Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2021.

Här hittar du statistik för tågens punktlighet


Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå


Efter ett år med rekordhög tillförlitlighet har inledningen av 2020 fortsatt i samma spår. Nästan 94 procent av tågen var i tid...

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT


De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...