Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 maj

Politik och åtgärder

Inrikes – reseavrådan utomlands förlängs till 15 juli – inrikesresor begränsas för att inte belasta sjukvården

Avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder förlängs till och med den 15 juli 2020: https://www.regeringen.se/?id=06516482-00090226-a5721d04&in=13&out=1410

Gällande inrikesresor är inrikesminister Mikael Dambergs kommentar till regeringens nya direktiven om att det är okej att bilen en till två timmar hemifrån:
– Man ska inte åka långt från sin region. Man ska kunna ta sig tillbaka utan hjälp om man blir krasslig. Källa: SVT, Aktuellt 13 maj 2020, klockan 21.

Under gårdagens presskonferens sa Socialminister Lena Hallengren att: – Vi måste fortsätta visa solidaritet med vårdpersonalen: https://www.regeringen.se/?id=06516482-00090226-a5721d04&in=13&out=1410

EU – möjligt att resa till regioner och länder inom EU med liknande smittspridning

Igår presenterade Kommissionen ett ramverk, Turism- och transportpaketet, för hur medlemsländer ska kunna öppna gränserna för exempelvis turism på ett samordnat sätt. Gränserna kan öppnas i två faser och vi befinner oss nu  i fas 0. För att en region eller ett medlemsland ska kunna ta emot personer från andra delar av EU i fas 1 rekommenderas att: 1) smittspridningen är stabil eller avtagande, 2) sjukvården har tillräcklig kapacitet för att ta hand om alla som befinner sig där 3) tester genomförs 4) smittades kontakter ska kunna spåras (contract tracing) 5) kommunikation fungerar. Alla ska veta hur de ska agera för att skydda sig själva och andra 6) åtgärder snabbt ska kunna vidtas för att stoppa eventuella nya utbrott. Transportkommissionären meddelade att Kommissionen inte kan svara på när vi kan börja resa, utan hur det ska gå till. ”Safety” och proportionalitet är två viktiga principer. Vouchers ska bli mer attraktiva, men konsumenter har fortfarande rätt att få tillbaka sina pengar. Källa: Kommissionens live-sändning 20200513, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870

https://www.politico.eu/article/schengen-proves-hard-to-reboot-after-system-meltdown/

Utrikes – Norge, Island, Österrike, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen öppnar sina gränser

Från och med lördag kommer Tyskland att öppna upp gränserna mot Österrike, Danmark, Frankrike, Luxemburg och Schweiz. Kontroller för att undersöka om personer som passerar har coronaviruset kommer dock att genomföras vid gränserna fram till den 15 juni: https://www.politico.eu/article/germany-eases-border-checks-but-some-restrictions-will-remain-until-mid-june-coronavirus-covid19/

Island räknar med att kunna lätta på restriktionerna för utländska besökare senast den 15 juni. Redan på fredag kan vissa yrkesgrupper, som forskare, filmare och idrottare, bli aktuella för en "modifierad" karantän. Detaljerna kring hur öppnandet ska gå till är fortfarande under utveckling, men resenärer väntas få välja mellan att testa sig för coronaviruset vid ankomsten eller sitta i karantän i två veckor.

Från och med den 15 juni kommer Österrike och Tyskland att öppna sin gemensamma gräns och slopa kontrollerna där. Länderna har enats om en tvåstegsplan för att lyfta reserestriktionerna och vissa lättnader för affärsresenärer och familjer införs redan på fredag, enligt Österrikes turismminister Elisabeth Köstinger.

Norge, som inte är en EU-stat men har samarbetsavtal med unionen, stängde sina gränser i mars. Men från och med nu tillåts medborgare från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att resa in om de äger en fastighet där, till exempel ett fritidshus, eller måste besöka familjemedlemmar. Det uppger justitieminister Monica Mæland i ett mejl till norska VG. Ministern betonar dock att 14 dagars karantän fortsätter att gälla vid inresa i landet.

