Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 juli.

Politik och åtgärder

Inrikes

På den myndighetsgemensamma pressträffen igår (21/7) presenterade Folkhälsomyndigheten tre scenarier för hur smittspridningen kan komma att se ut i höst. Det scenario som Folkhälsomyndigheten tror mest på är nummer 1 och skulle innebära en spridning som snabbt tilltar hösten 2020, sedan snabbt avtar och därefter ökar och minskar igen (ojämn spridning). Rapporten finns här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/scenarier--tre-smittspridningsscenarier-inom-regeringsuppdraget-plan-infor-eventuella-nya-utbrott-av-covid-19/

https://www.youtube.com/watch?v=HtR2yaukKv0&feature=youtu.be

De allvarliga covid-19-fallen blir allt färre i Sverige samtidigt som färre än väntat har antikroppar enligt de tester som har genomförts. Folkhälsomyndigheten menar dock att den som varit sjuk i covid-19, men som inte har påvisade antikroppar troligtvis ändå har någon slags immunitet i och med att ingen har insjuknat två gånger i sjukdomen: https://tt.omni.se/tegnell-far-man-covid-19-blir-man-immun/a/P9kd7X

Kantar/Sifo undersöker på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap löpande allmänheten  avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. På gårdagens presskonferens presenterade MSB några av resultaten. Allmänhetens oro för konsekvenserna av covid-19 har inte förändrats så mycket. En större andel av de unga tror dock att de kommer att bli smittade samtidigt som fler unga uppger att de inte följer rekommendationerna lika stor utsträckning som tidigare. I rapporter från Länsstyrelserna framgår också att unga inte är lika bra på att hålla avstånd som andra åldersgrupper. Av länsstyrelsernas veckovisa lägesrapporter framgår också att turister är sämre på att hålla avstånd än bofasta. MSB uppmanar därför alla att påminna varandra om att hålla avstånd:

https://www.youtube.com/watch?v=HtR2yaukKv0&feature=youtu.be

Varje länsstyrelse gör veckovisa uppföljningar av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd och ställer samman en regional lägesbild. Länsstyrelsernas gemensamma samordningskansli för hantering av coronavirus gör därefter en nationell lägesbild som rapporteras till Regeringskansliet (socialdepartementet). 

Flexibel skolstart i Huddinge för att motverka smitta.

EU – rekommenderar munskydd på tåg, men inget krav i Sverige

Kommissionen samt EU-myndigheterna ERA och ECDC har uppdaterat rekommendationerna om smittskyddsåtgärder på tåg. Munskydd rekommenderas nu när det inte är möjligt att hålla 1,5 meters avstånd. I Sverige behöver man dock inte använda munskydd på tåg: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-rail-protocol

https://tt.omni.se/europeiska-rekommendationen-munskydd-pa-taget/a/dOx7qj

Utrikes

En rapport från Storbritanniens hälsomyndighet (NHS) visar att nedstängning av samhället kan innebära 200 000 dödsfall som inte är relaterade till covid-19. Resultatet kan ses som ett svar till de som anser att Storbritannien öppnade upp samhället för tidigt: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8539541/200-000-people-die-delays-healthcare-report-warns.html

Tyska forskare söker 4 000 besökare till coronakonsert. Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för hur kulturevenemang kan genomföras på ett säkert sätt: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/20/german-coronavirus-experiment-enlists-help-concertgoers-tim-bendzko https://omni.se/tyska-forskare-soker-4-000-besokare-till-coronakonsert/a/e8b7Vy https://www.dn.se/kultur-noje/forskare-ska-undersoka-coronaspridning-pa-konserter/

United Airlines varnar för att efterfrågan på flygresor kommer ta ordentlig fart först när ett fungerande vaccin mot covid-19 är framtaget eller när det finns en allmänt erkänd behandling som fungerar:

https://www.reuters.com/article/us-united-arlns-results/united-warns-travel-demand-will-languish-until-covid-19-vaccine-idUSKCN24M2UE

https://www.gp.se/ekonomi/flygj%C3%A4ttarna-inf%C3%B6r-testning-p%C3%A5-flygplatser-1.31565393

