo stänger ner fabrik i Belgien/Gent och utvärderar fabriken i Torslanda https://omniekonomi.se/volvo-cars-stanger-ner-i-gent-pa-obestamd-tid-har-drabbats-av-personalbrist/a/QoAvKq

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/volvo-cars-stanger-fabrik-i-belgien-utvarderar-torslanda

Corona-boost för digitala marknader och tjänster: https://www.di.se/ledare/corona-ger-tillfalle-till-nytankande/

https://techcrunch.com/2020/02/23/china-roundup-tech-companies-coronavirus/

https://digital.di.se/artikel/kinesiska-teknikjatten-gor-133-miljarder-i-vinst-corona-har-ingen-betydande-paverkan

https://www.businessdailyafrica.com/corporate/tech/How-tech-can-be-the-saviour-in-corona-lockdown/4258474-5496064-eoojsn/index.html

Enstaka rapporter om driftstörningar på internet, men ingen märkbar ökning: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.731963/stora-driftstorningar-drabbade-manga-hemmajobbare

https://downdetector.se/

Sjöfart – svårt för färjerederierna och obalans i varuflöden

Finland stänger gränsen och stoppar färjetrafik: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/17/regeringens-presskonferens-trafiken-over-finlands-granser-begransas-flygplatser

Färjerederierna med stor andel passagerartrafik drabbas hårdast: https://www.sjofartstidningen.se/svar-situation-farjetrafiken/ https://www.sjofartstidningen.se/passagerartrafiken-drabbas-hart/

Covid-19 skapar obalans hos APM Terminals.

Den obalans som råder mellan import och export skapar utmaningar för svenska företag. Flera rederier ökar nu flödet av tomma container till Göteborg och de oceangående fartyg som trafikerar Göteborg anlöper fortsatt varje vecka som normalt. Från och med förra veckan och framåt, dubbleras inflödet av tomcontainrar till Göteborg jämfört med normalt. Den största delen av de containrar som används för export, kommer i vanliga fall via Sveriges importflöden.

- Obalansen som finns mellan minskad import och stort behov av export är fortsatt den största utmaningen för våra kunder, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg. Vi ser samtidigt att alla rederier gör sitt bästa för att maximera såväl importen som exporten till Sverige utifrån sina förutsättningar.

De tomcontainrar som nu skeppas till Göteborg, kommer från andra delar av Europa där det finns ett överskott. Genom det stora linjeutbud som finns i Göteborg, finns bättre möjligheter att styra flöden hit, och Göteborg är i och med storleken mindre känsligt än andra hamnar i Sverige.

- Vi följer utvecklingen noga och är hela tiden i tät dialog med våra kunder för att vara flexibla och anpassa oss till rådande förutsättningar, önskemål och prioriteringar, säger Magnus Lundberg. Totalt sett ser vi en viss minskning av volymerna de närmaste veckorna samtidigt som vi är beredda på en ökning när hamnarna i Kina återgår till ett normalläge.

Källa: APM Terminals Gothenburg och Åkeritidningen https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/covid-19-skapar-obalans-hos-apm-terminals

Sjöfarten i Norrköpings hamn fungerar bra. Än så länge flyter verksamheten på som planerat i Norrköpings hamn. Källa: Folkbladet

Sjöfartens AIS-system kan och bör användas för modellering av smittspridning.

Luftfart

Visby flygplats ställer in hälften av nästa veckas trafik. Ytterligare neddragningar kan komma. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7431630 

Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerar luftbro för medicinsk skyddsutrustning: https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-och-svenskt-industriflyg-etablerar-luftbro-for-medicinsk-skyddsutrustning,c3062476

Buss

Bussföretagen inom besöksnäringen drabbas hårt Källa: Värnamo Nyheter 18 mars

Krisande bussföretag vill slippa betala tillbaka avbokade resor. Källa: Sydsvenskan 18 mars

Kollektivtrafik – minskat resande, inställda avgångar och nya regler för passagerare

Det är betydligt färre som väljer att åka kollektivt i spåren av rädslan för corona. Samtidigt införs nya rutiner för resenärer som ska åka med Länstrafikens bussar. Resenärer uppmanas att kliva på bak i bussen, sätena närmast chauffören får ingen sitta på och inga biljetter säljs ombord. Källor: SR Örebro https://sverigesradio.se/artikel/7432117, Dalslänningen.

Kontantfritt på X-trafiks bussar och X-tåg från och med torsdag. Den främsta anledningen till förändringen, som till att börja med är tillfällig, är att förarnas sociala kontakter med resenärerna ska minskas - i coronavirusets spår.

- Det handlar egentligen inte om smittorisker via kontanterna i sig, men det finns förare som upplever en oro för sin arbetsmiljö. Det är några av trafikföretagen och fackliga organisationer som reagerat och uppmanat X-trafik att sluta med kontanthanteringen under en period, säger Marie Nordmark, avdelningschef på X-trafik, i ett pressmeddelande.

- I närliggande regioner har de sociala mötena med förarna också minimerats, och som situationen är bedömer vi att en rimlig åtgärd är att ta bort kontanterna.

De som i dag betalar med kontanter kan i stället köpa biljett i X-trafiks app, betala med betalkort eller reskassa ombord. Källa: Hela Hälsingland

Neddragningar i kollektivtrafiken i Västerbotten då det saknas förare p.g.a. coronaviruset. Resandet har också minskat. Länstrafiken meddelar också att det förs en dialog med Skellefteå kommun kring vilka neddragningar vi kan behöva göra i trafiken i den kommunen. Källa: Norran 18 mars

Blekingetrafiken har tappat 30 procent av resenärerna. https://www.blt.se/nyheter/blekingetrafiken-har-tappat-30-procent-av-resenarerna/

Växande målkonflikter för Londons kollektivtrafik: smittskydd, tillgänglighet och säkerhet: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/key-issues-for-transport-for-london-during-coronavirus-lockdown

https://metro.co.uk/2020/03/18/london-lockdown-plans-see-transport-halted-businesses-forced-close-12420612/

Serviceresor

Serviceresor för en person i taget. Kronoberg Länstrafiken har låtit meddela att som ytterligare en säkerhetsåtgärd kommer serviceresor att i första hand låta resenärer resa ensamma i fordonen.I dagsläget finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst, men för att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen av det nya coronaviruset covid-19 kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. Källa: Kronoberg Länstrafiken Smålänningen https://www.smalanningen.se/artikel/serviceresor-for-en-person-i-taget

Miljö och klimat

Coronaklimatet: ”Omvärlden blir återigen större och mer avlägsen”: https://www.dn.se/kultur-noje/coronaklimatet-omvarlden-blir-aterigen-storre-och-mer-avlagsen/

Minskad båttrafik i Venedig leder till renare vatten: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7433059

Natures sammanfattning av utvecklingen

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00758-2

Spåkulan

Harvardekonom: Kan se en snabb återhämtning: https://www.svd.se/harvardekonomen-vill-ha-minusranta-pa-34-procent?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...