Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Godsvagnar

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg

Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens tillförlitlighet i Sverige. Projektet kommer att pågå under andra halvåret av 2017 och i början av 2018.

Målet är att presentera ny officiell statistik under 2018, som kompletterar den statistik som idag finns om persontågen.

På Trafikanalys uppdrag har VTI levererat en förstudie om statistikanvändares informationsbehov, se länk. Resultaten av studien är en del som kommer att övervägas i utvecklingsprojektet.

Har du önskemål eller idéer om vad statistiken om godstågen bör innehålla? Då är du välkommen att höra av dig till Fredrik Lindberg, kontaktuppgifter nedan.

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet - en förstudie
EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassargerarförordningen...

EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller


År 2015 infördes förordningen om avgiftsuttag för buller, den EU-förordningen som ger en rättslig ram för att införa...

Genomförande av det gemensamma signalsystemet för EU:s järnvägar dröjer


Det europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS) ska ersätta de olika järnvägssignalsystem som finns idag och...