Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – en miljard på laddinfrastruktur i budgeten

Regeringen med stöd av L och C föreslår att drygt en miljard kronor satsas 2021-2022 för att bygga ut laddinfrastrukturen och påskynda elektrifieringen av tunga fordon. Fossilfritt flyg, inklusive elflyg, tillförs 100 miljoner kronor under 2021-2022.

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/besoksforbudet-pa-aldreboenden-upphor-1-oktober/

EU – flygbolagens slot-dispens förlängs

EU-kommissionen förlänger flygbolagens slot-dispens för vintersäsongen till 27 mars nästa år: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1645

Utrikes – det internationella resandet föll med 65 procent under det första halvåret

Det internationella resandet föll med 65 procent under det första halvåret enlig data från Världsturismorganisationen: https://www.reuters.com/article/us-tourism-arrivals/international-travel-fell-65-in-first-half-could-take-four-years-to-recover-u-n-tourism-body-says-idUSKBN2662YK https://www.iea.org/reports/oil-market-report-september-2020

Irland har beslutat att behålla sina stränga restriktioner månaden ut. Sannolikt kommer resenärer från Italien och Grekland tvingas att sitta i karantän när irländska regeringen uppdaterar sin ”gröna lista”. Ryanair har vidtagit rättsliga åtgärder och hotar att stänga två av sina baser i landet för att försöka tvinga regeringen att lätta på restriktionerna: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ireland/ireland-delays-relaxing-strict-covid-19-travel-restrictions-until-october-idUSKBN2661UF

Japans export uppvisade en tvåsiffrig nedgång för sjätte månaden i följd på grund av den globala nedgången i coronapandemins spår. Bilar är den exportvara som minskat allra mest. Elektronikvaror som används vid hemarbete har klarat sig bäst genom krisen:  https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-trade/japans-exports-extend-double-digit-declines-as-pandemic-hits-demand-idUSKBN2663KO

Sysselsättning och ekonomi

Oljeorganisationen IEA, International Energy Agency, har sänkt sin prognos för global efterfrågan på olja för helåret, till följd av en ökning i coronafall och fortsatt hemarbete och svaghet i flygsektorn. Prognosen för 2021 ligger fast vid en nivå på 97,1 miljoner fat om dagen. Det motsvarar en ökning med cirka 5,5 miljoner fat per dag: https://www.dagensps.se/telegram/iae-sanker-sin-prognos-for-globala-efterfragan-pa-olja-for-2020/

Transporter och resande

Resmönster  – fler tar bilen och färre åker kollektivt världen över

Data från kollektivtrafikappen Transit, som täcker 175 storstadsområden världen över, visar att antalet kollektiva resor ökar betydligt långsammare än antalet privata resor. Förklaringen tros vara att de som har möjlighet hellre väljer egen bil än exempelvis buss, i syfte att undvika att exponeras för coronaviruset. Ytterligare ett tecken på den ökande fordonstrafiken är att försäljningen av drivmedel har tagit fart. Enligt norska analysföretaget Rystad Energy ökade efterfrågan med i genomsnitt 700 000 fat om dagen under de tio första dagarna i september, jämfört med i somras. En ökning som emellertid sker från den lägsta nivån på många år: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/86w95w/fler-tar-bilen-men-farre-reser-kollektivt

Luftfart – det första covid-19 femstjärniga flygplatsen är Roms Fiumicino

Roms flygplats Fiumicino har blivit den första flygplatsen i världen att erhålla covid-19 femstjärniga flygplatsbetyg. Det är Skytrax, ett internationellt värderingsorgan för flygplatsindustrin som har gjort bedömningen: https://edition.cnn.com/travel/article/rome-fiumicino-airport-anti-covid-skytrax/index.html?utm_source=fbCNNtr&utm_content=2020-09-15T10%3A12%3A39&utm_term=link&utm_medium=social

Emirates återupptog passagerartrafiken mellan Dubai och Moskva i fredags.

Kommer covid-19 påverka hur stolarna är placerade på flygplanen och kommer vi se barriärer mellan passagerare?  Varje förändring av kabinen får inte innebära någon säkerhetsrisk och måste certifieras. De höga kostnaderna för att radikalt förändra kabinen talar för att flygbolagen kommer att fokusera på enklare lösningar: https://edition.cnn.com/travel/article/airplane-seat-design-pandemic/index.html

Kollektivtrafik – Västtrafik planerar att dimensionera och utveckla trafiken efter nya resvanor

Enligt Västtrafik har det kollektiva resandet minskat med 30 procent sedan i februari. I vecka 14 var resandet nere på 50-60 procent. Västtrafik planerar att dimensionera och utveckla trafiken efter nya resvanor: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7554387

Region Stockholms trafiknämnd utreder hur man ska klara kollektivtrafiken fram till 2050. Rapporten visar att kollektivtrafik in mot city kommer att öka, till del på grund av trängseln i vägnätet. Tunnelbanan kommer att klara av ökningen av resenärer, men kapacitetsbrist kommer att uppstå på pendeltåg (trots utbyggd Citybanan), tvärbanan, blåbussarna i innerstan och de tvärgående 170-linjerna.

Vägtrafik – antalet omkomna minskar

Under augusti månad i år omkom 17 personer i vägtrafiken och 1 418 skadades (151 svårt skadade och 1 267 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 september. Det är 17 färre omkomna än under augusti förra året: https://www.mynewsdesk.com/se/transportstyrelsen/pressreleases/17-personer-omkom-i-augustitrafiken-paa-vaeg-3034439

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...