Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – 5,4 miljarder till hållbara transporter – samboende med smittad kan få stanna hemma

Regeringen föreslår nära tio miljarder kronor i satsningar på klimat- och miljöområdet i budgeten för 2021. 5,4 miljarder ska gå till att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det handlar till exempel om utökad miljöbilsbonus och skärpta krav på vad som räknas som miljöbilar, stöd till järnvägstransporter och underhåll av järnvägar, skärpta krav på inblandning av biodrivmedel för både bilar och flygplan samt satsningar på cykelvägnät. Ett riktat stöd till kollektivtrafik om 2 miljarder ingår också. Enligt Isabella Lövin ska dessa transportsatsningar sammantaget leda till att Sverige når det särskilda klimatmålet att minska utsläppen från inrikesresor med 70 procent 2030 jämfört med 2010: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/gron-aterhamtning-ska-ta-sverige-ur-dubbla-kriser/

https://tt.omni.se/oklar-klimateffekt-av-grona-budgetmiljarder/a/QmlgoA

https://www.transportnet.se/article/view/739422/penningregn_over_green_cargo?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Två extra miljarder till kollektivtrafiken anser bland andra SKR, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag är otillräckligt: https://www.bussmagasinet.se/2020/09/skr-tva-extra-miljarder-helt-otillrackligt/ https://www.bussmagasinet.se/2020/09/sorgligt-av-regeringen/

https://www.bussmagasinet.se/2020/09/bussforetagen-markligt-ologiskt-och-ett-drapslag-av-regeringen/

Nu utreds om behandlande läkare ska rekommenderas att besluta att personer över 16 år som bor i samma hushåll som en smittad ska stanna hemma och till exempel inte gå till jobbet. Enligt Folkhälsomyndigheten sker den största smittspridningen i hemmen, och den pågående utredningen syftar till att underlätta för personer att stanna hemma. Läkarbeslut om förhållningsregler ger rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7552129

Igår hävde avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Beslutet kommer efter att Storbritannien i lördags hävde kravet på att resenärer från Sverige måste sitta i karantän: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesök: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/aeldre-och-riskgrupper-uppmanas-aaka-bil-till-planerade-vaardbesoek-3033338

Utrikes – Norge kan komma att häva karantänskrav för fler svenska regioner i veckan

Färre testar positivt för covid-19 i flera svenska regioner och europeiska länder. Följande svenska regioner kan bli gula när Norges regering fattar beslut senare under veckan: Gävleborg, Blekinge; Kalmar, Uppsala och Östergötland. Följande europeiska länder eller självstyrande områden kan komma att växla från rött till gult: Polen, Island, Färöarna och Lichtenstein: https://www.nrk.no/norge/flere-land-og-svenske-regioner-kan-bli-gule-1.15160685

Vi har tidigare rapporterat om att Finlands regering planerar en lagändring som gör att utländska resenärer inte kan komma till Finland utan att uppvisa ett negativt coronatestresultat. Flera myndigheter pekar på att utformningen av lagförslaget är för vag. Polisstyrelsen påpekar exempelvis att en resenär enligt lagförslaget kan kringgå bestämmelserna genom att resa från ett högriskland till ett land med lägre coronarisk och sedan direkt resa till Finland från detta land. Det är alltså svårt att veta var resenären har inlett sin resa: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/14/myndigheterna-efterlyser-specificeringar-i-regeringens-planerade-coronatestlag

Regeln i Storbritannien om att grupper på maximalt sex personer får umgås samtidigt skulle ha trätt i kraft i lördags, men sköts fram till igår, måndag 14 september: https://news.sky.com/story/coronavirus-another-2-621-covid-19-cases-confirmed-in-uk-as-rule-of-six-kicks-in-12071845

Hårdare restriktioner införs i Marseille och Bordeaux gällande badstränder, besök på äldreboenden och begränsningar av antalet människor som deltar i utomhusaktiviteter. Bakgrunden är att antalet lediga intensivvårdsplatser snabbt minskar till följd av ökad spridning av covid-19: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-measures/two-of-frances-largest-cities-impose-stricter-covid-19-measures-idUSKBN2652FN

Kanadas tre största provinser uppvisar stora ökningar av antalet konstaterade fall av covid-19. Det finns en oro för att systemet för testning inte kommer att ha tillräcklig kapacitet för att klara en ökning i samband med att skolorna öppnar: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada-testing/covid-19-cases-rise-in-canada-schools-to-put-pressure-on-testing-system-idUSKBN26534M

