Omvärldsbevakning av covid-19 - den 18 augusti. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes

Igår rapporterade Region Stockholm att antalet som vårdas för covid-19 på akutsjukhusen i regionen har ökat från 46 fall till 58 sedan i torsdags: https://www.svd.se/nedgangen-i-stockholm-ar-bruten-det-ar-sakert?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd

I många områden som har haft en omfattande smittspridning av det nya coronaviruset har 15–20 procent av befolkningen utvecklat antikroppar oavsett vilka åtgärder som vidtagits. Detta väcker frågor kring immunitet och om det räcker med att 15-20 procent har antikroppar för att smittspridningen ska klingar av. Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, menar att vi vet för lite för att kunna dra sådana slutsatser. Jan Albert tror att smittspridningen kommer att ta fart igen i Sverige i höst, men troligtvis inte i lika stor omfattning som i våras: https://www.di.se/nyheter/ar-detta-coronavirusets-magiska-grans/

Eu

EU-kommissionen anser att den svenska och danska statens deltagande i rekapitaliseringsplanen för flygbolaget SAS är förenligt med tillämpliga EU-regler för statsstöd: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/eu-godkanner-miljardstod-till-sas

Utrikes

Finlands kommunikationsminister kommer idag att lägga fram ett förslag på att avbryta flyglinjen mellan Helsingfors och Skopje i Nordmakedonien. Bakgrunden är att många personer på flygen har varit smittade med coronaviruset. Finlands regering kommer att diskutera denna och andra gränsfrågor vid en sammanträde senare under dagen: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/17/kommunikationsminister-harakka-jag-kommer-presentera-ett-forslag-pa-avbruten

Nederländerna upphäver kravet på karantän för de som reser in från alla regioner i Sverige med undantag för Västra Götaland. Nederländare som besöker Sverige slipper också att sitta i karantän när de kommer hem. För de som reser till Nederländerna från Västra Götaland gäller fortfarande regeln om 14 dagars karantän vid ankomst. Krav på munskydd finns bara på några platser i Amsterdam och Rotterdam och gäller för de som är över 13 år: https://tt.omni.se/kod-gul-for-nastan-alla-svenskar-i-nederlanderna/a/GGz3GQ

Igår tog Italien bort förbudet mot kryssningar. Kort därefter påbörjade MSC Grandiosa kryssningen mellan städer i Italien och Malta med 1 500 passagerare ombord, vilket utgör 30 procent av den normala kapaciteten. Det är den första kryssningen med ett större fartyg i Medelhavet på fem månader: https://www.telegraph.co.uk/travel/news/msc-grandiosa-first-mediterrean-cruise-pandemic-italy-malta/

19 europeiska länder har rapporterat nivåer på antalet nya konstaterade smittade av covid-19 som överstiger 20 fall per 100 000 invånare. Särskilt alarmerande är situationen i Spanien vilket föranlett nya restriktioner i flera regioner: https://www.theguardian.com/world/2020/aug/17/global-report-alarm-over-covid-case-rates-19-european-countries

Efter att smittotalen ökat inför Malta striktare restriktioner från och med imorgon: https://timesofmalta.com/articles/view/fearne-gauci-to-announce-new-covid-19-measures-at-11am.812367?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=48144d5382-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_17_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-48144d5382-190620276

Fram tills nu har Libyen klarat sig ganska bra ifrån pandemin: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-libya/pandemic-starts-to-surge-in-conflict-hit-libya-idUSKCN25D1U9?il=0

Antalet bekräftade coronasmittade i Indien fortsätter att öka och under de senaste två veckorna har fler än 50.000 nya fall registrerats varje dag. Studier visar samtidigt att en stor del av befolkningen i bland annat Delhi och i Bombays slumområden har antikroppar mot coronaviruset, vilket gör att utvecklingen i Indien är svår att bedöma: https://www.di.se/nyheter/osakert-coronalage-i-miljardlandet-indien/

Sysselsättning och ekonomi

Permitteringsstödet i Tyskland kan komma att förlängas enligt ett nytt förslag. Syftet med stödet är att minska varsel och uppsägningar och få arbetsgivare att behålla personal och kompetens under krisen: https://www.di.se/live/tyskt-forslag-om-forlangt-permitteringsstod/

Den brittiska ekonomin är på väg mot en snabb återhämtning och konsumtionen har återtagit nästan hälften av nedgången i spåren av pandemin enligt Bank of England: https://www.di.se/live/bank-of-england-ekonom-ser-snabb-aterhamtning-for-ekonomin/

Boeing presenterar ett nytt paket  med olika förmåner för att förmå anställda att säga upp sig frivilligt. Paketet kan ses som ett ytterligare tecken på hur hårt flygplanstillverkaren drabbats av minskad efterfrågan i coronapandemins spår: https://www.reuters.com/article/us-boeing-layoffs/boeing-to-offer-second-layoff-plan-ceo-calhoun-sees-smaller-market-ahead-idUSKCN25E01F

