Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 augusti.

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes – undvik kollektivtrafiken

På gårdagens myndighetsgemensamma presskonferens deltog Trafikverket och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De uppmanade Sveriges befolkning att endast resa med kollektivtrafiken om man måste: https://www.youtube.com/watch?v=L_rIWbc9jMs https://www.di.se/live/uppmaningen-ak-inte-kollektivtrafik/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som vistats på platser med hög smittspridning att arbeta hemifrån i några dagar eftersom smittspridning sedan tidigare har skett på arbetsplatser: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7531933

Inget krav på munskydd i kollektivtrafiken: https://omni.se/svensk-kollektivtrafik-nej-till-munskyddskrav/a/8mr321

EU

Marocko är inte längre på Eus lista över säkra länder. Algeriet togs också nyligen bort från listan: https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-council-recommends-to-member-states-to-reintroduce-entry-ban-for-moroccans/

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-travel-idUSKCN2532PP

Utrikes – Finland ska dela in länder i olika riskkategorier och rekommenderar ansiktsmask där det inte går att hålla avstånd i områden med smittspridning

Institutet för hälsa och välfärd i Finland har delat in länder i olika risknivåer (röd, gul och grön) för att åskådliggöra vilka resenärer som ska testas för corona.

Personer som anländer till Finland från röda länder (högriskländer) testas sannolikt på bred basis och de kan försättas i karantän med myndighetsbeslut. För dem som anländer från så kallade gula länder räcker frivillig karantän och de som kommer från gröna länder behöver inte sitta i karantän alls. Gröna länder har färre än 8 fall av smitta per 100 000 invånare under två veckors tid.

Finland rekommenderar även användning av ansiktsskydd i situationer då säkerhetsavstånd inte är möjliga. Rekommendationen gäller för personer över 15 år i sjukvårdsdistrikt där fall av covid-19 påträffats under de 14 senaste dagarna. Flera finska städer rekommenderar också i fortsättningen ansiktsskydd i kollektivtrafiken. Dessutom har det statliga tågbolaget VR har infört munskyddsrekommendation både i när- och fjärrtågen. Ansiktsskydd och handsprit kommer att säljas ombord på fjärrtågen och på stationerna: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/13/finlandare-rekommenderas-anvanda-ansiktsskydd-distansarbete-regionalt-och

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/13/flera-stader-rekommenderar-munskydd-i-kollektivtrafiken-pa-vr-kommer-ocksa

Passagerare som flyger in till Bryssels flygplast kommer snart att kunna genomföra ett covid-19-test med svar inom tre timmar: https://www.politico.eu/article/brussels-airport-to-provide-on-site-coronavirus-testing/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a18a7945eb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_05_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a18a7945eb-190620276

Nya restriktioner på resor inom Europa införs nästan dagligen. Nu har Storbritannien beslutat att resenärer som anländer från Frankrike, Nederländerna och Malta  måste sitta i karantän i två veckor. Frankrike uppger att de kommer vidta liknande åtgärder mot Storbritannien: https://www.theguardian.com/world/2020/aug/13/netherlands-and-malta-set-added-england-quarantine-list-coronavirus

https://www.politico.eu/article/england-adds-france-netherlands-malta-to-quarantine-list/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a18a7945eb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_14_05_12&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a18a7945eb-190620276

Från och med måndag, 17 augusti, kommer Grekland att kräva ett coronatest från varje svensk resenär. Till följd av detta har resebolaget Ving ställt in resten av sommarens resor till Grekland, vilket påverkar ungefär 3 000 personer: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/na3kLd/ving-staller-in-alla-resor-till-grekland

Första bekräftade fallet i överfullt läger i Grekland: https://omni.se/forsta-bekraftade-fallet-i-overfullt-lager-i-grekland/a/4q56wa

Italien överväger att inte tillåta Ryanair att landa i landet eftersom flygbolaget inte upprätthåller tillräckliga smittskyddsåtgärder.

Airbnb begränsar möjligheten för människor under 25 år att hyra hela hus via sin plattform i Storbritannien, Frankrike och Spanien för att minska problem med stora fester och säkerställa efterlevnaden av coronarelaterade restriktioner: https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/14/partys-over-airbnb-restricts-under-25s-in-uk-france-and-spain

Trump stöder nytt krispaket till flygbranschen. Ett nytt krispaket är på väg till den amerikanska flygindustrin. Förslaget på det nya krispaketet som är värt 25 miljarder dollar, motsvarande omkring 216 miljarder kronor, får nu stöd av president Trump: https://www.cnbc.com/2020/08/05/trump-says-he-would-back-plan-helping-airline-industry.html

En beskrivning av hur det är att sitta i karantän i Australien: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/13/abolanning-i-karantan-i-australien-det-har-ar-nog-det-narmaste-ett-fangelse-man

Ekonomi och sysselsättning

Gränshandeln mellan Sverige och Norge pågår för fullt trots vädjanden från norska myndigheter att avstå redan innan karantänsbestämmelserna åter träder i kraft vid midnatt på lördag. Vid en gränsövergång noterades under onsdagen  en ökning av antalet passager på 20 procent i jämförelse med en vanlig onsdag: https://www.nrk.no/innlandet/grensebutikkene-rennes-ned-av-nordmenn-som-vil-handle-for-varmland-igjen-blir-rodt-1.15121413 Det råder dock en viss ”sverigeskam”: https://www.di.se/nyheter/norsk-rusning-till-granshandeln-uteblev-det-rader-lite-sverigeskam/