Estland, Lettland och Litauen planerar att öppna gränserna för varandras medborgare på fredag. Den så kallade "resebubblan" tillåter medborgare i de tre baltiska staterna att röra sig fritt över gränserna medan personer som reser in från övriga världen fortfarande måste sitta i karantän i 14 dagar. Källa: TT

WHO varnar för att covid-19 aldrig kommer att försvinna och att det kommer att krävas stora ansträngningar för att kontrollera viruset: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-briefing/this-virus-may-never-go-away-who-says-idUSKBN22P2IJ

Brasilien kan bli coronavirusets nästa epicentrum. Vetenskapliga modeller visar att antalet infekterade i landet kan vara högre än i USA. Utbredd fattigdom, bristfällig sjukvård i delar av landet och divergerande budskap från den politiska ledningen talar för att viruset kommer att slå hårt mot Brasilien: https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-is-brazil-the-new-epicenter/a-53429412

En större studie genomförd på uppdrag av spanska hälsoministeriet visar att 5 procent av spanjorerna hade antikroppar mot covid-19. I Madrid med omgivningar uppgick andelen till 10 procent och i Barcelona till 7 procent: https://www.catalannews.com/tech-science/item/study-reveals-7-1-of-barcelona-residents-have-covid-19-antibodies

Ekonomi och sysselsättning – utrikeshandeln på nedgång

Statistik från Sveriges hamnar, som Kommerskollegium löpande analyserar, visar att Sveriges import och export av varor via hamnarna minskar kraftigt. Påverkan har varit störst på handeln med personbilar. Via hamnarna passerar en stor del av de varor som importeras och exporteras till och från Sverige. Exporten av varor som transporteras i containrar har under den senaste tiden minskat med cirka 60 procent och importen har nästan halverats. Statistiken jämförs veckovis från samma period förra året och den senaste statistiken är just nu från v16: https://www.kommerskollegium.se/om-oss/nyheter/2020/utrikeshandeln-pa-nedgang-i-coronavirusets-spar/

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson tror på snabb återhämtning av försäljningen. I Europa är efterfrågan 30 procent av sin normala nivå och Kina ligger den på 20 procent högre än i fjol. Än så länge är dock Volvo Cars fabriker i snitt igång tre dagar i veckan för att anpassa produktionen till efterfrågan: https://omniekonomi.se/samuelsson-vara-fabriker-i-europa-gar-pa-halvfart/a/naqjBL

Bilproducenten Volkswagen pausar produktion av fyra bilmodeller till följd av låg efterfrågan: https://www.ft.com/content/a2d57b08-be11-45f4-abdc-4ea62d73d3b5

Amerikanska chefer tror på en mer flexibel arbetskultur även efter coronaviruset ebbat ut: https://www.businessinsider.com/ceos-share-their-thoughts-on-the-future-of-work-2020-4?r=US&IR=T

Transporter

Framtida godsflöden – globala leveranskedjor regionaliseras enligt rapport från the Economist:
https://www.eiu.com/n/campaigns/the-great-unwinding-covid-19-supply-chains-and-regional-blocs/ https://www.cnbc.com/2020/05/13/coronavirus-will-undo-globalization-make-supply-chains-regional-eiu.html

Luftfart – SAS smittskyddsrutiner omfattar munskydd från 6 års ålder

Från den 18 maj till 31 augusti är det obligatoriskt för alla passagerare, från sex år och uppåt, att bära ansiktsmask som täcker näsa och mun. Kravet gäller från ombordstigning tills att passageraren lämnar planet.

