Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 maj

Politik och åtgärder

Inrikes – tre miljarder till kollektivtrafiken och hundra miljoner till forskning om covid-19

Regeringen anslår tre miljarder kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Infrastrukturminister Tomas Eneroth säger att volymen i kollektivtrafiken måste upprätthållas för att minska trängsel och smittspridning trots minskade biljettintäkter. Stödet är tillfälligt och ska fördelas regionalt utifrån biljettintäkternas storlek. Trafikverket kommer att hantera stödet: http://tt.omni.se/tre-miljarder-till-kollektivtrafiken/a/RR0nMa https://ka.se/2020/05/11/krisstod-till-kollektivtrafiken/

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor till forskning om covid-19 och dessutom ska 100 miljoner per år mellan år 2020 och 2024 gå till vaccinforskning. Förhandlingar med EU och WHO för att få tillgång till vaccin är ytterligare en åtgärd för att Sverige ska få tillgång till vaccin mot covid-19 så snart som möjligt: http://tt.omni.se/sa-ska-sverige-sakra-tillgang-till-vaccin/a/8mMVbA

Konsumentverket har gått ut med information med anledning av att företag vid inställda resor och evenemang erbjuder tillgodohavanden (presentkort eller vouchers) istället för återbetalning i pengar. Trots att det är en svår situation för de företag som tvingas ställa in evenemang och resor är utgångspunkten att konsumenterna har rätt till återbetalning i pengar enligt paketreselagen och de fyra passagerarrättighetsförordningarna från EU. Informationen i sin helhet finns i bifogad pdf, se längst ner på sidan.

Folkhälsomyndigheten kan komma att lätta på riktlinjerna för friska personer över 70 år redan före sommaren. Frågan utreds: https://omni.se/fhm-utreder-uppdaterade-rad-till-friska-yngre-aldre/a/rA2Oqm

Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att Sverige skulle kunna agerat snabbare. Vår förmåga att ställa om är viktig: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7470247

EU – paket för turism, transporter och gränser imorgon

EU-kommissionen kommer att anta ett brett paket för turism, transporter och landsgränser imorgon. Paketet kommer troligtvis att omfatta turistinformation, hälso- och säkerhetsregler för turistorter inklusive hotell, vägledning för hur passagerartransporter kan återupptas, vägledning för hur EU:s interna gränser kan lyftas, meddelande om hur icke-nödvändigt resande till EU kan bedömas samt rekommendationer om hur tillförlitliga tillgodohavanden för resor kan utformas.

Utrikes

Norrmän som har varit sjuka i covid-19, tillfrisknat och kan visa dokumentation på det vid gränsen undantas från karantänsreglerna. Källa: TT Nyhetsbyrån

Avinor som äger de flesta flygplatserna i Norge får 5 miljarder NOK för att täcka intäktsbortfall till följd av pandemin. Med tillskottet behöver inte stora investeringar skjutas på framtiden och flygplatserna kan hållas öppna för att ta emot ambulansflyg och de delar av det kommersiella flyget som fortfarande är i trafik: https://www.nrk.no/norge/fem-milliarder-kroner-i-krisepakke-til-avinor-1.15009956

Flygplansgruppen IAG (British Airways, Iberia, Vueling och Aer Lingus ) kritiserar förslaget om 14 dagars karantän för resenärer till Storbritannien. Det kommer att försvåra flygbranschens återhämtning.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-airlines/ba-owner-says-burning-cash-quarantine-plan-will-make-it-worse-idUSKBN22N1HE

Storbritannien: Gå till arbete om du måste, men undvik kollektivtrafiken: https://www.bbc.com/news/uk-52609952

Igår var första dagen sedan den 17 mars som en promenad utan intyg var tillåtet i Frankrike. Munskydd krävs i kollektivtrafiken:  https://www.france24.com/en/20200511-live-france-urges-caution-as-millions-emerge-from-covid-19-lockdown

Grekland skissar på en plan för turism. Bland annat kommer turister som vill besöka Grekland i sommar att behöva ta ett covid-19-test senast 72 timmar innan de går på flygplanet. Källa: EURACTIV.com

