Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 juli.

Politik och åtgärder

EU

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att förbereda sig för en eventuell andra våg av coronapandemin genom att bygga upp lager av medicinsk utrustning och öka hälsovårdens kapacitet och testning, särskilt bland utsatta grupper.
https://www.politico.eu/article/commission-summer-is-for-coronavirus-second-wave-prep-not-vacation-travel-restrictions-borders/

Utrikes

Flera norska turismkommuner har drabbats hårt av coronapandemin då vinterturismen nästan uteblev. Norska stugturister på sommarsemester kan bli räddningen för flera av dem när semestern i högre utsträckning sker på hemmaplan.
https://www.nrk.no/osloogviken/fleire-brukar-_vinterhytta_-i-sommar-1.15090327

Coronapandemin har gjort många europeiska medborgare mer medvetna om andras svårigheter och fått dem att vilja förändra samhället, enligt en ny undersökning genomförd i sex länder. Önskan om en nystart var särskilt uppenbar när det gäller miljöfrågor.
https://www.politico.eu/article/pandemic-has-made-europeans-thirsty-for-change-poll-finds/

Kanada närmar sig noll dödsfall under ett dygn för första gången sedan mars. Men hälsoexperter och politiker oroar sig för att en snabb öppning av ekonomin i kombination med närheten till USA kan medföra en snabb försämring av smittläget i Kanada.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada/as-canada-nears-zero-covid-19-deaths-officials-fear-reopening-spike-u-s-risk-idUSKCN24G2ED

Marocko kan vara en potentiell vinnare när europeiska företag strävar efter att förkorta sina leveranskedjor i coronapandemins spår.
https://www.dw.com/en/chinas-economic-loss-could-be-moroccos-gain/a-54185645

Antalet konstaterade fall av covid-19 ökar snabbt i Sydafrika. Landet genomförde en nedstängning av landet redan i slutet av mars som togs bort av omsorg av den ekonomiska utvecklingen. När smittspridningen tar fart igen har presidenten bland annat infört ett nattligt utegångsförbud och förbud mot alkoholförsäljning. Antalet döda uppgår till 4 453 vilket mot bakgrund av smittläget och sjukvårdens begränsade kapacitet kan tyckas förvånansvärt lågt. Landets unga befolkning kan vara en förklaring till det låga dödstalet.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-safrica/south-africa-covid-19-cases-surpass-300000-says-health-ministry-idUSKCN24G258

Transporter

Luftfart

Krisen för turismen – 95 procent färre resenärer i juni på Arlanda och Bromma.

Icelandair ökar trafiken på Stockholm och Skandinavien
https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13802

Avtal på plats – räddar Sunclass Airlines och bolaget bakom Ving
https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=13801&KatID=1

Sjöfart

Oro för corona bland lotsar inom sjöfarten
https://sverigesradio.se/artikel/7515153

Tallinks alla fartyg till sjöss för första gången sedan i mars
https://www.bussmagasinet.se/2020/07/alla-fartyg-till-sjoss-for-forsta-gangen-pa-fyra-manader/

Kollektivtrafik

Hot om stopp i busstrafiken i Västernorrland efter konflikt om pengar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/hot-om-stopp-i-kollektivtrafiken-efter-konflikt-om-pengar

Bussbolaget i Västernorrland kräver miljoner utöver avtalet
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nobinas-kraver-miljoner-utover-avtalet


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...