Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 juli.

Politik och åtgärder

Inrikes

Regeringen gör insats för att stärka besöksnäringens återhämtning.

Myndigheter ser över föreskrifterna för buss- och tågresor
https://www.bussmagasinet.se/2020/07/covid-19-buss-och-tagresor-ses-over/

EU

Kraven är många på det coronastöd och den nya långtidsbudget som EU:s stats- och regeringschefer nu samlas för att förhandla fram
https://www.dn.se/nyheter/varlden/lang-dags-fard-mot-budget-vid-eu-toppmote/

Utrikes

Israel inför nya begränsningar under helgen i ett försök att minska smittspridningen från det senaste utbrottet av covid-19. Stängning av köpcentrum, affärer och pooler är en av åtgärderna som sker mot bakgrund av växande protester mot hur regeringen har hanterat coronapandemin. Från 24 juli kan det bli aktuellt med mer genomgripande nedstängningar av landet om smittsituationen inte förbättrats.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel/israel-sets-new-weekend-shutdown-to-fight-coronavirus-surge-idUSKCN24I0ET

Kanadas regering utlovar ett stödpaket på 14 miljarder dollar till landets provinser och territorier för att täcka kostnader för att återstarta ekonomin efter flera månaders nedstängning. Det kan gälla kostnader för kontaktspårning, tillhandahållande av skyddsutrustning till arbetare, stöd till kommuner, ”säkra platser" för dagvård och förbättra äldreomsorg för äldre.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada/canada-to-spend-c19-billion-on-safe-restart-after-lockdown-trudeau-says-idUSKCN24H33A

Den rika världens oförmåga att stödja fattigare länder under coronapandemin kan leda till att 640 miljoner människor smittas och 1,7 miljoner dödas i världens fattigaste länder enligt en rapport framtagen på uppdrag av FN. Många människor kommer att drabbas hårt av sociala distanseringsåtgärder som förstör den lokala ekonomin.
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/covid-19-may-devastate-poorest-nations-if-west-does-not-act-warns-un

Sysselsättning och ekonomi

Volvo tappar flera miljarder i omsättning under pandemin
https://www.dn.se/ekonomi/nagot-battre-an-vantat-av-volvo/

Transporter

Luftfart

British Airways pensionerar sina Boeing 747-400 (Jumbojet) flygplan till följd av vikande efterfrågan i coronapandemins spår. Flygbolaget uppger att de istället kommer att satsa på mer bränslesnåla moderna flygplansmodeller i framtiden.
https://www.bbc.com/news/business-53426886

Staden Urumqi i västra Kina avbokar hundratals flyg efter rapport om nytt virusutbrott
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-china-cases/chinas-western-urumqi-cancels-hundreds-of-flights-after-report-of-new-virus-case-idUKKCN24I00Q?il=0

Sjöfart

Pandemin har slagit hårt mot svensk sjöfart
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7511413

Extra

Ovanligt många svenskar har ansökt om finskt medborgarskap. Sannolikt är förklaringen att svenskar vill säkerställa möjligheten att resa till Finland. De som ansökt om finskt medborgarskap är före detta finska medborgare.
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/16/ovanligt-manga-svenskar-har-ansokt-om-finskt-medborgarskap-vi-har-fatt-in-dubbelt


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...