Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 september. 

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – 50 miljarder på gröna kreditgarantier –  strandträngsel gav inte ökad smittspridning

Regeringen och samarbetspartierna lägger 50 miljarder kronor under de kommande tre åren på gröna kreditgarantier.

Sommarens trängsel på stränder i Sverige gav inte ökad smittspridning: https://tt.omni.se/tegnell-om-strandlarmen-viktiga-signaler/a/dld4qj

Under torsdagens riksdagsdebatt om kollektivtrafikens ekonomi sa infrastrukturminister Tomas Eneroth att han inte utesluter att det kan bli mer pengar till kollektivtrafiken: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/starkt-kollektivtrafik_H710460

Stockholms trafikborgarråd Kristoffer Tamsons (M) varnar för nerdragningar i kollektivtrafiken efter nyår om regeringen inte delar ut mer pengar: https://www.svd.se/sl-behover-mer-pengar--annars-tvingas-de-dra-ner

Debatt: Svenska järnvägsfrämjandet skriver i ett pressmeddelande ”Att inte satsa på den eldrivna järnvägen, när trafiken står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp är att visa ett obefintligt klimatansvar.”: https://www.mynewsdesk.com/se/foereningen_svenska_jaernvaegsfraemjandet/pressreleases/obefintligt-klimatansvar-foer-transporterna-3034188

EU– distribution av ej godkänt coronavaccin kan bli möjligt

Innan ett vaccin kan distribueras krävs ett godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, men det finns ett kryphål i lagen som möjliggör för medlemsländer att tillfälligt distribuera icke-godkända läkemedel för att förhindra att människor skadas. Storbritannien har redan börjat använda undantaget i lagstiftningen. Kommissionen och EMA tar nu fram en modell tillsammans med medlemsstaterna som ska ge stöd i den vetenskapliga bedömningen av vaccin: https://www.politico.eu/article/europe-eyes-loophole-for-early-distribution-of-unlicensed-coronavirus-vaccine/

Utrikes – tecken på andra våg i Europa

Det högsta smittalet i virussjukdomen covid-19 under ett dygn har registrerats enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Antalet smittade steg med 307.930 fall och de största ökningarna förekom i Indien, USA och Brasilien: https://covid19.who.int/

Det svenska incidenstalet - det vill säga hur många smittade som finns per 100 000 invånare - låg under lördagen på 25,7. Finlands gränsvärde ligger på 25,0. Enligt hälsosäkerhetsdirektören på Institutet för hälsa och välfärd är det trenderna som är avgörande, inte små kast. Svenskar kan därför utan karantänspåbud och andra begränsningar komma till Finland från och med nästa lördag: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/13/thl-fritt-fram-for-resor-fran-sverige-fran-och-med-lordagen-trots-sma-kast-i

Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz varnar för att landet är på väg in i en ny fas i coronapandemin, och uppmanar befolkningen att hålla sig till restriktionerna: https://www.di.se/nyheter/osterrike-andra-coronavagen-ar-har/

Antalet smittade ökar även i Frankrike: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-casualties/frances-daily-covid-19-cases-pass-10000-for-first-time-idUSKBN2630XZ?il=0

Ungern utarbetar en krigsplan för att hantera pandemin: https://apnews.com/f958bc9798f49b9baa95abfd620ed9fb

Tyskland utarbetar en ny lag för att skydda arbetstagarnas rättigheter under hemarbete. Det råder dock delade meningar om behovet av en sådan lag i Angela Merkels regering: https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-to-draft-new-law-amid-rise-in-working-from-home/a-54905730

Italiens hälsominister uppmanar befolkningen att hålla avstånd, bära mask och tvätta händerna i sex månader till. Han menar att pandemin sannolikt har ebbat ut efter vintern: https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/09/12/news/il_ministro_speranza_dobbiamo_resistere_altri_sei_mesi_a_fine_inverno_saremo_salvi_-267106388/?ref=RHPPTP-BH-I267065703-C12-P3-S1.8-T1&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=74acdb6a8f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_13_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-74acdb6a8f-190620276

Ett antal franska läkare och hälsoexperter uppmanar befolkningen att minimera sammankomster med vänner och släkt för att begränsa den ökande smittspridningen. Ökningen har skett trots den utbredda användningen av ansiktsmasker. Premiärminister Jean Castex vill dock undvika ytterligare nedstängningar i landet och lyfter fram testning och smittspårning för att hindra att fler smittas: https://www.lejdd.fr/Societe/covid-19-evitez-les-rassemblement-prives-lappel-de-six-medecins-3991391?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=74acdb6a8f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_13_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-74acdb6a8f-190620276

https://www.politico.eu/article/french-pm-warns-of-clearly-deteriorating-coronavirus-situation/

