Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Följa modellutveckling

Två av Trafikanalys återkommande uppdrag är att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser samt att följa den internationella modellutvecklingen på området. Arbetet redovisas årligen.

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade den 1 juni 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program, Nästa generations resor och...