Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 juni.

Politik och åtgärder

Inrikes 

Nya allmänna råd inför sommarens resor – Sverige ska satsa sig ur krisen

Finansminister Magdalena Andersson menar att vi ska satsa oss ur krisen. Just nu förbereds en återstart som bland annat omfattar offentliga investeringar i infrastruktur, tidigareläggning av väg- och järnvägsunderhåll samt solcellsstöd: https://www.dn.se/nyheter/sverige/magdalena-andersson-sa-ska-regeringen-satsa-sverige-ur-krisen/

Regeringen är överens med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hur ansvarsfördelningen gällande coronatester ska se ut mellan staten och landets regioner.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor. De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nya-allmanna-rad-infor-sommarens-resor/

Informationskampanjen ”Safe to visit” förtydligar de allmänna råden. För att underlätta för besöksnäringen att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har Visita, svensk besöksnärings bransch- och arbetsgivarorganisation, startat informationskampanjen ”Safe to visit”. Kampanjen består av tre broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell och campingplatser. I materialet ingår även en dekal att sätta upp på till exempel entrédörren för att visa gäster att företaget följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för minskad smittspridning. Mer information och broschyrerna finns här: https://visita.se/visitas-arbete-under-coronakrisen-covid-19/

Reglerna kan komma att skärpas om utvecklingen går åt fel håll.

Klimatpolitiska rådet har skrivit ett brev till regeringen om en återhämtningspolitik som leder mot klimatmålen: https://www.klimatpolitiskaradet.se/pressrummet/brev-till-regeringen-om-en-aterhamtningspolitik-som-leder-mot-klimatmalen/

Kommunalråd i Strömstad vill skapa en ”alternativ Sverigegräns” för norrmän: https://omni.se/kommunalrad-i-stromstad-vill-skapa-alternativ-grans/a/0n53n2

EU

Avskaffa den inre gränskontrollen den 15 juni

EU-kommissionen uppmanar alla medlemsstater i EU att avskaffa inre gränskontroll med anledning av covid-19 den 15 juni:

https://www.afp.com/en/news/3954/europe-reopen-borders-world-virus-toll-mounts-doc-1t963q3

https://tt.omni.se/eu-oppna-granserna-den-15-juni/a/K3oPOM

EU-kommissionen vill att EU tecknar avtal om förköp med flera olika läkemedelsbolag som försöker ta fram vaccin mot coronaviruset: https://direkt.omniekonomi.se/virus-eu-vill-teckna-forkopsavtal-med-vaccintillverkare/a/501j2e

Sverige beviljas 39 miljarder kronor i omsättningsstöd av EU-kommissionen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1027

Utrikes

Slopade reserestriktioner – gratis tågbiljetter när Belgien öppnar upp

Gratis tågbiljetter när Belgien öppnar upp samhället: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/free-train-tickets-belgium-tourism-lockdown-covid-19-coronavirus/

Sverige undantas när Finland lättar på restriktionerna för de övriga nordiska länderna och de baltiska staterna från och med måndag: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/sverige-undantas-nar-finland-lattar-pa-restriktion
Det innebär att svenskar inte heller får genomföra fritidsresor till Åland. De svenskar som äger fastigheter i Finland eller på Åland tillåts dock resa in i landet. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/11/finland-slopar-reserestriktioner-till-norge-danmark-island-och-baltikum

Norska regeringen väntas komma med nya riktlinjer om resande, men öppnar inte för att semestra i Sverige https://www.nrk.no/norge/nye-reiserad-fredag-_-men-apner-ikke-for-sverige-ferie-1.15050469

Norska Folkhälsomyndigheten befarar risk för ny smittspridning i sommar: https://www.nrk.no/norge/folkehelseinstituttet_-_-redd-for-okt-smitte-i-sommer-1.15049963.

