Omvärldsbevakning av covid-19 - den 23 mars.

Politik och åtgärder

Inrikes

Stefan Lövén höll tal till nationen söndag 22 mars och uppmanade bl.a. människor att inte gå till arbetet med symptom: https://www.regeringen.se/tal/2020/03/statsministerns-tal-till-nationen-den-22-mars-2020/

Pressträff med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om COVID-19 idag igen kl 14. Pressträffarna finns att se här i efterhand: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLqBo3UjMccAyAkJ9uiJkQpPjDYUoWlHp

EU

EU-kommissionen vidtar åtgärder för att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av COVID-19: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459

Utrikes

WHO startar globala tester av fyra antivirala behandlingar: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/who-launches-global-megatrial-four-most-promising-coronavirus-treatments

Osäker vård för passagerare på kryssningsfartyg: https://www.di.se/live/australien-portar-kryssningspartyg-250-passagerare-har-coronasymptom/

Sysselsättning och ekonomi

Swedavia korttidspermitterar 1 900 av sina totalt 2 500 anställda. Dessutom kommer 800 av de 2 500 att varslas. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/swedavia-varslar-800-personer-berors

Fordonstillverkare AB Volvo stoppar all produktion i Sverige och permitterar 20 000 anställda: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7434281

Kinesiskt näringsliv börjar ta fart: https://www.di.se/nyheter/kina-kan-dra-oss-ur-krisen-borjar-bli-full-fart/

Transporter

Varuflöden - godsflöden prioriteras

Godsflöden prioriteras: https://dagenslogistik.se/godstransporter-prioriterade-i-coronatider/

Godstrafik flyttas för att säkra varuförsörjningen till Stockholmsregionen. Verksamheten i Kapellskärs hamn ökar när Tallink Silja tillfälligt flyttar sin Åbotrafik från Värtahamnen i Stockholm till Kapellskär. 

Luftfart – flygfrakt får allt större betydelse

Desinfektionsmedel flygs in från Asien: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e8o2ba/har-landar-flyget-med-15-ton-desinfektionsmedel

https://www.reuters.com/article/brief-bactiguard-and-svenskt-industrifly/brief-bactiguard-and-svenskt-industriflyg-establish-air-bridge-for-protective-medical-equipment-idUSFWN2BB0YP

Läkemedel, laboratorieutrustning och reservdelar fraktas numera med flyg: https://www.sydsvenskan.se/2020-03-21/sas-flighterna-fran-kastrup-en-livlina-ut-i-varlden

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag, som en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset: https://www.riksgalden.se/sv/press-och-publicerat/pressmeddelanden-och-nyheter/pressmeddelanden/2020/riksgalden-far-uppdrag-att-forbereda-for-garantiprogram-till-svenska-flygbolag/

Sjöfart – halverad hamnavgift

Stockholms Hamnar har halverat hamnavgiften för alla färjor i bolagets samtliga tre hamnar för att bibehålla så mycket trafik.

Bil- och passagerarfärja transporterar hem personer från Estland och Lettland som fastnat i Tyskland: https://www.sjofartstidningen.se/romantika-undsatter-sassnitz/

För att minska smittspridning byter Maersk inte längre ut besättning: https://www-marinelink-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.marinelink.com/amp/news/maersk-suspends-crew-changes-476706

Taxi – tappar privat resande, affärsresenärer och offentliga uppdrag

COVID-19 har minskat taxiresandet, privat resande, affärsresande och offentliga uppdrag som färdtjänst, transporter och skoltransporter: https://amp-svt-se.cdn.ampproject.org/c/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/skane/taxiforares-loner-sjunker-kraftigt

Buss och kollektivtrafik – fortsatt inställda turer

Kraftig nedskärning av flygbusstrafiken: https://www.bussmagasinet.se/2020/03/kraftig-nerskarning-av-flygbusstrafiken/

Västernorrland - Bussbolaget Y-buss ställer från och med tisdag 24 mars in majoriteten av sin trafik i en dryg månad till följd av minskade bokningar. Källa: Örnsköldsviks Allehanda.

Dalarna – resandet har halverats jämfört med samma datum 2019. Källa: Dala-Demokraten

Stockholm - Från och med i dag drar SL ned på antalet avgångar för buss, lokalbanor och spårväg: https://mitti.se/nyheter/minskas-avgangar-kollektivtrafiken/

Uppsala: Nya tidtabeller för kollektivtrafiken i Uppsala gäller från och med idag. Det nya är 30-minuters trafik med förstärkning på vissa linjer under vissa tider, begränsad helgtrafik och ingen nattrafik. Källa: Uppsala Nya Tidning

Påverkan på mobiliteten

https://www.citylab.com/transportation/2020/03/coronavirus-impact-public-transit-street-traffic-data-trains/607915/

Trafik och luftföroreningar minskar

Kina: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8121515/Global-air-pollution-levels-plummet-amid-coronavirus-pandemic.html

USA: https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/climate/coronavirus-usa-traffic.html

Stor belastning på bredbandsnätet

Stor belastning på bredbandsnätet när många arbetar på distans: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7432527

Inga indikationer på att mobilnätet är överbelastat: https://www.dn.se/ekonomi/mobiloperatorerna-om-svenskarnas-nya-surfbeteende/

Extra

Intervju med Anthony Fauci, smittskyddsansvarig i USA, om arbetet på högsta nivå: https://www.sciencemag.org/news/2020/03/i-m-going-keep-pushing-anthony-fauci-tries-make-white-house-listen-facts-pandemic

COVID-19 stabilt som SARS-CoV-2: stabilt i luft under timmar, plast- och metallytor upp till flera dagar: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces

60 % fall kan vara symptomfria: https://www.nature.com/articles/d41586-020-00822-x


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...