Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Tåg passerar station

Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter.


Marknad för internationella tågbiljetter växer fram på sikt


Boknings- och försäljningsmarknaden för internationella tågbiljetter kommer att utvecklas av marknadens egna aktörer. Men det...