På torsdag inleder Nya Zeeland den andra fasen i återöppningen av landet, vilket innebär att de flesta delar av ekonomin öppnar upp igen. Bl.a. kommer resor inrikes att vara tillåtet och shoppingcenter, restauranger, biografer och lekplatser öppna. Landets gränser kommer dock att förbli stängda: https://afp.omni.se/new-zealand-to-end-coronavirus-lockdown/a/mR2EB4

Ekonomi och sysselsättning – lågkonjunkturen i samhället kan dröja sig kvar till år 2023 – rädda ekonomierna med tester

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att arbetslösheten är fortsatt hög och transport tillhör en av de branscher som drabbas hårdast. Varslen minskar dock: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=1DDD42150DCAB58A

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i en ny ekonomisk rapport att lågkonjunkturen i samhället kan dröja sig kvar till år 2023. Dagens kris beskrivs som unik bl.a. då ekonomiska aktiviteter i världen gick ner mycket snabbt och att kollapsen omfattar både sysselsättning och hushållens konsumtion.

Avianca, Latinamerikas näst största flygbolag, befinner sig i rekonstruktion: https://www.freightwaves.com/news/coronavirus-pushes-avianca-airlines-to-file-for-bankruptcy

Professor Paul Romer, som mottog Ekonomipriset till Nobels minne 2018, säger i en intervju att pandemin och världens ekonomier kan räddas med hjälp av tester. Varken kostnaden (kan sänkas till 1 dollar per test) eller materielbristen är olösliga problem: https://www.dn.se/ekonomi/nobelekonomen-paul-romer-omojlighetstankande-hindrar-kampen-mot-viruset/

Transporter

Utöver denna bevakning kommer Trafikanalys varje vecka att publicera indikatorer över utvecklingen i transportsystemet till följd av pandemin. Du hittar Transportläget här: www.trafa.se/transportlaget

Resandet – avståndsregler, automatiska trafikljus, pop up- cykelbanor och plastskärmar mellan sätena

När samhällen lättar på restriktionerna och resandet återupptas vidtas olika försiktighetsåtgärder för att öka tryggheten och minska smittspridningen. Avståndsregler så som endast sittplats och beläggning av vartannat säte på tågen, tillfälliga cykelbanor, trafikljus som slår om utan att man behöver trycka på någon knapp, bänkar med plexiglas, bredare trottoarer och plastskärmar mellan sätena på flyget är några exempel: http://www.news55.se/artiklar/sa-kan-livet-forandras-i-staderna-efter-corona/

Coronapandemin ger möjlighet att främja miljövänligare transporter när tillfälliga åtgärder för att exempelvis underlätta för cykling permanenteras. Däremot kan det finnas en rädsla för lösningar som involverar delad mobilitet: https://www.dw.com/en/coronavirus-inspires-cities-to-push-climate-friendly-mobility/a-53390186

Coronapandemin kan påverka hur vi använder cykel, bil och kollektivtrafik för att resa till arbetet i framtiden: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/05/coronavirus-your-daily-commute-will-never-be-the-same-cvd/

Luftfart – resenärerna minskade med 98 procent vid Swedavias tio flygplatser

Under april månad reste 63 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med hela 98 procent jämfört med april i fjol, då Swedavia hade drygt 3,2 miljoner resenärer. Trafiken bedöms kvarstå på mycket låga nivåer den närmaste tiden och Swedavia tappar cirka 500 miljoner i intäkter varje månad: https://www.swedavia.se/om-swedavia/swedavias-nyhetsrum/

Sjöfart – möjlig start för Hurtigruten i mitten av juni

Hurtigruten hoppas kunna starta upp trafiken i mitten av juni: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/hurtigruten-forlenger-driftsstans-_-haper-pa-oppstart-i-juni-1.15012400

Kollektivtrafik – ökad trygghet ska locka tillbaka passagerarna

Västtrafik har tappat hälften av sina resenärer och intäkterna minskar med 150 miljoner kronor i månaden.

För att resenärerna ska komma tillbaka underlättar Västtrafik för passagerare att hålla avstånd genom att förstärka linjer och markeringar på hållplatser och eventuellt ombord på bussarna: https://sverigesradio.se/artikel/7470595

Information om inställda resor och evenemang


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...