Omvärldsbevakning av covid-19 - den 11 juni.

Politik och åtgärder

Inrikes

Politikerna Blerta Hoti (S), Göteborg, Simon Chrisander (L), Malmö och Daniel Helldén (MP), Stockholm tror att det framtida hållbara resande kommer att omfatta mindre privatbilism, mer cykling och delad mobilitet. Blerta Hoti säger att det är särskilt viktigt att kollektivtrafiken blir mer attraktiv genom bättre kapacitet, kortare restider och rimliga priser som vanligt folk har råd med. Simon Chrisander tror att det kommer att ha tagits ett beslut om att bygga en Öresundsmetro om 10 år, vilken gör att fler kan leva hållbart med snabb och effektiv tillgång till en ännu större geografisk arbetsmarknad. Daniel Helldén säger att tio år är en kort tid, men att vi ska ha tagit viktiga steg både mot att färdas fossilfritt och att färdas mer yteffektivt. Det betyder både att vi har minskat andelen privata bilresor till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik och att de bilresor som ändå sker är med elbilar eller möjligen hybrider eller biogasbilar. För att påskynda överflyttning till kollektivtrafik, gång och cykel föreslås bland annat smittskyddsåtgärder inom kollektivtrafiken, smart trafikplanering, investeringar, utbyggd infrastruktur och att fördelarna med dessa färdsätt kommuniceras ut på ett bra sätt: https://www.di.se/nyheter/trafiktopparna-sa-reser-vi-i-vara-storstader-om-tio-ar/

Småland Airport: Representanter från ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun träffades i måndags på ett ägarsamråd för att diskutera flygplatsens svåra ekonomiska läge. D konstaterades att en Stockholmslinje är en förutsättning för flygplatsens fortlevnad eftersom man inte kan åka tåg till Stockholm över dagen. Det egna kapitalet räcker året ut, men pengar kan behöva skjutas till även nästa år. Statligt stöd till de regionala flygplatserna ses dock som det bästa alternativet: https://nxt.smp.se/vaxjo/m-stockholmsflyget-ett-maste-man-kan-inte-aka-tag-till-stockholm-over-dagen/

En ny cykelplan för Gävle kommun förväntas bli godkänd i kommunfullmäktige på måndag, den 15 juni. Målet är att Gävle ska bli en av Sveriges bästa cykelstäder med snabbcykelleder, säkra cykelparkeringar, separerade gång- och cykelbanor och ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Målet är att antalet resor med cykel ska fördubblas till år 2025. Hur mycket pengar som avsätts till planen bestäms dock i de årliga budgetförhandlingarna. I budgeten för 2020-2021 har majoriteten avsatt totalt 27 miljoner kronor till investeringar i cykelvägar. Källa: Gefle Dagblad

Eu

Kommissionen föreslår gradvis öppning av gränserna: http://afp.omni.se/eu-proposes-reopening-external-borders-from-july-1/a/kJlMXA

Utrikes

Finlands yttre gränser väntas stegvis att öppna för fritidsresenärer från vissa länder i Schengenområdet under veckan: https://omni.se/uppgifter-finlands-granser-ska-borja-oppna-upp-stegvis/a/JojnkR

Tredubbling av nya fall i Oslo den här veckan efter att Norge lättat på restriktionerna: https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=35136

Polen kommer att öppna sina gränser för resenärer till och från EU-länder från och med i helgen, meddelar premiärminister Mateusz Morawiecki. Dessutom kommer man att tillåta internationell flygtrafik från och med på tisdag, den 16 juni. Källa: TT

USA: Antalet nya fall per vecka stiger något igen, efter att ha fallit under fem veckor i rad. Smittan ökar nu i 21 av USA:s 50 delstater, samtidigt som olika restriktioner hävs på allt fler håll:

https://omni.se/over-tva-miljoner-smittade-i-usa/a/K3o69G

Brasiliens folkrikaste delstat São Paulo öppnar bland annat köpcentrum idag samtidigt som antalet nya fall av covid-19 fortsätter att öka: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-idUSKBN23H381

