Avtal för upphandlad kollektivtrafik

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att utvärdera reformer inom kollektivtrafiken – exempelvis öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg (1 oktober 2010) och den nya lagstiftningen på kollektivtrafikområdet (1 januari 2012).

På den här sidan samlar vi publikationer som på olika sätt rör upphandlad kollektivtrafik och avtal för denna.

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013


Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie


Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en...

Användning och styrning av anslaget för trafikavtal


Trafikanalys redovisade den 2 maj 2012 sitt regeringsuppdrag om att utreda användningen och styrningen av anslaget för...