Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 juli.

Politik och åtgärder

Inrikes

UD ändrar reseavrådan till flera länder
https://www.svd.se/ud-andrar-reseavradan-till-flera-lander
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Näringsdepartementet ska kontakta SJ om trängseln
https://omni.se/naringsdepartementet-ska-kontakta-sj-om-trangseln/a/1nmgKl
https://tt.omni.se/sj-inga-problem-med-vara-upplagg/a/GG4zkB

EU

EU har beslutat att avlägsna Serbien och Montenegro från listan över länder dit icke nödvändiga resor är tillåtna och som är säkra ur smittohänseende. Beslutet Sker mot bakgrund av ökad coronasmitta i dessa länder. Kvar på ”säkra listan” är: Algeriet, Australien, Kanada, Kina, Georgien, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien och Uruguay.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-travel/eu-removes-serbia-montenegro-from-coronavirus-safe-list-sources-say-idUSKCN24F1RS

FN: s generalsekreterare António Guterres uppmanar alla länders regeringar att se till att stöd för att mildra effekterna av coronapandemin, särskilt de inom transportsektorn, är förenliga med målen i Parisavtalet om klimatförändringar.

Utrikes

Tyskland lättar på karantänskraven för svenskar – välkomnas av resebolagen
https://tt.omni.se/tyskt-besked-efterlangtat-av-resebolag/a/awgXn4

Belgien rapporterar noll dödsfall av covid-19 för första gången sedan mars. Landet har infört ett trafikljussystem för att avgöra vart landets medborgare kan åka och vem som ska sättas i karantän vid återkomst. Systemet har kritiserats av flera länder som pekar på att EU-samarbetet försvåras när restriktionerna begränsar möjligheterna att resa till Bryssel.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-belgium/belgium-once-hard-hit-reports-zero-coronavirus-deaths-for-first-time-since-march-idUSKCN24F0U7

Moskvas bilköer på enorma trafikleder är ökända. Coronapandemin ger transportplanerarna i staden ett tillfälle att omdana transportsystemet och förändra moskvabornas resvanor. Insatserna påminner om liknande insatser i Paris, Sydney, Milano, Aten och Dublin.
https://www.themoscowtimes.com/2020/07/14/bike-lanes-to-encircle-central-moscow-in-new-habits-campaign-a70870

Transporter

Bantrafik

SJ har inte kunnat anpassa sitt bokningssystem – kan inte garantera avstånd till okända resenärer
https://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-vi-kan-inte-garantera-avstand-till-okanda-resenarer/

Luftfart

Statens bolag norpar krisstödet – små aktörer tvingas svälta
https://www.fplus.se/statens-bolag-norpar-krisstodet-sma-aktorer-tvingas-svalta/a/qLGzWL

Norwegian återstartar långlinjetrafiken
https://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=13800&KatID=1

Sjöfart

Viking Line överens med finansiär – får pausa amorteringar till nyår
https://omni.se/viking-line-far-pausa-sina-amorteringar-fram-till-nyar/a/dO6o1J
https://news.cision.com/se/viking-line-abp/r/viking-line--overenskommelse-med-finansiar,c3153958

Kollektivtrafik

Flixbus kör fulla bussar – välkomnar tydligare direktiv från Folkhälsomyndigheten
https://www.dn.se/nyheter/sverige/bussbolag-otydligt-om-avstand-fran-folkhalsomyndigheten/


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...