Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 mars.

Tveksam utbrottsstatistik och fortsatt osäkerhet

Det råder oenighet bland experter om mörkertalet. Det beror naturligtvis på att kunskapsunderlaget brister i kvalitet, dvs. rutiner och rapportering av provtagning. Omfång och rutiner för provtagning skiljer sig både mellan och inom länder. I normalfallet görs provtagning på allvarligare fall, de som söker sig till vården, men i utbrottstider reagerar människor på olika sätt, vare sig de är friska eller sjuka, och länder/regioner hanterar det på olika sätt. Av de anledningarna är siffror över antalet smittade osäkra. Sverige testar inte personer för COVID-19 i samma utsträckning som tidigare varför siffror som redovisas av antalet smittade i Sverige i ännu högre utsträckning är osäkra.

ECDCs senaste riskbedömning för smittspridningen i EU och England visar att EU-länder kan befinna sig i en liknande situation som Italien inom några veckor eller dagar. Publicerad 13 mars: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

Pressträff (Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) om covid-19 måndag den 16 mars 2020 kl 14: https://www.youtube.com/watch?v=n2MajAQvpY8&feature=youtu.be

Sverige följer Storbritannien. Målgruppsspecifikt snarare än allmänt smittskydd.

Många länder i EU har den senaste veckan stängt gränser och skolor. Storbritannien och Sverige har inte vidtagit lika drastiska åtgärder. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder fram till 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Strategin i Sverige och Storbritannien är att skydda svagare grupper och i övrigt låta utbrottet ha sin gång.

Nedgång i resebranschen och för kollektivtrafiken

Det har väl inte undgått någon att transportsektorn kommer att drabbas hårt av Coronautbrottet. Det har slagit hårdast mot flyg- och kryssningsbranschen, men slår även mot kollektivtrafik. Flera företag har varslat (SAS) och efterfrågar stödpaket från regeringen. Regeringen lade idag fram ett stödpaket för svenska företag och jobb på upp till 300 miljarder kronor.

I och med att vi stannar hemma istället för att åka till jobbet eller utomlands blir konsekvenserna därefter, ett allmänt lägre resande. Kollektivtrafiken verkar ändå klart mer drabbad än biltrafiken. Det är inget att förvånas över, med tanke på riskuppfattningar. I andra länder är det tydligare uttryckt från myndigheter och enskilda infektionsläkare att kollektivtrafiken innebär en risk, samt att det är bra att undvika rusningstrafik om det går. Det görs också neddragningar av trafik, informationsinsatser och extra insatser för rengöring. I Sverige har ansvariga för kollektivtrafiken reagerat mer passivt. I regel hänvisar man bara till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Brist på sjukvårdsmaterial och fokus på varukedjor

Brist på sjukvårdsmaterial har satt fokus på lagerhållning, varukedjor, logistik och totalförsvaret. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att upphandla sjukvårdsmateriel och våra nordiska grannar har aktiverat eller förbereder sig på att aktivera stödpaket och beredskapslagar. Finland: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/15/statsminister-marin-forberedelser-gors-sa-vi-snabbt-kan-ta-i-bruk-beredskapslagar

Webbsidor där antalet smittade redovisas:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige

WHO hänvisar till denna realtidskarta om smittspridningen:
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Wikipedia, med referenser: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_testing.

Our World in Data: https://ourworldindata.org/coronavirus.

Generella länkar till organisationer som följer smittspridningen ur olika perspektiv:

WHOs nyhetstjänst: https://flunewseurope.org/

World Health Organisation: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

(bekräftad och sammanställd myndighetsinformation. MSB ansvarar för denna tjänst)

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

The Guardians bevakning:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/15/britain-goes-it-alone-over-coronavirus-we-can-only-hope-the-gamble-pays-off

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/behavioural-scientists-form-new-front-in-battle-against-coronavirus

https://www.theguardian.com/science/2020/mar/12/coronavirus-most-infections-spread-by-people-yet-to-show-symptoms-scientists

Englands information om COVID-19:

https://www.gov.uk/coronavirus

UKs pressträff där det framgår att det är viktigt att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt: https://www.youtube.com/watch?v=A0chs7bVQ8Y&app=desktop

Forskning (Nature och Science har också intressanta saker):

https://techcrunch.com/2020/03/13/three-travel-startups-tell-us-how-theyre-responding-to-the-coronavirus-crisis/?guccounter=1

Sammanställning av läget i amerikansk kollektivtrafik:

https://sverigesradio.se/artikel/7425371

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8104345/Commuters-abandon-London-Tube-amid-coronavirus-panic-Heathrows-Terminal-5-empty.html

https://www.crainsnewyork.com/coronavirus/traffic-and-train-ridership-plummets-48-new-york

https://www.theverge.com/2020/3/13/21179032/public-transportation-coronavirus-covid19-ridership-nyc-sf-la-dc

https://www.theverge.com/2020/3/9/21168516/coronavirus-covid19-city-public-transportaion-subway-bus-cleaning

https://www.vox.com/the-goods/2020/3/13/21177324/public-transit-pandemic-coronavirus


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...