Ökning av smittade i Norge de två senaste dagarna: https://www.nrk.no/nyheter/okning-i-smittetilfeller-i-norge--1.15050732

Danmark fruktar trafikkaos när tyskar tillåts semestra i Danmark: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/graenseaabning-med-19000-biler-kan-ende-i-trafikkaos-vi-risikerer-koe-helt-til

Tyskland bekräftar att man lättar på reserestriktionerna för Schengenländer samt Storbritannien:

https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-to-lift-travel-ban-for-29-european-countries-on-june-15/a-53667506. Samtidigt förlänger Tyskland restriktionerna till 31 aug för 160 länder utanför EU: https://www.dw.com/en/germany-extends-travel-warnings-for-160-countries/a-53759807

Underleverantörer till amerikanska fordonsindustrin jublar för återstarten, men många orosmoln hägrar:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-autos-suppliers/u-s-auto-suppliers-cheer-as-carmakers-relaunch-but-long-term-worries-remain-idUSKBN23I2GB?il=0

Smittspridningen ökar i Ukraina: https://afp.omni.se/ukraine-reports-alarming-record-rise-in-virus-cases/a/P97jqR

Den brittiska ön Isle of Man häver kravet på social distansering efter att inga nya fall har konstaterats på 22 dagar: https://omni.se/brittiska-isle-of-man-haver-krav-pa-social-distansering/a/RRkOJA

Sysselsättning och ekonomi

Regionalt flyg och infrastruktursatsningar kan mildra de negativa effekterna vid en andra våg av pandemin

En ny rapport från Svenska Handelskammaren visar att tillverkningsindustrin och export kommer att drabbas hårt vid en eventuell andra våg av pandemin  De regionala skillnaderna är dock stora och regioner med hög andel av dessa branscher riskerar mer långsiktiga negativa konsekvenser än andra. De arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin som försvinner är svåra att återskapa varför spridningseffekter i ekonomin blir större än när arbetstillfällen minskar i andra branscher. Fyra strukturella satsningar föreslås för att uppnå ökad produktivitet och långsiktig konkurrenskraft i dessa regioner: utbildningsinsatser till industrin, säkra tillgången till regionalt flyg så att vi kommer ut i världen, bredband och 5G-satsningar samt bygga ihop regionernas arbetsmarknader genom satsningar på infrastrukturen: https://handelskammaren.com/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_Tillverkning-drabbas-h%C3%A5rt-i-andra-v%C3%A5gen-av-pandemin_Final_.pdf

Nobina varslar mer än 250 av sina bussförare i Skåne. Anledningen är att Skånetrafiken har beslutat att genomföra kraftiga nerskärningar i trafiken redan i augusti med hänvisning till att man har tappat stora intäkter: https://www.bussmagasinet.se/2020/06/nobina-storvarslar-nar-skanetrafiken-skar-ner-kraftigt/

Transporter

Coronapandemin kan komma att mildra Storbritanniens rigorösa gränskontroller mot EU post-brexit: https://www.bbc.com/news/uk-53018020

Luftfart

Tomma säten och dyrare biljetter uteblir

Norge upphäver kraven på tomma platser och tillåter fulla flygplan: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-norway-airlines/norway-allows-airlines-to-fly-full-planes-again-minister-idUSKBN23I25U?il=0

Nya norska riktlinjerna ger billigare flygbiljetter: https://www.nrk.no/nordland/wideroe-og-sas-tror-pa-billigere-flybilletter-i-norge-i-sommer-1.15049755

SAS och Norwegian skyldiga 7 mdr för uteblivna resor i april och maj: https://www.dr.dk/nyheder/penge/sas-og-norwegian-skylder-kunder-milliarder-aflyste-rejser?app_mode=true

British Airways säljer konsten på väggarna för att få in nödvändiga medel: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-british-airways/british-airways-turns-to-damien-hirst-in-its-hour-of-need-idUSKBN23I162?il=0

Ryanair motsätter sig brittiska riktlinjer om incheckning av bagage: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-aviation/ryanair-rejects-new-uk-guidance-for-passengers-to-check-in-all-luggage-idUSKBN23I1KD?il=0

Lufthansa kan behöva säga upp 26 000 anställda, trots regeringens stödpaket på 9 mrd EUR: https://www.dw.com/en/lufthansa-up-to-26000-jobs-at-risk/a-53773513