300 flygbolag i stor undersökning: ”Vi ska minska personalen”. De flesta flygbolag överväger att minska personalen under de kommande 12 månaderna, till följd av coronapandemin, säger International Air Transport Association (IATA) och hänvisar till en intern undersökning: https://www.travelnews.se/flyg/300-flygbolag-i-stor-undersokning-vi-ska-minska-personalen/

Oljeorganisationen IEA, International Energy Agency, har sänkt sin prognos för global efterfrågan på olja för helåret, till följd av en ökning i coronafall och fortsatt svaghet i flygsektorn. IEA spår en efterfrågan på 91,1 miljoner fat olja per dag, vilket motsvarar ett fall på 8,1 miljoner fat olja per dag jämfört med föregående år. Den uppdaterade prognosen är 140 000 fat olja per dag lägre än tidigare prognos. Vidare sänkte IEA även prognosen för efterfrågan under 2021 med 240 000 fat olja per dag, till en nivå på 97,1 miljoner fat olja per dag. Brent-oljan står för närvarande i cirka 45 dollar, från att ha inlett året på strax över 66 dollar: https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/08/13/iea-iae-sanker-sin-prognos-for-globala-efterfragan-pa-olja.plc.html

Resande och transporter

Luftfart – flygrörelserna ökar försiktigt

Vecka 32      Rörelser 2019    Rörelser 2020    Jämförelse 2019    Jämförelse v31 
Måndag                     2 208                      800                      -63,8%                   11,7%

Tisdag                       2 166                      767                      -64,6%                    9,4 %

Onsdag                     2 192                      825                      -62,4%                    8,8 %

Torsdag                     2 221                      828                      -62,7%                     9,4 %

Fredag                      2 302                      856                      -62,8%                     12,3%

Lördag                      1 920                      662                      -65,5%                      -2,9%

Söndag                     2 191                     784                       -64,2%                       3,4 %


SAS trafiktal – juli 2020. SAS kapacitet minskade med 76 % under månaden och det totala antalet passagerare var 75 % färre än samma period förra året. Antalet passagerare är fortsatt lågt på grund av den begränsade efterfrågan, som är ett resultat av den pågående covid-19-pandemin: https://news.cision.com/se/sas/r/sas-trafiktal---juli-2020,c3165185Källa: Luftfartsverkets veckorapport

SAS överens med finansiärer. SAS har nått en principöverenskommelse med ett antal större ägare av hybridobligationer och obligationer. Samtidigt pågår diskussioner med den svenska respektive den danska staten angående bolagets reviderade rekapitaliseringsplan: https://news.cision.com/se/sas/r/sas-trafiktal---juli-2020,c3165185

Norwegian lyfter från låga nivåer. Under juli flög 356 093 personer med norska Norwegian, vilket var tre gånger fler än i juni men en minskning med 90 procent jämfört med juli 2019: https://newsweb.oslobors.no/message/510685

Tyska Lufthansas intäkter rasade med 80 procent i det andra kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Nettoförlusten uppgick till 1,5 miljarder euro, vilket kan ställas mot en vinst på 226 miljoner euro under motsvarande period föregående år: https://omni.se/miljardforlust-for-lufthansa-spar-utdragen-kris/a/kJAVzv

Air India väljer att inte återuppta sin trafik till Stockholm och Köpenhamn som varit stoppad på grund av coronapandemin och bolaget väljer att totalt stänga ner fem av tio destinationer i Europa: https://flyg24nyheter.com/2020/08/13/air-india-kommer-inte-tillbaka-till-skandinavien/

Vägtrafik – trafiken på Öresundsbron minskade med nära 40 procent under årets första sex månader

Vägtrafiken på Öresundsbron minskade med knappt 40 procent under årets första sex månader, vilket har inneburit ett intäktsbortfall på motsvarande 293 miljoner kronor. Öresundsbrons intäkter från tågtrafiken påverkas däremot inte av minskat passagerarantal på tågen. Dessa ökade i stället en aning under första halvåret till följd av en årlig uppräkning enligt ett prisindex. Trafiktappet på bron var som allra störst mellan mitten av mars och mitten av april, då totaltrafiken var 70 procent mindre jämfört med samma period förra året. Mellan mitten av april och mitten av maj var totaltrafiken 60 procent mindre och från mitten av maj till slutet av juni ungefär 50 procent mindre än motsvarande period förra året. Danska myndigheter har lättat på reserestriktionerna under sommaren, men inte fullt ut. Detta har lett till en viss återhämtning: https://www.svd.se/stort-trafiktapp-pa-oresundsbron/i/senaste

Kollektivtrafik – gå eller cykla istället

Efter en nedgång börjar resorna med kollektivtrafiken öka igen och myndigheterna uppmanar därför till eftertanke och att man planerar sina resor för att avlasta kollektivtrafiken i höst.

Dalatrafik går ut med samma budskap och uppmanar till att inte åka kollektivt om det inte är absolut nödvändigt. "Gå eller cykla är det som rekommenderas", säger förvaltningschefen Tony Sjödin: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7532633

SJ och X-trafik rustar med fler vagnar inför skolstarten: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/oro-i-kollektivtrafiken-infor-skolstarten

Tågoperatören MTRX erbjuder gratis munskydd: https://www.rt-forum.se/article/view/730611/tagoperator_bjuder_pa_gratis_munskydd?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...