Nya rutiner vid ombordstigning har införts. Resenärer med placering längst bak i planet går ombord först för att minska antalet förbipasseringar. Lösa artiklar som tidningar i stolsfickan, kuddar, filtar och brickor har tagits bort från planen. Matserveringen ombord har upphört för att minska kontakttillfällen mellan passagerare och besättning. Endast ett handbagage per passagerare är tillåtet. Flygplanen rengörs och desinficeras enligt nya rutiner. Personer som är sjuka eller har symptom rekommenderas att inte resa och kommer att nekas ombordstigning: https://tt.omni.se/sas-infor-krav-pa-munskydd/a/b5V2PA

Airbus kan komma att säga upp 10 000 anställda i Europa: https://www.telegraph.co.uk/business/2020/05/13/airbus-set-axe-10000-jobs/ http://bloomberg.omniekonomi.se/airbus-to-start-talks-with-unions-on-permanent-job-cuts/a/lAqjLA

IATA befarar att flygets återhämtning kommer att ta längre tid än för ekonomin i övrigt. Enligt IATAs bedömning kommer flygtrafiken nå 2019 års nivåer först under 2023 eller 2024:  https://www.flightglobal.com/airlines/iata-passenger-demand-may-not-recover-until-2024/138357.article

Sjöfart – blomstrande tankmarknad tror på mörkare tider efter sommaren – fler vill hyra båt i sommar

Det låga oljepriset innebär att många vill köpa och frakta olja. Fraktraterna att skjutit i höjden och legat över 200.000 dollar per dag i VLCC-segmentet sedan april. Om Opec minskar oljeproduktionen och konsumenterna i Asien börjar hämta olja från lagerfartygen förväntas marknaden att bli sämre. Det kan ske under tredje och fjärde kvartalet 2020. Källa Sjöfartstidningen.

Branschorganisationen Sweboat har gjort en undersökning som visar att fler vill hyra båt i sommar jämfört med tidigare somrar: http://www.dagensbatliv.se/allt-tyder-pa-ett-a-kat-ba-tliv-i-sommar

Tåg och buss – inga krav på munskydd – Skånetrafiken kommer att förlora cirka en miljard i år

SJ och Svensk kollektivtrafik följer Folkhälsomyndighetens råd och har inga planer på att införa krav på munskydd på tåg eller bussar.

Skånetrafiken förlorar fem miljoner kronor om dagen i uteblivna biljettintäkter. Först efter sommaren tror man att resandet kommer att öka igen. Regeringen har gått in med pengar för att stötta kollektivtrafiken, men pengarna räcker inte: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/coronan-orsakar-miljardforlust-for-skanetrafiken

Taxi  –  fler får sjukresetaxi –  Uber inför krav på munskydd i andra länder

Lidköping: Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård, får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller kraven på sjukresa. Beslutet som fattats av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, har gällt sedan coronapandemin var ett faktum men har nu förlängts fram till och med den 31 augusti. Källa: Lidköpings-Tidningen

Uber investerar i skyddsutrustning och inför krav på ansiktsmask. I Sverige kommer chaufförer och passagerare inte att behöva bära ansiktsmask: https://digital.di.se/artikel/ubers-svar-pa-marknadstappet-investerar-halv-miljard-i-sakerhetsprodukter

Längre ledtider för paket som ska till, eller transporteras via, Tyskland, Belgien och Storbritannien

DHL rapporterar att stora volymer kombinerat med begränsad bemanning och smittoförebyggande rutiner resulterar i störningar i DHLs paketcentrum i Tyskland. Detta påverkar såväl ledtiderna till Tyskland, som till de länder som transiteras via Tyskland. Liknande situationer gäller också i Belgien och Storbritannien. DHL Parcel connect i Frankrike är fortfarande stängt, men öppnas snart. Paket till Frankrike skickas i retur till avsändaren, men planen är att öppning sker i mitten av maj. Italien är nu 1öppet för distribution för parcel connect. Till flera länder där strikt gränskontroll införts råder väntetider och längre leveranstider än normalt. Precis som i Sverige införs nya rutiner vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning. Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder: https://www.transportnet.se/article/view/718309/dhl_om_paketlaget?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...