Nya Zeeland lyfter restriktioner den 21 september, men Auckland är undantaget: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-newzealand/new-zealand-to-lift-coronavirus-curbs-in-most-of-country-on-september-21-idUSKBN265030

Sysselsättning och ekonomi – hög arbetslöshet men fler får jobb och börjar studera

I slutet av augusti var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7,0 procent till 9,1 procent på ett år. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var drygt 72 000 i augusti, vilket är en ökning med ungefär 24 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Därmed har arbetslösheten ökat från 8,9 procent till 13,3 procent på ett år. Samtidigt ökar antalet som lämnar Arbetsförmedlingen för jobb och studier. De som får jobb är i huvudsak personer som blev arbetslösa under pandemin och som har gymnasieutbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=9A277D72559661D4

Frankrikes centralbank justerar upp sina BNP-prognoser för i år och nästa år, men sänker samtidigt prognosen för 2022. Frankrikes BNP bedöms därmed falla 8,7 procent i år för att därefter stiga 7,4 procent 2021. I föregående prognos, i juli, väntades BNP falla 10,3 procent i år och stiga 6,9 procent 2021: https://www.di.se/live/frankrikes-centralbank-justerar-upp-sin-bnp-prognos/

Transporter och resande

Bantrafik  – ny järnvägsstatistik idag klockan 9:30

Idag klockan 9:30 publicerar Trafikanalys järnvägsstatistik för kvartal 2 2020: https://www.trafa.se/bantrafik/jarnvagstransporter/jarnvagstransporter-2020-kvartal-2-8845/

Luftfart – inrikesmarknad i förändring – Bromma flygplast inte en bra affär – covid-19 sprids inte så lätt på flygplan

Den svenska inrikesmarknaden genomgår just nu en förändring där de nya flygbolagen tar för sig av marknaden: https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=13875

Swedavias konsekvensanalys av de affärsmässiga förutsättningarna kring en eventuell förtida avveckling av Bromma flygplats visar att det inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare och att en konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjlig. Därtill bedöms inte Bromma kunna vara kvar som flygplats efter 2038, då det nuvarande arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut. Ett politiskt beslut om att stänga Bromma i förtid bör dock fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande, säger Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia.

Swedavia bedömer att den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt kan inrymmas på Arlanda utan ytterligare infrastrukturinvesteringar. På längre sikt krävs ytterligare satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda, oavsett om Bromma läggs ner i förtid eller ej. Dessa investeringar inkluderar även ytterligare en rullbana på Arlanda. Arlanda behöver också fortsatt kunna fungera som katalysator för flygbranschens pågående klimatomställning. Om Bromma lägger ner kan vissa orter i Sverige få försämrade flygförbindelser till Stockholm. Samtidigt får andra orter bättre nationell och internationell tillgänglighet genom att samla inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats: https://www.transportnet.se/article/view/739400/swedavia_tycker_att_bromma_ska_laggas_ner?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Airbus ser att krisen är djupare och längre än vad de trott: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/09/14/airbus-krisen-djupare-och-langre-an-vi-tidigare-har-trott-vd.html

Inte så lätt att få covid-19 på ett flygplan enligt denna artikel: https://www-cnn-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnn.com/travel/amp/odds-catching-covid-19-flight-wellness-scn/index.html

Norwegian och SAS har flest betalningsförelägganden hos Kronofogden: https://www.dn.se/ekonomi/manga-saknar-fortfarande-aterbetalning-for-installda-flygresor/

Sjöfart – strandsatta sjömän på väg hem

Strandsatta besättningsmän från Mauritius har påbörjat sin hemresa efter sju månader. Över 10 000 arbetare på kryssningsfartyg beräknas ha blivit strandsatta till sjöss när pandemin slog till: https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/14/stranded-mauritian-cruise-ship-workers-begin-journey-home-coronavirus

Kollektivtrafik – luftkonditionering på buss underlättar spridning av covid-19

En rapporten som publicerades i den medicinska tidskriften Jama, pekar på att viruset är luftburet och spreds runt i bussen med hjälp av luftkonditioneringen.

Busschaufför i södra Stockholm oroas över smittspridning. Under dagtid är det mycket folk på bussen: https://www.expressen.se/nyheter/busschaufforernas-oro-nagra-plastband-stoppar-inte-viruset/

Corona har inte räddat klimatet, men visat att vi kan anpassa oss:

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/corona-har-inte-raddat-klimatet-men-krisen-har-visat-att-manniskor-kan-anpassa-sig/


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...