Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Godståg i trafik

Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för förbättrad kunskap om järnvägstransporter.

Läs mer här.


Nytt stödsystem för godstransporter på järnväg för att främja intermodalitet


Nu har Europeiska kommissionen godkänt att den belgiska staten får införa ett nytt finansiellt system för att uppmuntra...

Europaparlamentets utskott för transport och turism: bättre villkor för tågresenärer


I en pågående översyn föreslår Europaparlamentets utskott för transport och turism att ersättningen till tågresenärer vid...

Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten


Efter en olycka i den tyska staden Rastatt i augusti 2017 blev en högt belastad järnvägskorridor avstängd i nära två månader,...