Myndigheterna i Barcelona sänker gränsen för hur många människor som tillåts vistas på stadens stränder från 38 000 till 32 000 för att begränsa smittspridningen. Biografer, nattklubbar och gym tvingas också hålla stängt, vilket väckt ont blod hos vissa näringsidkare: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-catalonia/fearing-new-coronavirus-wave-barcelona-limits-number-of-beach-goers-idUSKCN24M214

Flera flygbolag efterlyser ett gemensamt testprogram för att kunna återuppta flygningar mellan USA och Europa: https://www.bbc.com/news/business-53495768

Fyra av de tio hårdast drabbade länderna återfinns i Latinamerika. Många frågar sig varför de hårda nedstängningar som införts i flertalet länder inte har fungerat. Ett svar är att en stor andel av befolkningen är sysselsatt inom den informella sektorn och beroende av dagligt arbete för sin inkomst. Många saknar dessutom kylskåp vilket innebär att det varit svårt att undvika dagliga inköp av matvaror. Det faktum att många saknar bankkonto innebär att köerna ofta blir långa och smittorisken hög när utbetalningen av olika stöd betalas ut kontant: https://www.dw.com/en/coronavirus-latin-america/a-54250895

En regeringssponsrad kampanj för att återuppliva den inhemska turismen i Japan har skapat förvirring och rädsla för snabb smittspridning i landet. Bara dagar innan lanseringen började nämligen regeringen att avråda människor från att turista i huvudstaden efter ett lokalt utbrott av covid-19: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/22/japans-goto-domestic-tourism-push-stalls-amid-fears-of-covid-19-disaster

Alla som reser till Kina måste bevisa att de inte har covid-19 innan de går på planet. De nya reglerna innebär att kinesiska medborgare måste ladda upp en bild av ett negativt provsvar till en app innan de får resa in i landet och utländska medborgare måste ansöka om visum på ambassad eller konsulat och där kunna visa att de är smittfria: https://afp.omni.se/china-demands-proof-of-no-coronavirus-for-all-new-flight-arrivals/a/qL26zm

Ekonomi och sysselsättning

Den amerikanska Volvokonkurrenten Paccar redovisar ett ras för nettovinsten till 147,7 miljoner dollar för årets andra kvartal, ned från 619,7 miljoner under motsvarande kvartal i fjol. Enligt Paccar återhämtar sig lastbilsmarknaden i Nordamerika efter nedstängningarna tidigare under coronakrisen. Draghjälp kommer från lägre bränslepriser och efterfrågan på transporter har tryckt upp fraktpriserna, vilket gynnar Paccars kunder: https://www.gp.se/ekonomi/vinstras-f%C3%B6r-paccar-1.31551427

Transporter

Kollektivtrafik – resenärer åker kollektivt även om det inte är nödvändigt  – när är en buss fullsatt?

Resenärer har inte följt uppmaningen att inte resa kollektivt: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7518569

En enkätundersökning som Ekot har genomfört visar att närmare hälften av Sveriges regioner inte tycker att Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken har varit tillräckligt tydliga. Det handlar bland annat om hur man ska definiera trängsel, och när en buss ska anses fullsatt nu under pandemin. Michael Schwertner är kollektivtrafikutvecklare vid region Gotland, och säger att de haft svårt att tolka myndighetens riktlinjer.

– Vi har lite svårigheter med riktlinjerna då det alltid är en tolkningsfråga när man ska anse en buss som fullsatt. Vi anser i alla fall att det inte borde finnas några stående, och att kanske hälften av platserna ska vara upptagna. Vilket gör att kapaciteten bara blir en fjärdedel av vad vi egentligen kunde ta med: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7517311

Vägtrafik – fler blir av med körkortet

Fler blir av med sina körkort jämfört med samma halvårsperiod från tidigare år enligt Transportstyrelsen. Coronapandemin har inneburit inställda evenemang, vilket gör att fler poliser har tid att röra sig i trafiken, och att fler semestrar i Sverige, vilket ger fler bilar på vägarna: https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/kraftig-okning-av-antalet-korkortsaterkallelser-under-forsta-halvaret/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7518942

Luftfart

Det danska flygbolaget Jet Time ansöker om konkurs. Bolaget flyger bland annat åt charterbolaget TUI i Norden: https://www.sydsvenskan.se/2020-07-21/danskt-flygbolag-i-konkurs-flyger-at-tui-i-norden


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...