Kuba har beslutat att förlänga utegångsförbudet i Havanna och kommer dessutom stänga ner alla interregionala transporter. Åtgärderna sker mot bakgrund av att antalet konstaterade fall av covid-19 ökar även utanför huvudstaden: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cuba/cuba-shuts-down-interprovincial-transportation-due-to-new-covid-19-fears-idUSKBN2630RZ

Israel kommer att införa en nedstängning av landet under tre veckor. Landet blir därmed det första landet att på nationell nivå återinföra hårda restriktioner. Beskedet innebär att människor kommer att tvingas  stanna inom 500 m från sina hem med undantag för träning. Skolor och butiker kommer att stängas med undantag för livsnödvändiga butiker: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/13/israeli-government-set-to-vote-on-second-covid-19-national-lockdown

Sysselsättning och ekonomi – bussförare protesterar mot nedskärningar – Tysklands ekonomi bättre än väntat

Cirka 20 bussförare, lokförare och tågvärdar manifesterade på Helsingborgs central mot de nedskärningar i kollektivtrafiken som Skånetrafiken gjort på grund av coronapandemin: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/efter-neddragningarna-i-kollektivtrafiken-i-skane-har-protesterar-lokforare-och-busschaufforer

Tysklands ekonomi har återhämtat sig bättre än förväntat: https://www.di.se/nyheter/tysklands-finansminister-ekonomin-hamtar-sig-battre-an-befarat/

Transporter och resande

Intermodalt – ökad efterfrågan på kombinationen havs- och järnvägstransport

Maersks satsning på ”havs- och järnvägsservice” mellan Asien och Europa blir permanent till följd av ökad efterfrågan:  

https://www.maersk.com/news/articles/2020/09/08/maersk-makes-ae19-ocean-railservice-from-asia-to-europe-permanent#utm_source=organic%20post&utm_medium=linkedIn&utm_campaign=Maersk%20makes%20AE19%20ocean-rail%20service%20from%20Asia%20to%20Europe&utm_term=M_5D70B49A812E7_5F573D41B0806

Luftfart – lågkostnadsbolag kan komma att ta marknadsandelar framöver

Kronofogden ska göra utmätning av SAS, sedan bolaget ignorerat krav på ersättning som en kund skickat in till myndigheten. Dessutom har Stockholms tingsrätt beslutat att SAS ska betala schablonersättning till kunder som stämt flygbolaget: https://www.di.se/nyheter/sas-ignorerade-krav-nu-ska-kronofogden-gora-en-utmatning/

Flygbranschen har drabbats hårt av coronapandemin, vilket kommer att resultera i både konkurser och uppköp. Utvecklingen för de två lågkostnadsbolagen Ryanair och Wizzair  har dock varit stark på börsen, vilket kan förklaras av att deras kassor är välfyllda. Flyganalytiker menar därför att lågkostnadsbolag med solid ekonomi kan komma att ta marknadsandelar framöver: https://www.nrk.no/osloogviken/markedet-har-tillit-til-to-europeiske-flyselskap-1.15154876

Flygjätten Air France-KLM:s överlevnad är inte given om coronakrisen fortsätter, varnar den nederländska finansministern Wopke Hoekstra: https://afp.omni.se/dutch-minister-says-survival-of-air-france-klm-not-a-given/a/WOLvjr

Kollektivtrafik – bussoperatörernas smittskyddsförslag hos Arbetsmiljöverket

Så här ser bussoperatörernas förslag smittskydd för föraren ut, ett plexiglas runt förarplatsen. Förslaget ligger på Arbetsmiljöverkets bord för bedömning.

Västtrafik: Förstärkningslinje mellan Kortedala och centrala Göteborg läggs ner efter att väldigt få reste med bussen, i snitt tre resenärer per tur. Resurserna flyttas istället till andra linjer med högt resande, exempelvis linje 58, 40 och 17 i rusningstid: https://www.gp.se/fria-ord/v%C3%A4sttrafik-f%C3%A5-reste-med-f%C3%B6rst%C3%A4rkningsbussen-1.33925850

Resande – fortsatt generösa avbokningsregler

Sammanställning av avbokningsregler för olika skidresearrangörer: http://www.akaskidor.se/artiklar/artiklar/20200911/avbokningsregler-for-skidresor-i-coronatider/

Extra – lägre bullernivåer under pandemin

Under våren 2019 placerade forskare från Kungliga Tekniska högskolan ut mikrofoner på flera strategiska platser i Stockholm för att mäta trafikbullret i staden. Ljudvolymen var vid månadsskiftet mars/april i nivå med de tystaste dagarna på året, midsommarafton och julafton. På helgerna sjönk ljudvolymen med tre decibel, en ljudminskning som på en bilväg skulle motsvaras av en halvering av trafikflödet. I slutet av juni var dock ljudnivåerna tillbaka på normala nivåer: https://www.nyteknik.se/samhalle/kth-s-bullermatning-stockholm-tystnade-under-epidemin-7000969 https://www.svd.se/rapport-stockholm-tystnade-under-epidemin


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...