Transporter och resande

Luftfart – fortsatt försiktig ökning

Luftrumsrörelser i Sverige vecka 33 10/8- 16/8 jämfört med samma vecka 2019 och föregående vecka, vecka 32, 2020:                                                 

                       2019              2020                Jmf 2019      Jmf v. 32

Måndag          2 314              800                 -65,4%            0,0%

Tisdag            2 258              755                 -66,6%            -1,6%

Onsdag          2 358              855                 -63,7%            3,6%

Torsdag          2 342              874                 -62,7%            5,6%

Fredag           2 292              879                 -61,6%            2,7%

Lördag           1 884              687                 -63,5%            3,8%

Söndag          2 195              812                 -63,0%            3,6%

Källa: Luftfartsverket

Ryanair planerar att ställa in var femte flygning under september och oktober till följd av försämrat bokningsläge. De största minskningarna kommer att ske på rutter till och från Frankrike, Spanien, Sverige och Irland. Bolaget uppger att skärpta karantänsbestämmelser är den främsta orsaken till försämringen av bokningsläget: https://www.theguardian.com/business/2020/aug/17/ryanair-cancels-fifth-flights-quarantine-restrictions-bookings

https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ryanair/rns/regulatory-story.aspx?cid=901&newsid=1408944

Sjöfart – lärdomar om smittspridning på fartyg: låt passagerare gå i land

Kryssningsfartyget Diamond Princess och smittspridning på fartyg. Bättre att låta passagerare gå i land än att isolera de på fartyget enligt epidemiologen Joacim Rocklöv: https://www.dn.se/ekonomi/sa-blev-kryssningsfartygen-en-symbol-for-coronakrisen/

Vägtrafik – åkeribranschen har klarat sig relativt bra

En enkätundersökning som genomförts av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) visar att åkeribranschen klarat sig förhållandevis bra under pandemin. Skogsindustrin, styckegods (som exempelvis kör transporter till matbutiker) samt bygg- och anläggning är delar av åkerinäringen har knappt påverkats alls. Efterfrågan på transporter har drivits på av ökad e-handel och att fler bygger om hemma. En fjärdedel av åkerierna planerar även att anställa. De närmaste sex månaderna och inom ett halvår behövs 1.600 nya förare och under det kommande året 3.000 förare. https://www.dn.se/ekonomi/e-handel-och-hemmabygge-ger-skjuts-at-akerinaringen-otroligt-mycket-jobb/

Trafiken och intäkterna på Öresundsbron föll kraftigt under ett halvår som djupt präglats av coronapandemin. Totaltrafiken över bron minskade med knappt 40 procent jämfört med samma period i fjol. Öresundsbrokonsortiets intäkter minskade med 294 miljoner svenska kronor till ganska precis en miljard under det första halvåret: https://www.transportnet.se/article/view/730613/oresundsbrons_trafik_foll_40_procent?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Kollektivtrafik – olika uppfattningar om vem som ansvarar för att minskad smittspridning – nedgång i komfort och turtäthet väntas bestå

Gotland: Det är upp till busschauffören att avgöra exakt hur många som får gå ombord på varje buss i den gotländska kollektivtrafiken under coronapandemin, även om riktlinjerna säger att bussen som mest får vara ungefär halvfull: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7534556

Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik:”När det är fullt måste resenärerna själva göra bedömningen att välja bort kollektivtrafiken”: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/tr%C3%A4ngseln-i-kollektivtrafiken-m%C3%A5ste-planera-sin-resa-mycket-tidigare-13286243

På flera håll i Skåne vittnades det under måndagsmorgonen om överfulla bussar mitt i rusningstrafiken: https://www.expressen.se/kvallsposten/larm-om-trangsel-fran-bussar-skrattretande/

Fullt även på bussar i Älvsjö, söder om Stockholm: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb9O3g/trangsel-oro-nar-jobb-och-skola-drar-igang

Skyddsombud orolig för trängsel på spårvagnarna i Göteborg: https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sp%C3%A5rvagnsf%C3%B6rarnas-oro-riktar-kritik-mot-v%C3%A4sttrafik-1.32645708

I Blekinge uppmanas resenärer att inte resa mellan klockan sju och åtta på morgonen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/risk-for-trangsel-i-kollektivtrafiken-vid-skolstart

Nedgången i komfort och turtäthet riskerar att bestå även när pandemin mattas av: https://www.sydsvenskan.se/2020-08-17/nya-resvanor-minskar-behovet-av-bussar-och-tag-glesare-turer

Extra – förtätning har tappat sin glans

Pandemin förändrar arkitektur och design. Många av oss tycker att öppet och glest känns lockande och att stadsplaneringens modeord ”förtätning” har förlorat sin slagkraft: https://www.dn.se/kultur-noje/sa-forandrar-pandemin-arkitektur-och-design/


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...