Omvärldsbevakning av covid-19 - den 12 augusti.

Politik, åtgärder och smittspridning

Inrikes

Folkhälsomyndigheten rapporterade igår att ytterligare fyra personer med bekräftad covid-19 har avlidit och att det finns en liten tendens till ökad smittspridning i samhället. Smittotalen är dock mycket lägre (2-3 procent av de som testas) än i våras, vilket kan bero på att befolkningen har följt rekommendationerna, att det har varit sommar och att en betydande del av befolkningen är immuna. Det är viktigt att man kan hålla avstånd i kollektivtrafiken eftersom smittspridning mellan grupper kan ske där. https://www.youtube.com/watch?v=_UnEnFvroLY&feature=youtu.be

Enligt SCB har dödstalen i Sverige minskat, men fler har dött tidigare än normalt. https://www.gp.se/nyheter/d%C3%B6dstalen-i-sverige-minskar-men-fler-har-d%C3%B6tt-tidigare-%C3%A4n-normalt-1.32432541

Den maxgräns på 50 personer vid offentliga evenemang som gäller nu under coronapandemin kan komma att ses över av regering och riksdag och bli mer diversifierad spår polisen. Nuvarande gräns innebär exempelvis att orienteringstävlingar inte kan genomföras: https://sverigesradio.se/artikel/7531037

Utrikes – Ryssland först med vaccin – Finland inför obligatorisk karantän

Ryssland är det första landet som har registrerat ett vaccin mot covid-19. Enligt Rysslands hälsominister kan vaccinet ge immunitet mot coronaviruset i upp till två år. Medicinsk personal, lärare och andra riskgrupper kommer att prioriteras och vaccinationer kan påbörjas redan i augusti.

Finlands omsorgsminister Krista Kiuru säger att personer som varit i ett ”riskland” ska kunna sättas i obligatorisk karantän när de kommer till Finland. Brott mot karantänsreglerna ska kunna bestraffas med böter eller fängelse upp till 3 månader. Beslutet kommer efter att tester på vissa flygrutter har visat att många som kommer in från utlandet har visat sig bära på viruset. Justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer sig dock frågande till beskedet. Omsorgsministern föreslår även obligatoriska coronatester vid gränsen: https://www.di.se/live/finsk-regeringsspricka-om-tvangskarantan/

Danska Statens Serum Institut (SSI) kommer att bjuda in 18 000 slumpvis utvalda danskar för att testa om de har antikroppar i blodet mot covid-19. Detta blir andra gången som det undersöks hur många danskar som har sådana antikroppar. Senaste undersökningen  visade att 1,2 procent hade varit infekterade av covid-19: https://www.dr.dk/nyheder/indland/18000-tilfaeldige-danskere-skal-testes-antistoffer

Den brittiska flygplatsen Heathrow vill att coronatester ska genomföras vid ankomst på flygplatsen. Kravet framförs sedan den brittiska regeringen infört 14 dagars karantän vid ankomst från länder som Spanien, Luxemburg, Belgien, Bahamas och Andorra. Heathrows vd John Holland-Kaye säger att tiotusentals arbetstillfällen står på spel om inte resandet till länder som USA, Kanada och Singapore kommer i gång igen: https://www.di.se/live/heatrow-vill-coronatesta-alla-som-landar/

Smittspridningen ökar i Spanien igen: https://www.euroweeklynews.com/2020/08/11/coronavirus-latest-spanish-health-ministry-figures/

Österrikes regering följer det franska exemplet med sänkta spåravgifter för godstrafik för att stödja trafiken under coronapandemin. Åtgärden införs under hösten under förutsättning att nödvändiga justeringar av EU:s lagstiftning gällande statsstöd går igenom.  Förutom sänkta banavgifter får det statliga ÖBB Cargo Group ett kapitaltillskott på 61 miljoner euro: https://www.railfreight.com/business/2020/08/11/austria-announces-discount-on-track-access-charges/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20week%202020-33

Efter fyra nya fall på Nya Zeeland stänger Auckland ner och resten av landet går in i fas 2. Fas 2 innebär bland annat att maximalt 100 personer får samlas: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12355759 https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12355762

Antalet fall ökar i Argentina. Över 5000 med covid-19 har nu avlidit: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-argentina/argentina-death-toll-from-coronavirus-tops-5000-as-new-cases-spike-idUSKCN25802R

