Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Godsvagnar

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg

Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens tillförlitlighet i Sverige. Projektet kommer att pågå under andra halvåret av 2017 och i början av 2018.

Målet är att presentera ny officiell statistik under 2018, som kompletterar den statistik som idag finns om persontågen.

På Trafikanalys uppdrag har VTI levererat en förstudie om statistikanvändares informationsbehov, se länk. Resultaten av studien är en del som kommer att övervägas i utvecklingsprojektet.

Har du önskemål eller idéer om vad statistiken om godstågen bör innehålla? Då är du välkommen att höra av dig till Fredrik Lindberg, kontaktuppgifter nedan.

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet - en förstudie
Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassagerarförordningen...