Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 juli.

Politik och åtgärder

EU

Europeiska kommissionen godkänner stöd till KLM. Vid fastställandet av villkoren för stödpaketet i juni sade det nederländska finansministeriet att KLM måste sänka kostnaderna med 15%, minska antalet nattflygningar och "bidra aktivt till hållbarhet".
https://www.dn.se/ekonomi/eu-klartecken-for-statligt-stodpaket-till-klm/
https://www.flightglobal.com/strategy/european-commission-gives-klm-state-financing-the-go-ahead/139261.article

Utrikes

WHO oroas över fortsatt snabb smittspridning när antalet bekräftade smittade har ökat med en miljon på fem dagar. Latinamerika och vissa delstater i USA som Florida och Kalifornien är särskilt utsatta. Indien har också ett stort antal nya smittade varje dag. I stora delar av världen är dessutom kapaciteten att testa begränsad vilket innebär att pandemins fulla omfattning är svår att fånga.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-global/who-sounds-alarm-as-coronavirus-cases-rise-by-one-million-in-five-days-idUSKCN24E1US

Belgien inför begränsningar för resor till flera länder. Besök i Sverige eller staden Leicester (Storbritannien) samt delar av Spanien och Portugal medför obligatorisk testning och karantän vid hemkomst.
https://www.politico.eu/article/coronavirus-belgium-dials-back-free-travel-over-second-wave-fear/

Kinas export- och importsiffror på juni visar på återhämtning från coronapandemins negativa effekter på ekonomin. Öppningen av ekonomierna i Europa och USA är en viktig orsak till förbättringen.
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade/china-june-exports-unexpectedly-rise-as-economies-reopen-imports-up-idUSKCN24F0C1

Flera asiatiska länder gör uppehåll i öppningen av sina ekonomier på grund av större lokala utbrott av covid-19. Olika typer av åtgärder för att bromsa smitta har vidtagits av Australien, Filipinerna och Indonesien.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-asia/asia-ramps-up-coronavirus-curbs-as-new-clusters-erupt-idUSKCN24F0FS

Sysselsättning och ekonomi

Italien ökar sin statsskuld för att hjälpa sin fordonsindustri och dess anställda
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-italy-budget/italy-to-boost-deficit-to-help-car-industry-and-furloughed-workers-source-idUKKCN24E2EY?il=0

Scania ökar produktionen och återanställer
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7514078

Transporter

Bantrafik

 Punktligare tåg i pandemins spår
https://www.gp.se/nyheter/sverige/punktligare-t%C3%A5g-i-pandemins-sp%C3%A5r-1.31260265

Oro för smittspridning på fulla tåg – resenärer får ta eget ansvar
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oro-for-smittspridning-pa-fulla-tag-resenarer-far-ta-eget-ansvar/

Luftfart

Otryggt ombord på SAS flygplan – kritik från passagerare
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7514476

Grekland tillåter återigen svenska direktflyg
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/grekland-till%C3%A5ter-svenska-direktflyg-1.31227260

Sjöfart

Återhämtning för Gotlandsresandet
https://www.bussmagasinet.se/2020/07/aterhamtning-for-gotlandsresandet/
https://sverigesradio.se/artikel/7514194

Kollektivtrafik

Trångt på bussarna på Gotland
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7514449

Färre reser kollektivt i Kronobergs länstrafik
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7513097

Extra

Gruppsykologi avgör vårt coronabeteende
https://sverigesradio.se/artikel/7511366


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...