Ekonomi och sysselsättning

Nästan en halv miljon svenskar var arbetslösa i juli och långtidsarbetslösheten ökar allt snabbare. ”Det är den största krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S): https://www.di.se/nyheter/en-halv-miljon-svenskar-arbetslosa-storsta-krisen-i-modern-tid/

Oljepriset, spotpriset på Brent och WTI, steg igår som en reaktion på att USA förväntas komma med ytterligare stimulanser och ökad efterfrågan i Asien: https://www.di.se/live/oljepriset-stiger-under-tisdagen/?loggedin=true

Fordonssektorn steg på Europabörsen igår. Kinas bilförsäljning steg med 16,4 procent i juli. Bäst gick det för underleverantören Continental som ökade 9,2 procent. Bland biltillverkarna steg BMW 5,8 procent, Volkswagen 5,2 procent och Daimler 3,5 procent: https://www.di.se/live/fordonssektorn-vinnare-pa-europaborserna/

Kinas bilförsäljning ökade för fjärde månaden i rad i juli enligt statistik från China Association Automobile Manufacturers, CAAM. På årsbasis steg bilförsäljningen 16,4 procent till 2,11 miljoner bilar.

Hittills i år är nedgången -12,7 procent. CAAM väntar sig att försäljningen i år minskar cirka 10 procent: https://www.di.se/live/kinas-bilforsaljning-okar-for-fjarde-manaden-i-rad/

Resande och transporter

Luftfart – Bromma flygplats framtid är oviss –  Örnsköldsvik utan flygtrafik från 6 september

Återhämtningen för flygtrafiken i Sverige går långsamt och därför har Air Leap beslutat sig för att avbryta trafikstarten på sina linjer till Kalmar och Örnsköldsvik. Det betyder att Örnsköldsvik står utan flygtrafik från 6 september när den upphandlade ”corona-flygtrafiken” upphör: https://flyg24nyheter.com/2020/08/12/air-leap-stoppar-tva-nya-linjer-innan-de-startat/

Framtiden för Bromma flygplats är fortsatt oviss. Flygplatsen har förlorat många miljoner i intäkter när passagerarna uteblir till följd av corona: https://www.dn.se/ekonomi/fortsatt-oviss-framtid-for-bromma-flygplats/

Sjöfart – kryssningsfartyg styr mot Stockholm istället för Norge

Kryssningsfartyg väljer att åka till Stockholm när Norge har stängt ner för kryssningstrafik efter utbrottet av covid-19 på Hurtigrutens expeditionsfartyg Roald Amundsen: https://www.sjofartstidningen.se/forsta-kryssarna-i-hamn/

Kryssningsresenärer som anländer till Åbo hamn ska börja coronatestas så fort som möjligt. En svårighet är att avgöra vilka som ska testas då det kan röra sig om flera tusen resenärer som ankommer samtidigt: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/12/kryssningsresenarer-som-anlander-till-abo-hamn-ska-borja-coronatestas-sa-fort-som

Bantrafik – blir nya stambanor en del av återstarten?

Debatt: Nya stambanor krävs för att vi ska nå klimatmålen. För att återstarten av samhället efter coronapandemin ska vara en del av klimatomställningen krävs det nu att viktiga beslut om nya stambanor tas från nationellt håll. En modern järnväg skapar nya och större arbetsmarknadsregioner där man kan resa snabbare och klimatsmart, skriver bland andra Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen: https://www.gp.se/debatt/nya-stambanor-kr%C3%A4vs-f%C3%B6r-att-vi-ska-n%C3%A5-klimatm%C3%A5len-1.32413727

Kollektivtrafik – busschaufförer oroliga inför skolstart – minska trängsel med blippar bak i bussen?

Busschaufförer oroar sig över att behöva agera polis för att minska smittspridningen. Bara hälften av sätena på bussen ska vara upptagna, men det kan vara svårt för chauffören att hålla koll på hur många som kliver på när en del väljer att stå upp långt bak i bussen. Om det uppstår en konflikt kan chauffören tillkalla ordningsvakter, men det kan ta en kvart vilket inte är populärt bland passagerarna. Ett förslag är att installera blippar bak i bussarna, då blir det enklare att hålla koll på hur många som stiger på: https://www.svd.se/busschaufforer-oroliga-ska-vi-agera-polis https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bussforarnas-befarar-mer-trangsel-hot-och-vald-under-hosten

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...