Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 1

Tåg passerar station


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2020.

Här hittar du statistiken för tågens punktlighet.


Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT


De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...