Sysselsättning och ekonomi

SCB: Hushållens konsumtion minskade med 10,0 procent i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser i april 2020 jämfört med samma månad 2019. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 4,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma period året innan. Mätt i säsongsrensade tal minskade hushållskonsumtionen med 4,8 procent jämfört med mars 2020: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-tjanster/inrikeshandel/omsattning-inom-tjanstesektorn/pong/statistiknyhet/manatlig-indikator-over-hushallens-konsumtionsutgifter-april-2020/

De svenska fordonstillverkarna ökar produktionstakten och trappar ner på korttidsarbetet. Scanias produktionspersonal jobbar 100 procent och detsamma gäller snart Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå. Volvo Cars tjänstemän avslutar permitteringarna sista juni: https://www.di.se/nyheter/trycket-okar-igen-hos-fordonsjattarna-sedan-forra-veckan-kor-vi-for-fullt/

Tyskland låter snart personer från EU och Schengen-området att fritt resa in i landet för att säsongsarbeta inom jordbruket, meddelar jordbruksminister Julia Klöckner.

Från och med den 16 juni lyfts de restriktioner som innebar att max 80 000 säsongsarbetare skulle få komma in i landet för att bromsa coronavirusets spridning.

– Fram till slutet av året kan bönder anställa extra säsongsarbetare från utlandet, säger Julia Klöckner, men lägger till att de kommer att måsta följa strikta hygienregler.

– Det här är det enda sättet att arbeta ansvarsfullt i pandemitider. Det är i allas intresse att bönder kan fortsätta skörda och så.

Runt 300 000 utländska säsongsarbetare brukar komma till Tyskland varje år för att arbeta inom jordbruket, främst från Polen och Rumänien. Källa: https://www.hd.se/2020-06-10/tyskland-valkomnar-fler-jordbruksarbetare

Många ö-nationer i stillahavsområdet har undvikit större utbrott av covid-19 genom att stänga gränserna, vilket slagit hårt mot den viktiga turistnäringen. Flera länder hoppas på att bli insläppta i Australiens och Nya Zealands resebubbla för att kunna återstarta sina ekonomier: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/pacific-countries-plead-for-inclusion-in-trans-tasman-bubble-as-travel-restrictions-ease

Transporter

Luftfart

Ökande passagerarantal – köp av tomt säte bli en ny produkt?

American Airlines uppvisar ökande passagerarantal. Även om trafiken ökar räknar bolaget med att under juni endast flyga med 40 procent av kapaciteten som bolaget hade före pandemin:

https://www.flightglobal.com/strategy/american-airlines-sees-encouraging-demand-trend/138776.article

Kan försäljning av ett tomt säte bli en ny produkt för flygbolagen?: https://simpleflying.com/empty-seat-added-extra/

Vägtrafik

Ökat intresse för begagnade bilar i USA

Coronaviruset har medfört att många människor undviker att åka kollektivt, vilket har ökat efterfrågan på begagnade bilar enligt data från amerikanska försäljningsplattformar:

https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-fuels-comeback-of-cars/a-53759607

Sjöfart 

Stena lägger ner färjelinjen Trelleborg – Sassnitz permanent

Stena kommer inte att starta trafiken på färjelinjen Trelleborg - Sassnitz igen. Den 111 år gamla färjelinjen stängs på grund av att både gods- och järnvägstrafik har minskat. Trafiken Trelleborg-Sassnitz ställdes in i mitten på mars.

- Med anledning av covid-19 kommer vi att förlora hela högsäsongen i år och räknar inte med att passagerartrafiken kommer att återhämta sig, säger Niclas Mårtensson, vd på Stena Line.

Det var en av de första internationella färjelinjerna. Trafiken drevs under hela kalla kriget då Sassnitz låg i det forna Östtyskland. Under de senaste åren har färjan transporterat knappt 300 000 turister per år. Samtidigt har godsvolymer och järnvägstrafik minskat till låga volymer.