Sjöfart 

Färjorna inför smittskyddsåtgärder – Tallink Silja planerar att trafikera Stockholm-Visby i juli

Sveriges rederier har tagit fram nya säkerhetsrutiner för att minska risken för smittspridning ombord, efter att svenskarna tillåtits att resa under sommaren. Bland annat ska antalet passagerare reduceras under en övergångsperiod och plexiglas ska sättas upp på de platser där det är svårt att hålla avstånd. Ventilationen kommer även ske på annat sätt, så att ingen luft återventileras in i utrymmena. För personalens säkerhet ska de alltid använda handskar vid hantering av kontanter och dokument. Krav på munskydd finns dock inte. Åtgärderna ska vidtas både på färjorna som går till grannländerna och de som åker inom landet, som Gotlands- och skärgårdsbåtarna. Den branschgemensamma standarden är framtagen av Föreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna: https://www.dn.se/nyheter/sverige/farjorna-infor-nya-sakerhetsrutiner-under-coronakrisen/

Kryssningsfartygen tvingas söka nya rutter – Tallink börjar konkurrera om Gotlandsresenärerna. Efter regeringens besked om att släppa på reserestriktionerna inom landet kraschade Destination Gotlands sajt av det höga bokningstrycket. Intresset verkar ha snappats upp av andra färjebolag som under coronakrisen drabbats hårt av restriktionerna mot att resa utomlands. Bolaget Tallink Silja planerar därför att i juli trafikera sträckan Stockholm-Visby, via Mariehamn: https://www.sjomannen.se/nyheter/silja-symphony-gar-till-visby-i-sommar/ https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/11/sverige-fortfarande-stangt-for-turism-nu-letar-kryssningsfartygen-efter-nya

Bantrafik

SJ lanserar nytt tågluffarkort för resor i Sverige

SJ lanserar nytt tågluffarkort för resor i Sverige. Ett nytt tågluffarkort gör Sverige mer tillgängligt för svenskarna i sommar. Kortet finns i flera varianter, för vuxna, pensionärer, studenter och ungdomar. Det gäller för resor till nästan 300 stationer i hela Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Med kortet kan även barnfamiljer luffa runt i Sverige: https://www.travelnews.se/sverige/sj/sj-lanserar-nytt-tagluffarkort-for-resor-i-sverige/

Kollektivtrafik

SL inför förstärkt sommartidtabell

Även i år byter SL-trafiken till sommartidtabell. Den börjar gälla på midsommarafton 19 juni och innebär förstärkt buss- och tågtrafik jämfört med en normal sommar. För att de som måste resa ska kunna hålla avståndet från varandra gäller fortsatt uppmaningen att undvika onödiga resor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

E-handel 

Hållbara hemleveranser

Coronakrisen har skapat ett nationellt behov av hemleveranser till riskgrupper och de som isolerar sig. Projektet ”Storskaliga samordnade hemleveranser” etablerar en miljövänlig och kostnadseffektiv distributionskedja som säkerställer hemleverans av livsmedel, färdigmat, läkemedel och paket till personer i karantän: https://closer.lindholmen.se/nyheter/nya-hallbara-hemleveranslosningar

Resande

Berlin bästa staden för hållbart resande

Rankat: De 50 bästa städerna för hållbara resor: https://www.meetingsinternational.se/news.php?id=4583

Extra 

Regler för elsparkcyklar på gång

Elsparkcyklar orsakar många olyckor och det verkar finnas en efterfrågan på att fordonen förs fram enligt mer ordnade former. Trafiknämnden i Malmö planerar därför att besluta om att firmor som hyr ut elsparkcyklar ska söka tillstånd och betala en årsavgift på 1 825 kronor per fordon till kommunen. För att det ska gå igenom krävs att den lokala ordningsstadgan ändras och att kommunfullmäktige och länsstyrelsen ger sitt godkännande: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/det-ska-bli-ordning-och-reda-bland-elsparkcyklar-i-malmo


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...