Stena driver ytterligare två färjelinjer mellan Sverige och Tyskland. Det är Trelleborg - Rostock med 40 avgångar per vecka och Göteborg - Kiel med tolv avgångar per vecka.

STENA LiNE Tågfärjan FS Sassnitz har gått sin sista tur mellan Trelleborg och Sassnitz.

Källa: Transportnytt

Kollektivtrafik 

Cyklingen i Mölndal har ökat med sex procent mars till maj

Cyklingen i Mölndal har ökat sex procent i mars, april och maj i år jämfört med samma period 2019. En tänkbar förklaring är att coronapandemin får fler att kliva upp i sadeln. Mölndals stad har sex fasta cykelräknare placerade utmed viktiga cykelstråk. Det rör sig om nergrävda slingor i cykelbanan som året om registrerar alla cyklar som passerar. För närvarande räknas cyklister på Frölundagatan, båda sidorna av Toltorpsgatan, Krokslätts parkgata, på Kungsbackavägen i Rävekärr i höjd med tennishallen samt utmed Gamla Riksvägen i höjd med Sagsjön.

- På Krokslätts parkgata är det en ganska ny räknare. Den kom till i samband med att vägen nyligen byggdes om, så där började vi få statistik förra året. Där är det klart fler som cyklar i år, säger trafikingenjör Jakob Enerås Sköld.

Han har tittat närmare på hur många cyklister som registrerades under mars, april och maj i år och jämfört med förra året har de ökat med sex procent. Närmare bestämt har 222 448 passerat mätarna i år jämfört med 210 013 i fjol. En tänkbar förklaring till att fler väljer cykeln kan vara coronapandemin, men det kan även finnas andra orsaker.

- Det är svårt att säga säkert vad ökningen beror på. För att få svar på det skulle vi behöva göra en resvaneundersökning och fråga människor. Nu vet vi bara hur många de är men inte varför de cyklar. Men vi har en väldigt speciell trafiksituation just nu, även biltrafiken är väldigt annorlunda mot andra år, säger Jakob Enerås Sköld.

Flest cyklister passerar på Frölundagatan, i maj var det 32 000, en ökning med 2 500 jämfört med samma månad 2019. Procentuellt sett är det dock utmed Krokslätts parkgata som cyklandet ökat mest, från strax under 5 000 i maj förra året till 6 500 under samma månad i år. Coronapandemin är sannolikt inte enda orsaken till ökningen. Ser man på trafikutvecklingen mellan 2007 och 2019 så har cyklandet i Mölndal ökat generellt, medan biltrafiken minskat. Källa: Mölndals-Posten

Taxi 

Färdtjänsten riskerar att drabbas när taxichaufförerna blir arbetslösa

Försörjningsmöjligheterna för många taxiförare är på väg att försvinna. Skolkörningarna har varit den sista livlinan för många åkerier inom taxibranschen, men de försvinner i nästa vecka. Marknaden är så urholkad av coronapandemin att alla fortfarande aktiva taxiåkerier kommer att göra mycket stora förluster den här sommaren. Om taxichaufförerna blir arbetslösa kommer det att drabba de människor som behöver färdtjänst: http://proletaren.se/artikel/kollaps-i-fardtjansten-hotar-nar-taxiforare-blir-arbetslosa

Resande

Möjligheter till gång och cykel önskas av post-corona

En undersökning visar att invånarna i 21 städer i sex olika länder inte önskar en återgång till situationen före pandemin när det gäller luftföroreningar och möjligheter att gå och cykla. I exempelvis Berlin finns också en vilja bland beslutsfattare att permanenta flera av de tillfälliga cykelfilerna. Om resultaten kommer påverka Madrids borgmästare som kom till makten på ett program att bland annat avlägsna bilfria områden i staden återstår att se: https://www.politico.eu/article/life-after-covid-europeans-want-to-keep-their-cities-car-free/

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...